Nationella prov grundskolan

Nationella prov har du i årskurs 3, 6 och 9 – och även i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i svenska för invandrare (SFI).

Barn som fyller i ett prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra en bedömning och sätta betyg.

Proven ger också underlag för att mäta hur kunskapskraven uppfylls. Det gäller både den enskilda skolan men också i hela landet.

Datum för nationella prov finn spå skolverkets webbplats, följ länkarna nedan.

Provdatum för årskurs 9

Provdatum för årskurs 6

Provdatum för årskurs 3


Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019