Ekonomi och budget

Ekonomiskt resultat i korthet 2016

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar information om budget, uppföljningar och kommunens resultat för 2016.

Resultat 2016

Starkt ekonomiskt resultat 2016

2016 gjorde Ulricehamns kommun ett bra ekonomiskt resultat och landade på + 58 miljoner kronor. Det är 27 miljoner mer än vad som var budgeterat. Anledningen till det positiva resultatet är att alla våra verksamheter visar överskott.

Kommunens totala kostnader hamnade på 1,5 miljarder kronor.

Om filmen inte visas nedan så klicka på länken för att se den direkt på kommunens youtube-kanal.

Läs hela årsredovisning 2016 (pdf)

Läs kommunstyrelsens ordförandes text om resultatet 2016 (pdf)

Se våra mål för god ekonomisk hushållning 2016 (pdf)

Läs om kommunens kvalitet i korthet (kkik) 2016 (pdf)

Så används dina skattepengar

Så här fördelas 100 kronor i kommunen

Så fördelas skattepengarna i Ulricehamns kommun

Äldreomsorg – 23 kronor
Grundskola – 22,25 kronor
Förskola – 13,87 kronor
Funktionsnedsättning – 12,65 kronor
Gymnasieskola – 9,44 kronor
Infrastruktur, skydd m.m. – 7,03 kronor
Kultur och fritid – 4,62 kronor
Individ- och familjeomsorg – 4,18 kronor
Övrigt – 2,95 kronor

Var kommer Ulricehamns kommuns pengar ifrån?

Kommunens intäkter kommer framförallt från skatt.

60 procent av intäkterna kommer från kommunalskatten. Statsbidragen står för 21 procent av intäkterna och 19 procent kommer från avgifter, bidrag, hyror med mera.

Diagram som visar var kommunens pengar kommer ifrån

Jämför Ulricehamn och Sjuhärad

Nedan är ett urval av jämförelser 2016. Se fler jämförelser i vår årsredovisning.

Skattesats 2016 (procent)

Tranemo: 21,00
Ulricehamn: 21,05
Vårgårda: 21,21
Mark: 21,21
Borås: 21,31
Bollebygd: 21,59
Herrljunga: 21,94
Svenljunga: 22,15

Riksgenomsnitt 20,75

Källa: SCB

Skattekraft 2016 (procent av riksgenomsnitt)

Bollebygd: 101
Borås: 94
Ulricehamn: 92
Tranemo: 91
Mark: 91
Vårgårda: 90
Herrljunga: 88
Svenljunga: 86

Källa: SCB

Arbetslöshet, december 2016 (procent)

Bollebygd: 1,7
Mark: 2,3
Vårgårda: 2,4
Herrljunga: 2,7
Ulricehamn: 2,9
Tranemo: 3,4
Svenljunga: 3,9
Borås: 4,4

Riksgenomsnitt: 4,2

Källa: AMS

Svenskt Näringslivs kommunranking 2016

Vårgårda: 8
Herrljunga: 14
Ulricehamn: 99
Tranemo: 100
Borås: 106
Bollebygd: 120
Mark: 229
Svenljunga: 273

Källa: Svenskt Näringsliv

Tidigare årsredovisningar

Ulricehamns kommuns årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagens resultat finns med i årsredovisningen.

Årsredovisning 2015 (pdf)
årsredovisningen som film

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Starkt ekonomiskt resultat 2016

2016 gjorde Ulricehamns kommun ett bra ekonomiskt resultat och landade på + 58 miljoner kronor. Det är 27 miljoner mer än vad som var budgeterat. Anledningen till det positiva resultatet är att alla våra verksamheter visar överskott.

Kommunens totala kostnader hamnade på 1,5 miljarder kronor.

Om filmen inte visas nedan så klicka på länken för att se den direkt på kommunens youtube-kanal.

Läs hela årsredovisning 2016 (pdf)

Läs kommunstyrelsens ordförandes text om resultatet 2016 (pdf)

Se våra mål för god ekonomisk hushållning 2016 (pdf)

Läs om kommunens kvalitet i korthet (kkik) 2016 (pdf)


Publicerat av Elin Johansson den 23 januari 2015, senast ändrad den 16 maj 2018

Hjälpte informationen på denna sida dig?