Nationella prov grundskolan

Nationella prov har elever i årskurs 3, 6 och 9 och i vissa kurser på gymnasienivå. Det finns också nationella prov i svenska för invandrare (SFI).

De nationella proven är ett stöd för att skolpersonalen likvärdigt och rättvist ska göra en bedömning och sätta betyg. Proven ger också underlag för att mäta hur kunskapskraven uppfylls. Det gäller både den enskilda skolan men också i hela landet.

Datum för nationella prov finns på Skolverkets hemsida.

Nationella prov hos Skolverket

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 14 februari 2023 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?