Psykisk ohälsa

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Tre av fyra har antingen själva erfarenheten av psykisk ohälsa eller har någon närstående som mår dåligt. På den här sidan hittar du samlad information kopplat till psykisk ohälsa. Kom ihåg – du är aldrig ensam.

Psykisk hälsa handlar om livet

Psykisk hälsa är ett begrepp som handlar om hur vi mår och trivs med livet, och om vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. Psykisk hälsa påverkas av många faktorer, som ärftlighet, livsvillkor, sociala relationer, vanor och beteenden. En god psykisk hälsa hjälper oss att förverkliga våra möjligheter, arbeta produktivt och bidra till samhället.

Psykisk hälsa hos Folkhälsomyndigheten

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet.

Missbruk och beroende

Om du är anhörig

Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik? Som anhörig är du ovärderlig och för att kunna hantera och orka på bästa sätt, kan man ibland behöva stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Vilket stöd behöver du? Det finns flera olika sätt att få stöd!

Anhörigstöd

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående? Våld i nära relation är ett brott oavsett vilket kön du eller den som utsätter dig har och oavsett om ni lever i samkönad eller olik-könad relation. Du kan alltid vända dig till mottagningen på Ulricehamns kommun.

Våld i nära relationer

För dig med funktionsnedsättning

Du ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Ulricehamns kommun hjälper dig med rätt stöd utifrån dina behov. Våra insatser regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

För dig med funktionsnedsättning

Personligt ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa som gör att det är svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp av ett personligt ombud. Ibland kan det vara svårt att exempelvis klara av kontakten med myndigheter, vården eller andra serviceverksamheter helt själv. Ditt behov och din situation avgör på vilket sätt ett personligt ombud kan hjälpa till.

Personligt ombud

Vård, föreningar och förbund

I flikarna nedan hittar du information och kontaktuppgifter till vårdcentraler, ungdomsmottagningar, ätstörningskliniker, mottagningar för spelberoende med mera. Informationen finns också i PDF-format.

Det finns hjälp att få (pdf)

Vård, föreningar och förbund i Ulricehamns kommun

Primärvården

Känner du dig nedstämd, stressad eller orolig på ett sätt som påverkar ditt liv? Har du ett långvarigt sömnproblem?

Primärvården arbetar både med att förebygga och behandla fysiska likväl som psykiska besvär.

I Ulricehamns kommun finns det två vårdcentraler, Närhälsan och Hälsobrunnen. På båda vårdcentralerna samarbetar läkare, rehabiliteringspersonal, psykologer, kuratorer och KBT-terapeuter. Tillsammans med dig jobbar de för att kunna hitta en vardag som fungerar, verktyg att hantera dina känslor och tankar, ge dig råd vid stress– och sömnsvårigheter med mera.

Vad kan jag få hjälp med?

 • Vårdsamordning vid psykisk ohälsa
 • Stresshantering – både i grupp och individuellt
 • Vardagsrevidering
 • Sömnskola
 • KBT-behandling
 • Psykologsamtal
 • Stöd vid längre tids sjukskrivning
 • Basal kroppskännedom och mediyoga

Närhälsan, Ulricehamns vårdcentral

Telefon: 0321 – 291 40. Närhälsans rådgivningstelefon, tala in meddelande i knappvalet psykisk ohälsa.

Adress: Nygatan 7, 523 34 Ulricehamn

Boka in ditt besök till oss genom 1177 vårdguiden.

Närhälsans rehabmottagning

Telefon: 010 – 435 84 00

Även direktbokning via 1177 vårdguiden.

Hälsobrunnens vårdcentral

Telefon: 0321 – 68 54 00

Adress: Vistvägen 2, 523 37 Ulricehamn

App: Mitt PTJ där kan du alltid starta ärenden och få hjälp.

Kvinnojouren Ulricehamn

Män som utsätter kvinnor för våld och våld i nära relationer är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Kvinnojouren i Ulricehamn är en feministisk ideell förening som arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Kvinnojouren erbjuder kostnadsfri rådgivning och stödsamtal på plats eller i telefon. Kvinnojouren kan också hjälpa dig med andra kontakter, till exempel polis och socialtjänst.

