Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Läs om hur bygglovsprocessen går till.  Vad du ska bygga påverkar vilka handlingar du ska sända in och vad du måste ha koll på före du börjar.

Småhus

En- eller tvåbostadshus innehåller maximalt två bostäder som till vardags kan kallas för villa, parhus, radhus eller kedjehus. Hit räknas också fritidshus. Ska du bygga något av dessa krävs bygglov. Tänk på att du inte får börja bygga förrän du fått startbesked. Läs mer om delarna i bygglovsprocessen.

Inglasad uteplats

Altan, uteplats, inglasat uterum, skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan det kräva bygglov. Det beror på vad du vill bygga, hur stort det ska vara och var din fastighet ligger. Vissa tillbyggnader går under friggebodsreglerna eller attefallsreglerna och kan då vara bygglovsbefriade. Dubbelkolla gärna därför gärna…

Garage

Garage och carport

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga ett garage eller en carport kräver det oftast bygglov, men det beror också på vad du vill bygga, hur stort det ska vara och var din fastighet ligger. Dubbelkolla gärna därför med byggenheten före du påbörjar ditt projekt.

Om- och tillbyggnad

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill göra en om- eller tillbyggnad krävs oftast bygglov. Alla ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Vad är en om- eller tillbyggnad? En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt…

Kamin med ved

Eldstad och rökkanal

Om du vill installera en ny eldstad, t.ex. en braskamin eller öppen spis med rökkanal, ska du göra en anmälan till byggenheten innan installationen. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Åtgärder som du ska anmäla till byggenheten Installation av en ny eldstad, kakelugn, braskamin, braskassett eller…

Balkong

Balkong

Om du ska bygga en ny balkong på ett befintligt hus eller glasa in en balkong kan du behöva bygglov eller anmälan beroende på storlek, typ av balkong som planeras, om den påverkar bärande konstruktion och den befintliga byggnadens storlek. Om du ska bygga balkongen på ett hus som har kulturhistoriskt värde kan det påverka…

Friggebod i trädgård

Friggebod och Attefallshus

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en komplementbyggnad kan friggebod eller Attefallshus vara ett alternativ. Om byggnaden är en friggebod eller ett Attefallshus beror bland annat på hur stort byggnaden ska vara. Dubbelkolla gärna därför med byggenheten före du påbörjar ditt projekt.  

husfasad mot blå himmel

Ändring av byggnad

Ändring av byggnad kan både vara att ändra användning av byggnad, att ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen. Ny användning av en byggnad Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du vill…

Ett staket gjort av trä.

Murar, plank och staket

Ett staket, plank eller en mur avgränsar en yta. Det kan användas som insynsskydd eller för att hägna in en tomt.

Hål i väggen.

Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd av kommunen som ger sökande lov att få riva hela eller delar av fastigheten. Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras till exempel Historiska Kulturhistoriska Miljömässiga Konstnärligt värde  

tre grävskopor

Ändring av mark

Om du planerar att avsevärt att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 cm behöver du söka marklov. Eftersom höjdläget på marken förändras påverkas inte bara du utan även din omgivning. En förändring av nivån kan bland annat påverka markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det kan också finnas krav i…

hissknapp

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan. Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska…

Vinkelhake i trä, papper och en penna

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i…

solceller på tak

Solceller

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL. Montering av solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på en byggnad inom detaljplanerat område. Bygglov krävs…

Tidsbegränsade och periodiska bygglov

Utöver ett permanent bygglov finns det möjlighet att söka tidsbegränsat eller periodiskt bygglov. Nedan förklarar vi skillnaderna samt vad det är som gäller för de olika typerna.

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?