Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar information om budget, uppföljningar och kommunens resultat för 2021.

Resultat 2021

Ekonomiskt resultat 2021 – bättre än förväntat

När Ulricehamns kommun summerar 2021 visar det återigen på ett positivt ekonomiskt resultat med större plussiffror än planerat. Kommunen går 103 miljoner kronor plus. Det är 85 miljoner kronor mer än vad som var budgeterat.

Mer skattepengar, statliga bidrag och höga sjuktal

2021 var ett speciellt år med covid-19 och alla verksamheter har arbetat fantastiskt och därför lyckats hålla sin budget.

Samtidigt påverkas Ulricehamns kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, av en förvånande stark ekonomisk återhämtning och med det också högre skatteintäkter (43 miljoner mer än beräknat). Kommunen har fått statliga bidrag i samband med pandemin och de har väl vägt upp kostnaderna. Stundtals hög sjukfrånvaro, främst inom förskola, skola, kosten, kultur och fritid som vi inte kunnat och ibland inte behövt täcka upp med vikarier, har gett minskade personalkostnader under de mest intensiva pandemiveckorna. Dessa är de stora orsakerna till resultatet.

Flera stora byggprojekt har skjutits framåt i tiden av olika anledningar, t ex stadsbiblioteket, samverkanshuset i Gällstad, Ryttershovs äldreboende, ny F-6-skola och nya lokaler för räddningstjänsten. Utgifterna kommer istället att hamna på 2022 och framåt.

Några nybyggnads- och ombyggnadsprojekt har också blivit billigare än vad som budgeterats. Exempelvis blev ombyggnationen av Tre Rosors förskola nästan 4 miljoner kronor billigare. Bygget av förskolan Lyckan blev nära fem miljoner billigare. De upprustningar av gator och vägar som gjordes under 2021 kostade 14 miljoner kronor, vilket var en miljon mindre än planerat.

Utvecklingen av det nya området Bergsäter har också förskjutits något och därför kommer en större del av kostnaderna för att färdigställa gator, parker och grönområden att hamna på 2022.

Årsredovisning 2021 för Ulricehamns kommun (pdf)

Tidigare årsredovisningar

Ulricehamns kommuns årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagens resultat finns med i årsredovisningen.

Årsredovisning 2020 (pdf)

Årsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Ekonomiskt resultat 2021 – bättre än förväntat

När Ulricehamns kommun summerar 2021 visar det återigen på ett positivt ekonomiskt resultat med större plussiffror än planerat. Kommunen går 103 miljoner kronor plus. Det är 85 miljoner kronor mer än vad som var budgeterat.

Mer skattepengar, statliga bidrag och höga sjuktal

2021 var ett speciellt år med covid-19 och alla verksamheter har arbetat fantastiskt och därför lyckats hålla sin budget.

Samtidigt påverkas Ulricehamns kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, av en förvånande stark ekonomisk återhämtning och med det också högre skatteintäkter (43 miljoner mer än beräknat). Kommunen har fått statliga bidrag i samband med pandemin och de har väl vägt upp kostnaderna. Stundtals hög sjukfrånvaro, främst inom förskola, skola, kosten, kultur och fritid som vi inte kunnat och ibland inte behövt täcka upp med vikarier, har gett minskade personalkostnader under de mest intensiva pandemiveckorna. Dessa är de stora orsakerna till resultatet.

Flera stora byggprojekt har skjutits framåt i tiden av olika anledningar, t ex stadsbiblioteket, samverkanshuset i Gällstad, Ryttershovs äldreboende, ny F-6-skola och nya lokaler för räddningstjänsten. Utgifterna kommer istället att hamna på 2022 och framåt.

Några nybyggnads- och ombyggnadsprojekt har också blivit billigare än vad som budgeterats. Exempelvis blev ombyggnationen av Tre Rosors förskola nästan 4 miljoner kronor billigare. Bygget av förskolan Lyckan blev nära fem miljoner billigare. De upprustningar av gator och vägar som gjordes under 2021 kostade 14 miljoner kronor, vilket var en miljon mindre än planerat.

Utvecklingen av det nya området Bergsäter har också förskjutits något och därför kommer en större del av kostnaderna för att färdigställa gator, parker och grönområden att hamna på 2022.

Årsredovisning 2021 för Ulricehamns kommun (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 16 maj 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?