Kontakt

Telefon: 0321 – 53 44 00

E-post: info@kvinnojourenulricehamn.se

Kvinnojouren Ulricehamns hemsida

Jourtelefon och chatt är öppen måndagar och torsdagar kl. 17-21 samt tisdagar kl. 8-12.

Stöd i trossamfund

I Ulricehamns kommun finns det flera kyrkor och trossamfund där du kan få stöd genom samtal med till exempel med präst, pastor eller diakon. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara troende för att få samtal.

Kontaktuppgifter hittar du på respektive församlings hemsida.

Samtalsmottagning i Svenska kyrkan

I alla våra kyrkor finns mötesplatser och anställda präster och diakoner som kan ge människor stöd och råd i utsatta livssituationer. De har tystnadsplikt och det går även bra att vara anonym.

Inget ämne är för smått eller för stort!

Kontakt

Telefon, tidsbokning för stöd och samtal: 0321 – 172 10

Växel: 0321 – 171 00

Telefonen är öppen måndagar kl. 11-13. Övrig tid lyssnar vi av vår telefonsvarare måndag-torsdag.

E-post: samtal.ulricehamnsbygden@svenskakyrkan.se

Samtalsmottagning i Svenska kyrkan Ulricehamns hemsida

Ungdomsmottagning i Ulricehamn

Till ungdomsmottagningen kan ungdomar och unga vuxna upp till 25 år vända sig vid behov av samtal och funderingar kring kroppen, preventivmedel, relationer, sexualitet och mycket annat. Du kan ställa frågor, berätta svåra saker och få stöd och hjälp av kuratorer, barnmorskor och läkare. Ingen fråga är för liten eller för stor. Prata med oss.

Alla ska känna sig välkomna oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning.

Ungdomsmottagningen arbetar på ungdomens uppdrag och föräldrar eller andra viktiga vuxna kan vara med på något samtal i undantagsfall.

Alla besök är gratis och vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Telefon: 010 – 473 93 13. Telefonen är öppen måndag-fredag. Du kommer få en tid då vi ringer upp dig.

Ungdomsmottagningen i Ulricehamns hemsida

UMOs hemsida

Kontakta UM Online. Där kan du via videomöte träffa barnmorska eller kurator. All information finns på UMOs hemsida.

Våld i nära relationer

Våld i nära relation är ett brott oavsett vilket kön du eller den som utsätter dig har och oavsett om ni lever i samkönad eller olik-könad relation. Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara att ofta bli kränkt av ord till att utsättas för misshandel eller våldtäkt. Även hedersrelaterat våld och förtyck är relationsvåld.

Hos Ulricehamns kommun kan du få hjälp med att:

 • Få tillfällig bostad.
 • Resa till anhöriga.
 • Få möjlighet att få personligt stöd.
 • Få ekonomiskt stöd.
 • Få rådgivning eller stödsamtal.
 • Få rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad om barn,
  umgänge med mera.
 • Få rådgivning i missbruksfrågor.

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 00, individ- och familjeomsorgen

Om du behöver hjälp när kommunens socialkontor är stängt – ring 112 och fråga efter social jour.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjens stödtelefon är öppen dygnet runt.

Telefon: 020 – 50 50 50

Kvinnofridslinjens hemsida

Öppenvårdsenheten

Har du, eller känner du någon som har, eller är på väg att utveckla ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel?

Du är experten på din livssituation, öppenvårdsenheten bidrar med erfarenhet och kunskap om beroende och förändringsarbete. Tillsammans tar ni reda på dina behov och gör en plan för samtal och kontakt.

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 88

Öppenvårdsenhetens samordnare: 0766-43 56 70

Inom enheten erbjuder vi även stöd till barn, unga och familjer

Telefon: 0321 – 59 56 49

E-post: familjelinjen@ulricehamn.se

Biståndsbedömda insatser

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd i form av en biståndsbedömd insats. En biståndsbedömd insats betyder att du behöver ta kontakt med kommunens handläggare för psykisk funktionsnedsättning eller LSS-handläggare. Handläggaren bedömer om du har rätt till insatsen utifrån socialtjänstlagen.

