Dödsboanmälan och bouppteckning

När någon har avlidit måste en bouppteckning upprättas för att visa dödsboets ekonomi.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet (exempelvis gravsten och hyra) kan bouppteckningen i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan.

Ansökan om dödsboanmälan

En begäran om dödsboanmälan ska göras av dödsboet senast tre månader efter dödsfallet.  Du kan ansöka om anstånd om tiden inte räcker.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 19 november 2015, senast ändrad den 19 november 2015 av

Hjälpte informationen på denna sida dig?