Värmepumpar

Installationen av din värmepumpsanläggning kan leda till oönskade effekter i närmiljön. Den kan också ge konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet om läckage sker från kemikalierna som finns i värmepumpsanläggningen.

Närbild på fabriksmotorMarkus Spiske/Unsplash

Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen eller när värmepumpsanläggningen är i drift.

Tillstånd

Tillstånd för installationen av värmepumpsanläggningar ges i enlighet med bestämmelserna i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är fastighetsägaren som har ansvaret att sända in sådan anmälan eller tillståndsansökan till kommunen. Vidare gäller det speciella regler inom kommunens vattenskyddsområde.

Så ansöker du om tillstånd

Ansökan om tillstånd- installation av värmepump

Grannemedgivande

Med ansökningsblanketten ska du även lämna:

En aktuell situationsplan (fastighetskarta) med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag. På situationsplanen ska följande markeras:

  • Värmepumpsanläggningens placering (borrhålets eller jordvärmekollektorns m.m. placering)
  • Enskilda vattentäkter inom 100 meter från den planerade värmepumpsanläggningen. Observera att egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. I område med kommunal vattenförsörjning anges gränsgrannars vattenbrunnar
  • Avloppsanläggningar inom 100 meter från den planerade värmepumpsanläggningen

Ansökningshandlingar för byggnation, information och exempel

Situationsplanen kan beställas via miljo@ulricehamn.se genom att ange fastighetsbeteckningen och adressen för den fastighet som ansökan avser.

Påbörja inte arbetet före ni fått tillstånd

Påbörja inte installationsarbete förrän du fått tillståndet. Att installera en värmepumpsanläggning utan att tillstånd finns är inte tillåtet och medför att en miljösanktionsavgift kan utdömas. Handläggningstiden kan uppgå till 6 veckor efter att ansökan är komplett.

Tänk på att du har ansvaret för att inte skada eller påverka grannarnas värmepumpsanläggningar, vattentäkter etc. Du kan vara skadeståndsskyldig ifall din anläggning skulle påverka grannarnas anläggningar m.m.

Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgiften för handläggning i enlighet med den av Ulricehamns kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Årets taxa hittar du här: Taxor och avgifter


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 april 2015, senast ändrad den 1 juni 2020 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?