HR-funktionen

Under praktikperioden hos oss som oftast görs i samband med dina högskole- eller universitetsstudier får du möjligheten att blicka in i en ”personalares” yrkesvardag i allt från administration, chefsrekryteringar, utredningar, arbetsrätt, förhandlingar och personalrelaterade analyser. Du får också möjligheten att se de olika yrkesrollerna, från assistent till specialist eller controller. Ofta får du möjlighet att genomföra digitala undersökningar som utbildningsutvärdering eller kompetensinventeringar under praktikperioden för att testa dina HR-teoretiska grunder till praktiskt personalarbete med strategisk eller operativ nytta.

Examensarbete

Vi ser mycket positivt att du som studerar personal/HR genomför undersökningar eller examensarbeten av både kvalitativ eller kvantitativ metod, där vi kopplar samman dig med chefer eller medarbetare i vår organisation. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas kunna utveckla vår verksamhet från ett HR-perspektiv med hjälp av det.

Ämnen för examensarbete:

  • Effekter av chefs- och ledarutveckling
  • Rekryteringen – två år senare, hur blev det?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Schema – hot eller möjlighet?
  • Kris- och konflikthantering ur ett chefsperspektiv
  • Avgångssamtalet som metodik

Frågor?

Tobias Söderman, HR-chef
0321-59 50 71
tobias.soderman@ulricehamn.se

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 februari 2022, senast ändrad den 10 april 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?