Skolskjuts

Ulricehamns kommun ordnar skolskjuts för elever som till exempel bor långt ifrån skolan eller har en funktionsnedsättning. Skolskjutsen är kostnadsfri.

Frågor kring västtrafikkort hänvisas till respektive skola.

Ansökan inför skolåret 2017/2018

De elever som hade skolskjuts förra året, går kvar på samma skola och har samma adress behöver inte ansöka på nytt inför hösten. De elever som under senaste läsåret har bytt skola, bytt hemadress, flyttat till kommunen eller ska börja förskoleklass, måste ansöka om skolskjuts. Vi behöver ett mejl med följande information senast den 31 juli:

  • elevens namn
  • adress (uppge båda hemadresserna om vårdnadshavarna har delad vårdnad, bor i Ulricehamns kommun med ett avstånd till skolan som ger rätt till skolskjuts)
  • personnummer
  • skola
  • busstur + busshållplats (aktuella bussturer hittar du vid respektive skola i flikarna nedan)

Mejla till alf.lundberg@ulricehamn.se eller helen.einarsson@ulricehamn.se senast den 31 juli. Den som mejlar om behov av skolskjuts och sedan inte fått något besked om annat under augusti, har fått den skolskjuts som sökts.

Rätt till skolskjuts?

Elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola är berättigad till skolskjuts i anslutning till skolans start- och sluttider om avståndet mellan hemmet och skolan överstiger:
– Förskoleklass – årskurs 3: 2 km
– Årskurs 4–6: 3 km
– Årskurs 7-9: 4 km
– Gymnasieskolan: 6 km
Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven är placerad i. Läs mer detaljerad information på skolskjutsreglerna

Tider för skolskjuts 2017/2018

Nedan hittar du morgonturerna till varje skola. Bussarna hem från skolan på eftermiddagen avgår direkt efter skolslut eller senast 20–25 min senare. Det är viktigt att eleverna är vid busshållplatsen i god tid då angivna tider är ungefärliga.

Nedan angivna tider är preliminära och kan uppdateras fram till v.36. Kolla därför angivna tider någon dag före skolstart för att säkerställa att ni har rätt information inför starten, tider som ändras därefter kommuniceras av busschauffören. 

Blidsbergs skola

Humlaturen
Entreprenör: Hallgrens buss Lennart 0769 48 31 19

Lundby 7.15
Trädets gård 07.22
Tostarp X 07.30
Humla 7.35
Blidsberg skola 07.50

Klacketuren
Entreprenör: Hallgrens buss Maj-Britt 0769 48 31 18

Älmestad 7.15
Borstena
Klacke 7.33
Trälunda X 7.40
Björnarp
Blidsberg skola 7.50

Bogesundsskolan

Tvärredsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Hpl Gärsbo 8.00
Brunn skola 8.05
Kiosken 8.10
Bogesundsskolan 08.20

Brunnturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Owe 0703 48 63 29

Rörsten 7.45
Remma 7.55
Ubbarp Knallen 8.05
Härstorp 8.10
Bogesundsskolan 8.20

Dalums skola

Böneturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Arne 0769 48 31 16

Timmele 7.30
Hällunda 8.10
Böne 8.15
Äspås 8.20
Dalums skola 08.30

Knapeturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Lennart 0769 48 31 19

Knape 7.50
Timmele 7.55
Ö Vång 8.00
Silarp 8.05
Vedåsla 8.15
Dalums skola 08.20

Gällstad skola

Köttkullaturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Grönahögs kyrka 6.55
Bohestra
Ramnö
Köttkulla 07.15
Rånnaväg
Gällstad skola

Röshultsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Skogen 7.10
Påbo 7.15
Röshult 7.22
Gällstad skola 7.25

Boarpturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Ulf 0706 06 00 48

Gällstad 7.25
Boarp
Gällstad skola 7.40

Sämturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Säm 7.10
Lundsås
Bentorp
Öresten
Gällstad skola

Torsboturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Torsbo 7.25
Nyfors
Gällstad skola