Via Ulricehamns kommun kan du ansöka om:

 • Avlösarservice
 • Boendestöd
 • Bostad med särskild service
 • Dagverksamhet
 • Korttidsvistelse
 • Kontaktperson
 • Ledsagning

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 00. Telefontid är måndag-fredag kl. 8-9.

Biståndsbedömda insatser

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att du som bor i Ulricehamns kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Hjälpen är till för individer och familjer som inte kan få ekonomiskt stöd på annat sätt.

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 00, individ- och familjeomsorgen

Vård, föreningar och förbund i Borås

Psykiatri

För att få en tid inom psykiatrin börjar du med att boka en tid på din vårdcentral. Där kan du få en remiss till en vuxenpsykiatrisk mottagning om de anser att det är det du behöver.

Det går också att skicka en egenremiss via hemsidan 1177.se. Du behöver då ha tillgång till Bank-ID.

Det finns flera olika vuxenpsykiatriska mottagningar i Borås beroende på vilken problematik det gäller.

Kontakt

Telefon: 033 – 616 41 00

Avdelningar och mottagningar hos Södra Älvsborgs sjukhus

Akutpsykiatri

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning har öppet dygnet runt och vänder sig till dig över 18 år i behov av akut psykiatrisk bedömning. Utöver besök på mottagningen erbjuds telefonrådgivning till patienter och närstående.

Kontakt

Telefon: 033 – 616 27 60

Attention

Lokalförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som
adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Attention är en riksorganisation med lokalföreningar runtom i landet där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande
situation. Lokalföreningarna arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter.

Kontakt

E-post: info@attention-boras.se

RFSL Sjuhärad

RFSL jobbar för HBTQIA+ personers rättigheter i samhället.

Det är inte ovanligt att ha frågor och funderingar. Ibland kan det dessutom vara skönt både för dig och dina närstående att prata med andra om sina funderingar. En möjlighet att få lätta på hjärtat men också att få lyssna på personer i liknande situationer.

Hos RFSL Sjuhärad kan du vara dig själv i en miljö fri från rasism, sexism och homofobi. Vi har många olika aktiviteter som exempelvis transcafé, anhörigträffar och RFSL Newcomers.

Vi stöttar varandra i arbetet för allas lika möjligheter!

Kontakt

Telefon: 033 – 10 69 70

E-post: info@sjuharad.rfsl.se

RFSL Sjuhärads hemsida

SHEDO

SHEDO är förkortning för Self harm and eating disorder organisation. En rikstäckande intresseförening som främst verkar genom internet med stödchatt, jourmejl och föreläsningar kring självskadebeteende och ätstörningar. Syftet är att förbättra bemötandet av denna målgrupp, minska myter och sprida kunskap. Det finns även en anhörigstödsutbildning utformad tillsammans med Sensus och Nationella Självskadeprojektet som Shedo tagit fram.

Kontakt

Telefon: 070 – 338 53 47

E-post: info@she.do.se

VSFB

En förening som är uppbyggd av vanliga föräldrar som vet hur det känns att förlora ett eller flera barn. Ett av föreningens syften är att upprätta gemenskap och stöd i mötet med människor i samma situation. Barnets ålder eller orsaken till dödsfallet har ingen betydelse för oss. Vi anser att ett barn är ett barn så länge det finns en förälder som sörjer.

Alla är lika varmt välkomna. Vi träffas vanligtvis en gång i månaden på Träffpunkt Simonsland.

Kontakt

E-post: sjuharad@vsfb.se

VSFBs hemsida

RSMH Tryggheten

Riksförbundet för social och mental hälsa. En mötesplats för dig med psykisk ohälsa. En plats där du kan känna dig trygg och vara den du är. Hos RSMH kan du umgås i all enkelhet och på eget initiativ delta i aktiviteter utan att känna stress över att behöva prestera något.

