Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Läs om hur bygglovsprocessen går till.  Vad du ska bygga påverkar vilka handlingar du ska sända in och vad du måste ha koll på före du börjar.

En- och tvåbostadshus, komplementbyggnad

Om du ska bygga nytt eller ändra befintliga byggnader kan du behöva tillstånd. Välj vilken typ av åtgärd ditt ärende gäller i listan nedan. Där hittar du bland annat information om vilka handlingar du behöver lämna in.

Altan eller uterum

Bygga altan En altan är bygglovspliktig om: Altangolvet på något ställe är högre än 0,7 m från den ursprungliga marken (inom detaljplanerat område). Den byggs så att det blir ett utrymme under altanen (som har en höjd över 1,89 m). Den byggs ovanpå en byggnad. Bygga uterum Ett uterum är bygglovspliktigt om: Om du glasar in en…

Garage eller Carport

Garage och carport är komplementbyggnader till framförallt bostadshus och är till för att skydda bilen. Platsen Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla…

Kamin med ved

Eldstad och rökkanal

Om du vill installera en ny eldstad braskamin, öppen spis, etc. och/eller skorsten/rökkanal så ska du göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Om det är inom detaljplanerat område och skorstenen kommer att gå utvändigt längs med fasaden krävs ansökan om lov. Anmälan om…

Attefall - bygglovsbefriade åtgärder

Du kan göra följande utan krav på bygglov: Bygga komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter vid en- och tvåbostadshus En- och tvåbostadshus kan byggas till med maximalt 15 kvadratmeter. På en- och tvåbostadshus kan också högst två takkupor byggas. Enbostadshus kan inredas med ytterligare en bostad. Du måste dock fortfarande göra en bygganmälan…

Friggebod

Friggebod kan användas som förråd, gäststuga, bastu, växthus eller liknande. Platsen En friggebod är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten för att det ska räknas som friggebod. I strandskyddade områden Om bostaden ligger nära en sjö är gäller ett strandskydd, inom strandskyddat område är det…

Ett staket gjort av trä.

Murar, plank och staket

Ett staket, plank eller en mur avgränsar en yta. Det kan användas som insynsskydd eller för att hägna in en tomt. Platsen Om du tänkt bygga ett staket, plank eller en mur granskas din ansökan mot hur den kommer passa in i omgivningen. I spridd bebyggelse I spridd bebyggelse får du bygga murar och plank i…

Hål i väggen.

Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd av kommunen som ger sökande lov att få riva hela eller delar av sin fastighet. Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras till exempel Historiska Kulturhistoriska Miljömässiga Konstnärligt värde Platsen Inom detaljplanerat…

Övriga anläggningar

Bygglov behövs exempelvis också för camping, idrottsplats, båthamn samt motor-, golf- och skjutbana. Platsen Det ska vara säkert för människor att använda anläggningen och att vistas runt den utan risk för att bli skadade. Anläggningen ska vara tillgänglig för alla oavsett om man är rullstolsburen eller inte. Oftast behövs en ny detaljplan upprättas vid en nybyggnation…

Värmepumpar

Installationen av din värmepumpsanläggning kan leda till oönskade effekter i närmiljön. Den kan också ge konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet om läckage sker från kemikalierna som finns i värmepumpsanläggningen. Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen eller när värmepumpsanläggningen är i drift. Tillstånd Tillstånd för installationen av…

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är hus som innehåller fler än två lägenheter.

Detta får du normalt göra utan bygglov

Bygglovsbefriat för en- och tvåbostadshus Anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans med övriga bygglovsfria skärmtak inte uppgår till större area än 15m² och placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter. Uppföra uteplats med hjälp av plank eller mur som inte är högre än 1,8 m och inte sträcker sig…

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Mån-, ons- och fredagar kl.9.30-11.30

E-tjänster relaterade till Byggnation och tillstånd

Hjälpte informationen på denna sida dig?