Hökerums skola

Väbyturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Arnold 0703 23 07 98

Blidsberg 7.50
Salunda
Väby
Töresås
Hökerum skola 8.20

Nittaturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Håkan T 0706 27 03 60

Nitta 7.50
Romsås
Hökerums skola 8.20

Välaturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Andreas 0769 48 31 13

Strömshov 7.40
Väla
Töve
Hökerum skola 8.20

Intakanturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Maj-Britt 0769 48 31 18

Aspanäs 7.30
Dållebo
Intakan
Hästhagen
Hökerums skola 8.20

Tolkabroturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Mona 0769 48 31 20

Stockahult 7.40
Sjögården
Tolkabro
Hökerums skola 8.20

Bränningsturen
Entreprenör: Nitta buss, Patrick Rydberg 0705 66 06 00

Blidsberg 7.50
Munkaberg
Bränning
Avelssås
Hökerums skola 8.20

Hössna skola

Gulleredsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Jan-Ove 0705 95 10 12

Älmö 7.35
Tokared
Stora Högshult
Gullered
Hössna skola 8.30

Långseredsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Sivert 0769 48 31 15

Slätten 7.20
Sylla
Långsered
Knätte
Hössna skola 8.30

Marbäck skola

Sjögunnarsboturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Ulf 0706 06 00 48

Övre Lid 7.45
Sjögunnarsbo
Marbäcks skola 8.10

Timmele skola

Uggleredsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Arnold 0703 23 07 98

Fållan 6.55
Ugglered
Timmele skola 7.30

Älmestadturen
Entreprenör: Nitta buss, Sven Höyer 0706 75 21 12

Solhaga 6.50
Murum
Skålarp
Rävike
Älmestad
Timmele skola 7.25

Blidsbergsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Mona 0769 48 31 20

Häggryda 7.00
Blidsberg
Dalum
Nöre
Tågården
Timmele skola 7.30

Granaredsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Håkan T 0706 27 03 60

Kvarnagärde 6.50
Sjögården
Granared
Tågården
Timmele skola 7.25

Tvärred skola

Huluturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Fästeredssund 7.45
Hulu 7.50
Tvärreds skola

Komskälsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Owe 0703 48 63 29

Hemgården 7.20
Onshult
Rude
Komskälet
Tvärreds skola 7.45

Vegby skola

Sämturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Betåsen 7.45
Fästeredssund
Säm
Vegby skola 8.30

Stenbocksskolan

Hössnaturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Ekhult 6.55
Liared
Hössna
Simhallen
Stenbocksskolan 7.30

Knätteturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Thomas 0769 48 31 14

Långsered 6.53
Köpmanstorp
Knätte
Kinnared
Simhallen
Stenbocksskolan 7.35

Timmeleturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Timmele skola 7.25
Bjättlunda
Stenbocksskolan 7.40

Torhultsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Thomas 0769 48 31 14

Slätten 6.40
Torhult
Åsen
Stora Högshult
Hössna skola 7.15
Byte till buss mot Stenbocksskolan (Hössnaturen, se ovan)

Ätradalsskolan

Kölingaredsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Arne 0769 48 31 16

Valshalla 6.50
Kölingared
Åfärd
Böne
Hällunda
Ätradalsskolan 7.30

Sandslättsturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Grustorp 6.50
Hästhagen
Högryd
Sandslätt
Y Vång
Ätradal 7.30

Härnaturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Maj-Britt 0769 48 31 18

Grustorp 6.36
Sotared 6.40
Hov 6.42
Fänneslunda kyrka 06.48
Avelsås 6.49
Stommen 6.50
Sassarp 6.53
Härna korsväg 6.58
Charlottendal 7.01
Kärragärde 7.02
Väby 7.05
Älmestad 07.13
Byte till linjebuss 261 mot Ätradalsskolan och simhallen Ulricehamn 7.13

