Ekonomi och budget

Bild på sedlar

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar information om budget, uppföljningar och kommunens resultat för 2017.

Resultat 2017

Starkt ekonomiskt resultat 2017

2017 gjorde Ulricehamns kommun ett bra ekonomiskt resultat som landade på + 75,6 miljoner kronor. Det är 44 miljoner mer än vad som var budgeterat. Viktiga orsaker till det positiva resultatet är att kommunen har fått god avkastning på förvaltade pensionsmedel (ca 8 miljoner kronor), reavinster vid markförsäljning och ersättningar i samband med etablering av McDonalds, ICA Maxi m fl (ca 11 miljoner kronor). Verksamheternas ekonomiska utfall är ca 30 miljoner kronor bättre än budgeterat. Samtliga sektorer redovisar överskott mot budget.

Kommunens totala kostnader hamnade på nästan 1,6 miljarder kronor.

Läs hela årsredovisning 2017 (pdf)

Läs kommunstyrelsens ordförandes text om resultatet 2017 (pdf)

Se våra mål för god ekonomisk hushållning 2017 (pdf)

Läs om kommunens kvalitet i korthet (kkik) 2017 (pdf)

Så används dina skattepengar

Så här fördelas 100 kronor i kommunen

Illustration så fördelas pengarna 2017_

Äldreomsorg – 23,21 kronor
Grundskola – 22,60 kronor
Förskola – 14,20 kronor
Funktionsnedsättning – 12,92 kronor
Gymnasieskola – 9,52 kronor
Infrastruktur, skydd m.m. – 5,89 kronor
Kultur och fritid – 4,63 kronor
Individ- och familjeomsorg – 4,42kronor
Övrigt – 2,61 kronor

Var kommer Ulricehamns kommuns pengar ifrån?

Kommunens intäkter kommer framförallt från skatt.

61 procent av intäkterna kommer från kommunalskatten. Statsbidragen står för 20 procent av intäkterna och 19 procent kommer från avgifter, bidrag, hyror med mera.

Illustration var ifrån kommer pengarna 2017_

Jämför Ulricehamn och Sjuhärad

Nedan är ett urval av jämförelser 2016. Se fler jämförelser i vår årsredovisning.

Skattesats 2017 (procent)

Tranemo: 21,50
Ulricehamn: 21,05
Vårgårda: 21,21
Mark: 21,21
Borås: 21,31
Bollebygd: 21,59
Herrljunga: 21,94
Svenljunga: 21,90

Riksgenomsnitt 20,75

Källa: SCB

Skattekraft 2017 (procent av riksgenomsnitt)

Bollebygd: 101
Borås: 94
Ulricehamn: 92
Tranemo: 91
Mark: 91
Vårgårda: 90
Herrljunga: 90
Svenljunga: 86

Källa: SCB

Arbetslöshet, december 2017 (procent)

Bollebygd: 2,2
Mark: 2,7
Vårgårda: 2,3
Herrljunga: 2,4
Ulricehamn: 3,2
Tranemo: 2,7
Svenljunga: 2,7
Borås: 4,4

Riksgenomsnitt: 4,1

Källa: AMS

Svenskt Näringslivs kommunranking 2017

Vårgårda: 10
Herrljunga: 27
Ulricehamn: 100
Tranemo: 142
Borås: 118
Bollebygd: 173
Mark: 225
Svenljunga: 235

Källa: Svenskt Näringsliv

Tidigare årsredovisningar

Ulricehamns kommuns årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagens resultat finns med i årsredovisningen.

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)
årsredovisningen som film

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Starkt ekonomiskt resultat 2017

2017 gjorde Ulricehamns kommun ett bra ekonomiskt resultat som landade på + 75,6 miljoner kronor. Det är 44 miljoner mer än vad som var budgeterat. Viktiga orsaker till det positiva resultatet är att kommunen har fått god avkastning på förvaltade pensionsmedel (ca 8 miljoner kronor), reavinster vid markförsäljning och ersättningar i samband med etablering av McDonalds, ICA Maxi m fl (ca 11 miljoner kronor). Verksamheternas ekonomiska utfall är ca 30 miljoner kronor bättre än budgeterat. Samtliga sektorer redovisar överskott mot budget.

Kommunens totala kostnader hamnade på nästan 1,6 miljarder kronor.

Läs hela årsredovisning 2017 (pdf)

Läs kommunstyrelsens ordförandes text om resultatet 2017 (pdf)

Se våra mål för god ekonomisk hushållning 2017 (pdf)

Läs om kommunens kvalitet i korthet (kkik) 2017 (pdf)


Publicerat av Gabriela Velasquez den 23 januari 2015, senast ändrad den 21 augusti 2018 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?