Skolskjuts och elevresor

Här hittar du information om skolskjuts och elevresor i Ulricehamns kommun

Om du har frågor så når du oss enklast via mejl: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se
Du kan också ringa oss (via kommunens växel): 0321- 59 50 00.

Vid Regler för skolskjuts och elevresor, hittar ni vem som har rätt till skolskjuts och elevresa.

Ansök om skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan

Här ansöker du om skolskjuts i grundskolan och grundsärskolan. Du som inte har ansökt om skolskjuts till terminsstart men är i behov av det, kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Vid en komplett ansökan gäller 2-3 veckors handläggningstid. OBS: En ansökan om skolskjuts måste alltid skickas in. Ditt barn är inte berättigad att…

Ansök om elevresa för gymnasiet

För att du ska ha rätt till elevresa ska det vara längre än sex kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan. Du som inte har ansökt om elevresa till terminsstart och är i behov av resa kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Det tar 2-3 veckor att handlägga din elevresa från det att du…

Bild på en pappa som hjälper sin son med läxorna vid datorn

Skolskjutsportal

Här loggar du in på skolskjutsportalen. Här hittar du information om när skolskjutsbeslut är taget och hur ditt barns resa är planerad. Har du tilldelats skolskjuts med linjetrafik får du skolkort/busskort på skolan. Om du inte har något Bank-ID eller har andra frågor kontaktar du handläggare. skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se  

Bild på en flicka som tittar ut ur ett tågfönster.

Regler för skolskjuts och elevresor

Om en elev har rätt till skolskjuts eller elevresa baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem menas den adress där eleven är folkbokförd och med skolan menas den skola som eleven blivit placerad i av kommunen. För elever i grundskolan och grundsärskolan I Regler…

Flicka som läser

Upptagningsområde

Här ser du om ditt barn har rätt till skolskjuts utifrån det upptagningsområdet som ni bor i.        

Bild på en buss som kör förbi utanför Stenbocksskolan

Kontaktinformation till bussar

I flikarna nedan hittar du kontaktuppgifter till de bussbolag som trafikerar skoltrafiken i Ulricehamns kommun. Telefonnumren går direkt till bussarna och därför kan numren inte användas före skolstart. Om du behöver komma i kontakt med bussbolaget före skolstart hittar du telefonnummer till bussbolagen i den översta fliken nedan. Frågor som rör Västtrafik Om du undrar…

Bild på en hand och en datamus.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Eftersom mycket information från förskolor, skolor och skolskjuts skickas till vårdnadshavare via sms eller e-post är det viktigt att rätt kontaktuppgifter finns i systemet. Logga in med ditt bank-id, kontrollera dina uppgifter och ändra om de inte stämmer. E-tjänst: Uppdatera dina kontaktuppgifter OBS: Det är viktigt att du gör dina ändringar här och inte i…

Frågor och synpunkter om skolskjuts

Om du har frågor eller synpunkter så mejla: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se. För att du ska kunna få så bra hjälp som möjligt behöver du ge oss information om vilken busstur, elevens namn, adress, skola och pesonnummer Svar på vanligt förekommande frågor om skolskjuts

Bild på Två pojkar som går på en landsväg med ryggsäckar

Kompisåkning

Så här fungerar kompisåkning Kompisåkning är möjligt för elever om det finns plats på aktuell buss och om en ansökan om kompisåkning är beviljad för den aktuella dagen. Ansökan om kompisåkning kan bara göras genom skolskjutsportalen/föräldraportalen. Det är alltså inte möjligt att prata med busschauffören och bestämma detta. Systemet för kompisåkning är sammankopplat med skolskjutssystemet…

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?