Kontakt

Telefon: 033 – 10 00 03

E-post: rsmh.tryggheten@telia.com

Öppettider

 • Måndag-torsdag kl. 11-19
 • Fredag-lördag kl. 11-22
 • Söndag kl. 11-19

Balans

Balans är ett riksförbund för personer som upplevt depression, mani, bipolär sjukdom, växlande episoder eller utmattningssyndrom eller deras anhöriga samt yrkesverksamma. Balans anordnar balansträffar, föredrag och självhjälpsgrupper.

Kontakt

Telefon (endast sms): 070 – 269 43 68

E-post: info@balans-borassjuharad.se

Balans hemsida

Facebookgrupp: Balans i Borås

Facebookgrupp: Balans Borås Sjuhärad

Mind

Självmordsupplysningens webbchatt och telefonjour är öppen dygnet runt. De som svarar i chatten arbetar som volontärer hos Mind. Volontärerna är personer i olika åldrar med utbildning inom vård och omsorg som även fått särskild utbildning i att förebygga självmord. När du hör av dig till Mind har du alltid möjlighet att vara anonym.

Kontakt

Jourtelefon: 90 101

E-post: info@mind.se

Minds hemsida

Öppettider

 • Måndag-torsdag kl. 11-19
 • Fredag-lördag kl. 11-22
 • Söndag kl. 11-19

Utväg Södra Älvsborg

En specialistmottagning mot våld i nära relation som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- eller aggressionsproblem. Utväg erbjuder även stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld.

Mottagning finns även i Alingsås och Svenljunga.

Kontakt

Telefon: 070 – 716 09 29. Telefonen är öppen måndag-fredag kl. 8-9.

Adress: Österlånggatan 64, 503 37 Borås

Utväg Södra Älvsborgs hemsida

Det går också att kontakta Utväg via 1177 vårdguiden.

MUM (Mottagning för unga män)

Är du orolig eller har frågor om ditt kön, om din sexualitet eller behöver stöd och råd i dina nära relationer?

Mum vänder sig till personer mellan 18–30 år som identifierar sig som män. Mottagningarnas syfte är att öka tillgängligheten för vård och service gällande SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Fokus är sexuell hälsa och relationer. På Mum kan du även testa dig för könssjukdomar.

Mottagningen bemannas av barnmorska, sjuksköterska, kuratorer och läkare.

Kontakt

Telefon: 010 – 435 82 12

Adress: Stengärdsgatan 22, 503 34 Borås. Öppettider för besök på mottagningen kommer initialt att vara torsdagar kl. 15-18.30.

Mottagningen erbjuder också kontakt via telefon och via onlinebesök.

Mini-Maria

Mini- Maria Borås erbjuder råd, stöd och behandling kopplat till alkohol eller droger till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år. Även familj och nätverk kan få råd och stöttning. På mottagningen arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare.

Kontakt

Telefon: 010 – 435 95 40
Adress: Österlånggatan 64, 504 37 Borås

Mini-Marias hemsida

Budget och skuldrådgivning

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Täcker inte inkomsterna utgifterna? Behöver du hjälp med skuldsanering? Välkommen att höra av dig till vår ekonomiska rådgivning genom Borås Stad.

Kontakt

Telefon: 033 – 35 75 95

E-post: budget@boras.se

Brottsofferjouren Borås-Sjuhärad

Har du blivit utsatt för ett brott och behöver råd och stöd? Brottsofferjouren hjälper dig med:

Tid att lyssna och hjälpa att formulera det du varit med om genom samtal.

 • Information om hur polisanmälan går till och vad som sker därefter.
 • Hjälp med skadeståndskrav.
 • Information om rättsprocessen.

Vi kan också oftast hjälpa till med att förmedla kontakt med myndigheter, försäkringsbolag, polis, advokat och/eller socialtjänst i frågor om brottet.

Kontakt

Telefon: 033 – 10 11 05

E-post: info@boras.boj.se

Vård, föreningar och förbund i Göteborg

SPES, Göteborg

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd. Spes erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. De utbildar medarbetare till sin telefonjour som har öppet varje kväll. De ordnar träffar och samtalsgrupper där efterlevande kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. De har också föreläsningar och andra arrangemang samt en ungdomsgrupp.

