Kvarnlyckans förskola i Ulricehamn

Kvarnlyckans förskola ligger i centrala Ulricehamn. Vår förskola har en stor gård som utmanar och inspirerar barnen till lek. Vi har närhet till sjön Åsunden, naturen i stadsparken, biblioteket och Ulricehamns centrum.

Bild på Kvarnlyckans förskola som är ett envåningshus i gult tegel.Kvarnlyckans förskola

På Kvarnlyckan har vi tre avdelningar: Våga, Vilja och Upptäcka.

Vi samarbetar mellan avdelningarna för att barnen ska få känna trygghet, gemenskap och glädje på förskolan. På förskolan har vi en egen kokerska som lagar mycket mat från grunden med ett ekologiskt tänk.

Förskolans vision

Vår vision på Kvarnlyckan är att vi ska ha trygga och glada barn som:

  • Vågar utforska
  • Vill undersöka
  • Upptäcker omvärlden

Förskolans mål

Förskolans mål är att vara med och förändra barnens omvärld. I den processen vill vi skapa förutsättningar för varje barns rätt att våga, vilja och upptäcka tillsammans med andra.

Trivsel och trygghet

Under inskolningen ges förutsättningar för att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna sig trygga.

Inskolning sker under fem dagar där vårdnadshavaren är med på förskolan under de tre första dagarna tillsammans med sitt barn. Detta gör att vårdnadshavarna får en bra inblick i förskolans verksamhet vilket kan bidra till barnens trygghet.

Vi samarbetar mellan avdelningarna för att alla barn ska känna trygghet med all personal.

Lärande och utveckling

Vi erbjuder ett pedagogiskt material anpassat utifrån barnens ålder och intresse. Vi fångar upp det som intresserar barnen i temaarbetet och i den övriga pedagogiska verksamheten för att anpassa verksamheten efter deras önskemål.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Pedagogernas roll är att utmana barnen på ett sätt som passar deras personlighet och intresse. På varje avdelning delar vi in barnen i mindre grupper för att kunna möta och tillgodo se varje barns behov.

Vi lyssnar och för en dialog med barn och vårdnadshavare för att på ett så bra sätt som möjligt möta barnen utifrån sina erfarenheter och förutsättningar.

Delaktighet och inflytande

Vi lyssnar in barnens tankar och idéer vid temaarbete och val av aktiviteter. Barnen har stort inflytande vid val av aktiviteter både inne och ute. Bland de yngsta kan inflytande innebära att barnen erbjuds att delta vid en aktivitet men har möjlighet att avstå.

Under inskolningen ges förutsättningar för att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna sig trygga.

Inskolning sker under fem dagar där vårdnadshavaren är med på förskolan under de tre första dagarna tillsammans med sitt barn. Detta gör att vårdnadshavarna får en bra inblick i förskolans verksamhet vilket kan bidra till barnens trygghet.

Vi samarbetar mellan avdelningarna för att alla barn ska känna trygghet med all personal.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Jägaregatan 3
523 30 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?