Verksamheter inom hälsa och skönhet

Vissa verksamheter som erbjuder hygienisk behandling kräver en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Närbild på ett barns ansikte

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Du som har eller vill starta egen verksamhet har enligt miljöbalken ett särskilt ansvar för människors hälsa och för miljön.

Anmälan och information om

Till anmälan ska du bifoga en ritning som visar hur lokalen kommer inredas och utrustas samt uppgifter om lokalens ventilationsflöden.

Dessa verksamheter kräver en anmälan:

  • Bassängbad som används av många människor, även floating- och spaanläggningar samt badtunnor som inte är för privat bruk.
  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta så som piercing, akupunktur, tatuering och fotvård.
  • Solarium.

Vilka verksamheter behöver inte anmälas?

Här är några exempel på verksamheter som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:

  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad samt idrottsanläggningar och campinganläggningar.
  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta till exempel massörer och frisörer.
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande till exempel sjukhem, ålderdomshem och häkten.

Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 7 augusti 2019, senast ändrad den 26 februari 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?