Kontakt

Telefon: 020 – 18 18 00. Öppen alla dagar kl. 19-22

E-post: spes-vastra@spes.se

Spes hemsida

Frisk och Fri

Ätstörningsproblematik.

Kontakt

E-post: goteborg@friskfri.se

Frisk och fris hemsida

Ångestsyndromsällskapet i Göteborg

Jourtelefon: 031-13 70 91

E-post: info@angestgoteborg.se

Ångestsyndromsällskapet i Göteborgs hemsida

IFS Göteborg

Intresseförening för personer med schizofreni och liknande psykoser.

Kontakt

Telefon: 031 – 15 51 14

E-post: info@ifsgoteborg.se

IFS i Göteborgs hemsida

Mottagning för spelberoende och skärmhälsa

Mottagningen erbjuder hjälp till dig som har ett beroende av spel om pengar, eller har ett problematiskt datorspelande/datorspelsberoende. Det går att söka hjälp från det året man fyller 16 år.

Behandlingen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar du med att förändra ditt liv här och nu.

För att få behandling behövs en remiss. Remissen kan vara från en annan vårdinstans, till exempel vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Du kan också skicka in en egenremiss. Mottagningen ligger i centrala Göteborg, vid Järntorget och tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhusets beroendeverksamhet.

Kontakt

Telefon: 031 – 343 65 00

Växeltelefon: 031 – 342 10 00

Primärvården

Känner du dig nedstämd, stressad eller orolig på ett sätt som påverkar ditt liv? Har du ett långvarigt sömnproblem?

Primärvården arbetar både med att förebygga och behandla fysiska likväl som psykiska besvär.

I Ulricehamns kommun finns det två vårdcentraler, Närhälsan och Hälsobrunnen. På båda vårdcentralerna samarbetar läkare, rehabiliteringspersonal, psykologer, kuratorer och KBT-terapeuter. Tillsammans med dig jobbar de för att kunna hitta en vardag som fungerar, verktyg att hantera dina känslor och tankar, ge dig råd vid stress– och sömnsvårigheter med mera.

Vad kan jag få hjälp med?

 • Vårdsamordning vid psykisk ohälsa
 • Stresshantering – både i grupp och individuellt
 • Vardagsrevidering
 • Sömnskola
 • KBT-behandling
 • Psykologsamtal
 • Stöd vid längre tids sjukskrivning
 • Basal kroppskännedom och mediyoga

Närhälsan, Ulricehamns vårdcentral

Telefon: 0321 – 291 40. Närhälsans rådgivningstelefon, tala in meddelande i knappvalet psykisk ohälsa.

Adress: Nygatan 7, 523 34 Ulricehamn

Boka in ditt besök till oss genom 1177 vårdguiden.

Närhälsans rehabmottagning

Telefon: 010 – 435 84 00

Även direktbokning via 1177 vårdguiden.

Hälsobrunnens vårdcentral

Telefon: 0321 – 68 54 00

Adress: Vistvägen 2, 523 37 Ulricehamn

App: Mitt PTJ där kan du alltid starta ärenden och få hjälp.

Kvinnojouren Ulricehamn

Män som utsätter kvinnor för våld och våld i nära relationer är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Kvinnojouren i Ulricehamn är en feministisk ideell förening som arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Kvinnojouren erbjuder kostnadsfri rådgivning och stödsamtal på plats eller i telefon. Kvinnojouren kan också hjälpa dig med andra kontakter, till exempel polis och socialtjänst.

Kontakt

Telefon: 0321 – 53 44 00

E-post: info@kvinnojourenulricehamn.se

Kvinnojouren Ulricehamns hemsida

Jourtelefon och chatt är öppen måndagar och torsdagar kl. 17-21 samt tisdagar kl. 8-12.

Stöd i trossamfund

I Ulricehamns kommun finns det flera kyrkor och trossamfund där du kan få stöd genom samtal med till exempel med präst, pastor eller diakon. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara troende för att få samtal.

Kontaktuppgifter hittar du på respektive församlings hemsida.

Samtalsmottagning i Svenska kyrkan

I alla våra kyrkor finns mötesplatser och anställda präster och diakoner som kan ge människor stöd och råd i utsatta livssituationer. De har tystnadsplikt och det går även bra att vara anonym.

