Solceller

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen.

Montering av solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på en byggnad inom detaljplanerat område. Bygglov krävs om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det krävs också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Det finns dock vissa undantag. Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form, t.ex. takets lutning
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Är du osäker på om du behöver bygglov är du välkommen att kontakta byggenheten via kommunens växel eller skicka ett mejl till bygg@ulricehamn.se.

Gör din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Så ansöker du om bygglov

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
 • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ser ut

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Så ansöker du om bygglov

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
 • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ser ut

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 25 september 2023 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?