Ekonomi och budget

Bild på svenska sedlar i olika valörer

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar information om budget, uppföljningar och kommunens resultat för 2019.

Årsredovisning 2019 – en snabbgenomgång

Resultat 2019

Fortsatt utveckling och framtidstro

Ulricehamns kommun har en fortsatt stark utveckling och framtidstro. Osäkerheten i vår omvärld har under året varit stor. Flera kommuner vittnar om ekonomiska problem och svårt att bedriva en verksamhet som kommunens invånare förväntar sig. Ulricehamns kommun står fortsatt stabilt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Årsredovisning 2019 Lyssna

Kommunstyrelsens ordförande om året som gått Lyssna

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning Lyssna

KOmmunens kvalitet i korthet Lyssna

Så används dina skattepengar

Så här fördelas 100 kronor i kommunen

Bild som visar hur 100 kronor fördelas i Ulricehamns kommun

Äldreomsorg – 22,06 kronor
Grundskola – 22,45 kronor
Förskola – 13,99 kronor
Funktionsnedsättning – 13,05 kronor
Gymnasieskola – 9,03 kronor
Infrastruktur, skydd m.m. – 6,68 kronor
Kultur och fritid – 4,46 kronor
Individ- och familjeomsorg – 4,76 kronor
Övrigt – 3,52 kronor

Var kommer Ulricehamns kommuns pengar ifrån?

Kommunens intäkter kommer framförallt från skatt.

64 procent av intäkterna kommer från kommunalskatten. Statsbidragen står för 20 procent av intäkterna och 16 procent kommer från avgifter, bidrag, hyror med mera.

Tidigare årsredovisningar

Ulricehamns kommuns årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagens resultat finns med i årsredovisningen.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning  2017

Fortsatt utveckling och framtidstro

Ulricehamns kommun har en fortsatt stark utveckling och framtidstro. Osäkerheten i vår omvärld har under året varit stor. Flera kommuner vittnar om ekonomiska problem och svårt att bedriva en verksamhet som kommunens invånare förväntar sig. Ulricehamns kommun står fortsatt stabilt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Årsredovisning 2019 Lyssna

Kommunstyrelsens ordförande om året som gått Lyssna

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning Lyssna

KOmmunens kvalitet i korthet Lyssna

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 15 mars 2021 av Peter Johansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?