E-tjänster och blanketter

Välkommen till Ulricehamns kommuns sida för e-tjänster och blanketter. En e-tjänst innebär att din ansökan eller anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda själv ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

Personuppgifter

Vid handläggning av ärenden registreras och behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs om hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter.

Ansök till vuxenutbildningen E-tjänst
Ansök till Yrkesvux E-tjänst
Bidrag för resekostnader vid högskolestudier E-tjänst
Schema för vuxenutbildningen E-tjänst
Skapa användarnamn för ansökan till vuxenutbildning E-tjänst
Anmälan om kompostering Blankett
Anmälan om uppläggning av avfall Blankett
Ansökan om avfallsdispens E-tjänst
Ansökan om dispens för slamtömning Blankett
Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam Blankett
Ansökan om särskilt driftsbidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar Blankett
Ansökan om vägbidrag till enskild utfartsväg E-tjänst
Bidrag för resekostnader vid högskolestudier E-tjänst
Biblioteket mina sidor: reservera / låna om E-tjänst
Bibliotekskatalogen E-tjänst
Boka dator på stadsbiblioteket E-tjänst
E-böcker Elib E-tjänst
Intresseanmälan för att driva café i det nya stadsbiblioteket E-tjänst
Tillgänglighetsredogörelse för biblioteket E-tjänst