Kommunens mottagande av nyanlända

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalas en statlig ersättning ut till kommuner och landsting.

Om en person beviljats tillstånd att bo i Sverige är det främst kommuner, landsting och Arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta med integrationen in i det svenska samhället.

Om du är arbetslös och har frågor kring vilket stöd som finns kan du vända dig till Arbetscenter.

Vem ansvarar för de asylsökande?

Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende till alla som ansöker om asyl i Sverige.

Verket prövar de asylsökandes möjlighet att stanna kvar i Sverige. De första dagarna i Sverige bor asylsökande på ett så kallat ankomstboende. Därefter erbjuder Migrationsverket i första hand boende i lägenheter eller på ett asylboende som Migrationsverket antingen hyr eller upphandlar.

En stor andel asylsökande ordnar även boende på egen hand.

Migrationsverket

Hur tar kommunen hand om ensamkommande barn?

Ensamkommande barn har i Sverige rätt att få samma möjligheter som alla andra barn. Barnen ska exempelvis gå i skolan. De får även en god man – någon som går in istället för vårdnadshavare och har kontakt med myndigheter och andra aktörer. Barnen får också ett boende. Det kan vara i ett familjehem, vilket betyder att de får bo hemma hos en familj tills de blir myndiga. De kan också bo i kommunalt boende.

Ett kommunalt boende ska ha samma levnadsstandard som ett vanligt rum hemma. Kommunen har personal (behandlingsassistenter) på plats dygnet runt.

Bli familjehem

Det behövs även fler privatpersoner som vill bli familjehem. Att vara en del av en fungerande familj, betyder mycket för alla barn och tonåringars framtid. Det blir en värdefull hjälp för de som är nya i Sverige.

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Hur jobbar kommunen med integration?

Mycket av det konkreta arbetet med att ta emot nyanlända sker i kommunerna. Till exempel ska kommunen erbjuda skolgång till alla barn. Kommunerna har också, enligt Socialtjänstlagen, ansvar för att ta hand om ensamkommande barn. Barnen får boende och mat av kommunen.

När personer får uppehållstillstånd i Sverige erbjuds de en introduktion och undervisning i svenska språket av kommunen. Ofta samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Introduktionen är ett sätt för familjer, vuxna och barn att snabbt komma in i skola och samhälle.

Ny i Sverige

Hur kan jag hjälpa till i Ulricehamn?

Blir fadder för nyanlända

Bli familjehem

Bli god man för ensamkommande barn

Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende till alla som ansöker om asyl i Sverige.

Verket prövar de asylsökandes möjlighet att stanna kvar i Sverige. De första dagarna i Sverige bor asylsökande på ett så kallat ankomstboende. Därefter erbjuder Migrationsverket i första hand boende i lägenheter eller på ett asylboende som Migrationsverket antingen hyr eller upphandlar.

En stor andel asylsökande ordnar även boende på egen hand.

Migrationsverket

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 oktober 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?