Solarium

Om du planerar att bedriva verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till din miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Följ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

Solarier avger UV-strålning som kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. För att minska risken för att solarieanvändare får skador har Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat föreskrifter om solarier. Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa dessa föreskrifter. Det är därför viktigt att den utrustning som används är godkänd och att kunderna får rätt information om riskerna.

Information om sol och solarier hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Du ska anmäla din verksamhet till kommunen

Kommunen har tillsynsansvar över solarier. Om du tänker starta och driva ett solarium är du skyldig att anmäla det till miljö- och byggnämnden.

Avgift för tillsyn

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan och övrig tillsyn av verksamheten.

Egenkontroll

Du som har solarium ska se till att regelverket om solarier följs. Du ansvarar för att det är god hygien och bra ventilation i lokalen.

Du ska regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att rätt information om solariet går att läsa av kunder och personal.

Lysrören är farligt avfall

Lysrör är farligt avfall och ska därmed inte blandas med annat avfall. Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får transporteras endast av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.

Undantag är om avfallet per kalenderår är högst 100 kilogram eller 100 liter.

Du som har verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar över mängden avfall, typ av avfall och vart den transporteras.

Du som har solarium ska se till att regelverket om solarier följs. Du ansvarar för att det är god hygien och bra ventilation i lokalen.

Du ska regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att rätt information om solariet går att läsa av kunder och personal.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 7 augusti 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?