Räviketuren
Entreprenör: Hallgrens buss, Mona 0769 48 31 20

Skålarp 6.50
Sölvarp 6.55
Rävike 7.00
Älmestad 7.10
Byte till linjebuss 261 mot Ätradalsskolan och simhallen Ulricehamn 7.13

Blidsbergsturen

Häggryda 6.48
Öjelunda 6.53
Givarp X 6.56
Tokarp X 6.57
Blidsberg 7.00
Byte till något av nedan alternativ
Linjebuss 265 mot Ätradalsskolan 7.04
Linjebuss 209 mot simhallen Ulricehamn 7.10

Nöreturen
EntreprenörHallgrens buss, Arnold 0703 23 07 98

Nöre Samsingsgården X 7.07
Knape 7.10
Timmele/Ätradalsskolan 7.15
För elever som ska vidare till Tingsholmsgymnasiet, välj något av nedan alternativ
Linjebuss 209 från kiosken mot simhallen Ulricehamn 7.19
Linjebuss 261 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.24
Linjebuss 263 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.35

Murumturen
Entreprenör: Nitta buss, Sven Höyer 0706 75 21 12

Kvarnagärde 6.40
Murum 6.57
Tågården 7.02
Y Vång 7.10
Timmele/Ätradalsskolan 7.15
För elever som ska vidare till Tingsholmsgymnasiet, välj något av nedan alternativ
Linjebuss 209 från kiosken mot simhallen Ulricehamn 7.19
Linjebuss 261 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.24
Linjebuss 263 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.35

Valshallaturen
Entreprenör: Hallgrens buss, Arne 0769 48 31 16

Valshalla 6.40
Kölingared 6.50
Hällebo 6.53
Gamlegården 7.00
Böne kyrka 7.04
Åfärd 7.05
Hällunda 7.07
Rassbo 7.09
Timmele/Ätradalsskolan 7.25

Nitta- Hökerumsturen
Entreprenör: Nettbuss,  0770 45 65 65

Mellsjön 6.51
Varnum 6.53
Bastun 6.54
Nitta 6.57
Björnsgården 7.00
Härna 7.02
Hökerum 7.09
Byte till linjebuss 263 mot Ätradalsskolan och simhallen Ulricehamn 7.19

Buss 263
Entreprenör: Nettbuss,  0770 45 65 65

Tolkabro 7.03
Romsås
Hökerum/Hökerumsgården/Vings gård 7.19
Nybo
Aspanäs
Bjättlunda 7.27
Hökerumsvägen
Timmele
Ätradalsskolan 7.35
(-Simhallen Ulricehamn 7.47)

Info om tabellerna

Vissa hållplatsstopp kan finnas mellan de angivna tiderna. Då kan du med ledning av dem beräkna din påstigningstid.

Vi försöker att få flera elever som bor nära varandra att gå på bussen på samma ställe för att underlätta för turen.

Hållplats markerad med x är en korsväg

En hållplats markerade med ett ”X” är en korsväg. Det innebär att bussen stannar där den mindre vägen ansluter till den större. Vid till exempel hållplatsen Blackered X stannar bussen där Blackeredsvägen och den allmänna vägen mellan Komskälet och riksväg 40 möts.

Fler busstider i Västtrafiks tidtabell

Fler busstider till och från högstadierna och Tingsholmsgymnasiet hittar du i Västtrafiks tidtabell. Anslutningsturerna till linjetrafiken finner du i skolskjutstidtabellen. Sär- och resursskolans turer är inte med i denna tabell.

Humlaturen
Entreprenör: Hallgrens buss Lennart 0769 48 31 19

Lundby 7.15
Trädets gård 07.22
Tostarp X 07.30
Humla 7.35
Blidsberg skola 07.50

Klacketuren
Entreprenör: Hallgrens buss Maj-Britt 0769 48 31 18

Älmestad 7.15
Borstena
Klacke 7.33
Trälunda X 7.40
Björnarp
Blidsberg skola 7.50


Publicerat av Elin Johansson den 25 februari 2015, senast ändrad den 12 juli 2017 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?