Inget ämne är för smått eller för stort!

Kontakt

Telefon, tidsbokning för stöd och samtal: 0321 – 172 10

Växel: 0321 – 171 00

Telefonen är öppen måndagar kl. 11-13. Övrig tid lyssnar vi av vår telefonsvarare måndag-torsdag.

E-post: samtal.ulricehamnsbygden@svenskakyrkan.se

Samtalsmottagning i Svenska kyrkan Ulricehamns hemsida

Ungdomsmottagning i Ulricehamn

Till ungdomsmottagningen kan ungdomar och unga vuxna upp till 25 år vända sig vid behov av samtal och funderingar kring kroppen, preventivmedel, relationer, sexualitet och mycket annat. Du kan ställa frågor, berätta svåra saker och få stöd och hjälp av kuratorer, barnmorskor och läkare. Ingen fråga är för liten eller för stor. Prata med oss.

Alla ska känna sig välkomna oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning.

Ungdomsmottagningen arbetar på ungdomens uppdrag och föräldrar eller andra viktiga vuxna kan vara med på något samtal i undantagsfall.

Alla besök är gratis och vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Telefon: 010 – 473 93 13. Telefonen är öppen måndag-fredag. Du kommer få en tid då vi ringer upp dig.

Ungdomsmottagningen i Ulricehamns hemsida

UMOs hemsida

Kontakta UM Online. Där kan du via videomöte träffa barnmorska eller kurator. All information finns på UMOs hemsida.

Våld i nära relationer

Våld i nära relation är ett brott oavsett vilket kön du eller den som utsätter dig har och oavsett om ni lever i samkönad eller olik-könad relation. Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara att ofta bli kränkt av ord till att utsättas för misshandel eller våldtäkt. Även hedersrelaterat våld och förtyck är relationsvåld.

Hos Ulricehamns kommun kan du få hjälp med att:

 • Få tillfällig bostad.
 • Resa till anhöriga.
 • Få möjlighet att få personligt stöd.
 • Få ekonomiskt stöd.
 • Få rådgivning eller stödsamtal.
 • Få rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad om barn,
  umgänge med mera.
 • Få rådgivning i missbruksfrågor.

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 00, individ- och familjeomsorgen

Om du behöver hjälp när kommunens socialkontor är stängt – ring 112 och fråga efter social jour.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjens stödtelefon är öppen dygnet runt.

Telefon: 020 – 50 50 50

Kvinnofridslinjens hemsida

Öppenvårdsenheten

Har du, eller känner du någon som har, eller är på väg att utveckla ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel?

Du är experten på din livssituation, öppenvårdsenheten bidrar med erfarenhet och kunskap om beroende och förändringsarbete. Tillsammans tar ni reda på dina behov och gör en plan för samtal och kontakt.

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 88

Öppenvårdsenhetens samordnare: 0766-43 56 70

Inom enheten erbjuder vi även stöd till barn, unga och familjer

Telefon: 0321 – 59 56 49

E-post: familjelinjen@ulricehamn.se

Biståndsbedömda insatser

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd i form av en biståndsbedömd insats. En biståndsbedömd insats betyder att du behöver ta kontakt med kommunens handläggare för psykisk funktionsnedsättning eller LSS-handläggare. Handläggaren bedömer om du har rätt till insatsen utifrån socialtjänstlagen.

Via Ulricehamns kommun kan du ansöka om:

 • Avlösarservice
 • Boendestöd
 • Bostad med särskild service
 • Dagverksamhet
 • Korttidsvistelse
 • Kontaktperson
 • Ledsagning

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 00. Telefontid är måndag-fredag kl. 8-9.

Biståndsbedömda insatser

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Alla har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att du som bor i Ulricehamns kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Hjälpen är till för individer och familjer som inte kan få ekonomiskt stöd på annat sätt.

Kontakt

Telefon: 0321 – 59 56 00, individ- och familjeomsorgen

Publicerat av Ellen Haglund den 13 juni 2023, senast ändrad den 14 september 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?