Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

För att minska spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun har vi tagit fram en handlingsplan, som ska visa vägen med ett antal åtgärder fram till 2025.

En långsiktig handlingsplan

Varje år sprids minst 31 ton mikroplatser i Ulricehamns kommun. Väg- och däckslitage samt konstgräsplaner är de två största spridningskällorna, såväl lokalt som nationellt. Med handlingsplanen ska vi öka kunskapen om mikroplaster genom omvärldsanalyser och utredningar för att minska spridningen utifrån tillämplighet, effektivitet och miljönyttokostnad i ett Ulricehamnsperspektiv. När metoder för detta är på plats kan vi vidta åtgärder. Handlingsplanen ska därför ses i ett långt perspektiv, där vi förbereder oss på att arbeta med frågan under många år framöver.

Våra uppdragsområden

Vi har valt att prioritera 3 av 18 källor till spridning av mikroplast.

Väg- och däckslitage

Spridning av mikroplast genom slitage av vägbanor och fordonsdäck är den största spridningskällan till mikroplaster i vår kommun. För att minska spridningen har vi definierat ett antal åtgärder, som dels fokuserar på källan, men också på att fånga upp den mikroplast som sprids.

Konstgräsplaner

Mikroplastspridning via granulat från konstgräsplaner på Lassalyckan är den näst största spridningskällan i kommunen och motsvarar cirka 10 ton per år. Genom att byta konstgräs kan vi minska spridningen med 70 procent, från 10 till 3 ton per år. För att minska utsläppen ytterligare kan filter installeras i dagvattenbrunnar och bortskottad snö förvaras på bättre underlag.

Ny-, till- och ombyggnation

Vid ny-, till- och ombyggnation sprids 600 kilo mikroplaster per år, vilket motsvarar 2 procent av den totala spridningen i Ulricehamns kommun. Trots det är källan svårberäknad och med stor sannolikhet underskattad. Men, minskad plastanvändning är ett område under stark frammarsch och möjligheten att välja alternativa material eller material som innehåller mindre plast är stor. För att minska spridningen av mikroplaster ska vi följa utvecklingen och bygga upp vår kunskap för att med den skapa riktlinjer, rutiner och checklistor vid ny-, till- och ombyggnation av kommunala byggnader.

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 6 juli 2023, senast ändrad den 6 juli 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?