Bild på en persons om pekar på en ipad som visar den digitala anslagstavlan.

Anslagstavla, officiell

Välkommen till Ulricehamns kommuns anslagstavla. Här finns de protokoll, handlingar och kungörelser som kommunen enligt lag ska anslå. Därför ska protokoll…

Blid på mandatfördelning i kommunfullmäktige, 2018-2022. Varje parti har en färg

Kommunfullmäktige

Vart fjärde år är det du som medborgare som röstar på vilka partier och politiker som ska sitta i kommunfullmäktige…

Bild på stadshuset taget från Bogesundsgatan. Huset är en röd tegelbyggnad i vinkel och i flera våningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om vad som ska göras utifrån de beslut som fattas av kommunfullmäktige. I Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen allt…

Påverka i Ulricehamns kommun

Du kan vara med och påverka genom att lämna en synpunkt eller ett medborgarförslag. En synpunkt återkopplas inom några dagar.…

Kollegor som sitter och lyssnar runt ett bord. En person har tatueringar på sin arm.

Kommunens förvaltningsorganisation

Ulricehamns kommun är organiserad i en förvaltning. Förvaltningen leds av kommunchefen. Kommunens verksamheter finns samlade i fyra sektorer. Sektorerna är miljö-…

Illustration fom föreställer människor

Samhälle och befolkning

Här hittar du fakta om kommunen och våra invånare, folkhälsa, krisberedskap och infrastruktur, internationellt arbete och begravningsombud.

Bild på två kvinnor som gifter sig borgeligt med en vigselförättare i bakgrunden på bilden.

Borgerlig vigsel

Välkomna att gifta er borgerligt i Ulricehamns kommun! Hos oss är borgerlig vigsel kostnadsfri. Borgerlig vigsel är ett alternativ till…

Bild på kallbadhuset i Ulricehamn med människor i förgrunden som badar från en brygga.

Flytta till Ulricehamns kommun

Är du nyinflyttad till vår kommun eller funderar du på att flytta hit? Här har vi samlat information om bostäder,…

Bild på en handskriven text

Kommunarkivet

Begär ut allmänna handlingar Använd e-tjänsten:  Fråga till kommunarkivet För pågående ärenden, kontakta berörd handläggare. Se exempel nedan. Skolhälsovårdsjournaler anses…

Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och…

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar information om budget, uppföljningar och kommunens resultat för…

Notarius Publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor, till…

Kvalitet och undersökningar

Ulricehamns kommun deltar i och genomför regelbundet undersökningar och jämförelser. Det kan vara både nationella och lokala undersökningar. Resultaten är…

Priser och stipendier

Ulricehamns kommun delar varje år ut ett antal priser och stipendier. Priserna är kulturpris, kulturstipendium, ungdomsledarstipendium och Årets hus. Från…

Bild på hur det ser ut i Tillgänglighetsdatabasen när man visar tillgänglighet för stadshuset.

Tillgänglighet i kommunens lokaler

I tillgänglighetsdatabasen (TD) har vi samlat information om tillgängligheten i kommunala och offentliga lokaler, fastigheter och fritidsanläggningar. Inventering av lokalerna pågår…

Bild på Ulricehamns rådhus, en gul träbyggnad som är stadens äldsta byggnad. I bakgrunden stadshuset i rött tegel.

Rådgivande funktioner

I Ulricehamns kommun tycker vi att det är viktigt att olika intressegrupper får möjlighet att göra sina röster hörda. De…

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrunden

Politikerregister

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och…

En bild på ett nät

Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans. Med civilsamhället menar…

Bild på Åsunden med staden Ulricehamn i bakgrunden

About Ulricehamn in English

Ulricehamn is located 100 km east of Gothenburg and is part of the Sjuhärad region. With it’s location by Lake…

Författningshandbok

Här hittar du styrdokument för den kommunala verksamheten som bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna. Styrdokumenten gäller generellt…