Skolskjuts

Ulricehamns kommun ordnar skolskjuts för elever som bor långt ifrån skolan eller har en funktionsnedsättning. Skolskjutsen är kostnadsfri.

Skolbuss. Foto: Charbel SaderSkolbuss. Foto: Charbel Sader

Frågor kring västtrafikkort hänvisas till respektive skola.
Gymnasieelever som studerar i annan kommun ansöker om skolbusskort i kommunen där man studerar.

Skolskjuts för skolåret 2017/2018

Elever som har bytt skola, bytt hemadress, flyttat till kommunen eller ska börja förskoleklass, måste ansöka om skolskjuts. Ansökan skickas via mail med följande information;

  • elevens namn
  • adress (uppge båda hemadresserna om vårdnadshavarna har delad vårdnad, bor i Ulricehamns kommun med ett avstånd till skolan som ger rätt till skolskjuts)
  • personnummer
  • skola
  • busstur + busshållplats (aktuella bussturer hittar du vid respektive skola i flikarna nedan)

Mejla till skolskjuts@ulricehamn.se

Frågor/synpunkter

Även vid frågor eller synpunkter hänvisar vi till skolskjuts@ulricehamn.se. För att vi på bästa sätt ska kunna hantera ditt ärende behöver vi detaljerad information. Ange även nedan uppgifter om dessa finns.

  • busstur
  • elev
  • adress
  • skola
  • personnummer

Rätt till skolskjuts?

skolskjutsreglerna finner ni detaljerad information kring vem som är berättigad till skolskjuts. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit placerad i av kommunen.

Tider för skolskjuts 2017/2018

Nedan hittar du morgonturerna till varje skola. Bussarna hem från skolan på eftermiddagen avgår direkt efter skolslut eller senast 20–25 min senare. Det är viktigt att eleverna är vid busshållplatsen i god tid då angivna tider är ungefärliga.

Under vissa delar av året kan bussavgångarna påverkas av väder och vi ber er då att ha överseende med att skolbussen kan bli försenad.

Blidsbergs skola

Humlaturen
Entreprenör: Hallgrens Buss Lennart 0769 48 31 19

Lundby 7.10
Trädets skola 7.14
Trädets gård 07.18
Torget 7.20
Humla 7.27
Blidsberg skola 07.45

Klacketuren
Entreprenör: Hallgrens Buss, Arnold 0703 23 07 98/0769 48 31 13

Älmestad 7.15
Borstena
Klacke 7.33
Trälunda X 7.40
Björnarp
Blidsberg skola 7.50

Bogesundsskolan

Tvärredsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Hpl Gärsbo 8.00
Brunn skola 8.05
Växthusgatan 8.07
Kiosken 8.10
Bogesundsskolan 08.20

Brunnturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Owe 0769 48 31 20

Rörsten 7.45
Remma 7.55
Ubbarp Knallen 8.05
Härstorp 8.10
Bogesundsskolan 8.20

Dalums skola

Böneturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Arne 0769 48 31 16/0705 90 47 21

Timmele 7.30
Hällunda 8.10
Böne 8.15
Äspås 8.20
Dalums skola 08.30

Knapeturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Lennart 0769 48 31 19

Knape 7.50
Timmele 7.55
Ö Vång 8.00
Silarp 8.05
Vedåsla 8.15
Dalums skola 08.20

Gällstad skola

Köttkullaturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Grönahögs kyrka 6.55
Bohestra
Ramnö
Köttkulla 07.15
Rånnaväg
Gällstad skola

Röshultsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Lid 6.50
Skogen 7.00
Påbo 7.10
Röshult 7.15
Gällstad skola

Sämturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Säm 7.10
Lundsås
Bentorp
Öresten
Gällstad skola

Torsboturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Torsbo 7.25
Björkholmen
Nyfors
Gällstad skola

Marbäcksturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Ulricehamn 7.15
Marbäcks skola 7.25
Götåkra 7.30
Boarp 7.35
Gällstad skola 7.40

Hökerums skola

Väbyturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Mona 0769 48 31 17

Blidsberg 7.50
Salunda
Väby
Töresås
Hökerum skola 8.20

Nittaturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Nitta 7.50
Romsås
Hökerums skola 8.20

Välaturen
Entreprenör: Ellös Buss, 0725 88 75 41

Timmele 7.15
Gårdabo Fänneslunda 7.30
Väla 7.45
Varnum 7.50
Töve 8.00
Hökerum skola 8.15

Intakanturen
Entreprenör: Ellös Buss, 0725 88 75 42

Aspanäs 7.35
Dållebo 7.45
Intakan
Hästhagen
Getared 8.00
Hökerums skola 8.15

Tolkabroturen
Entreprenör: Nitta Buss, Sven Höyer 0706 75 21 12

Stockahult 7.50
Sjögården
Tolkabro
Hökerums skola 8.20

Bränningsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Arnold 0703 23 07 98

Munkaberg 7.55
Bränning
Avelssås
Hökerums skola 8.20

Hössna skola

Gulleredsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Tomas 0769 48 31 14

Älmö 7.45
Tokared
Stora Högshult
Gullered
Rearsred 8.25
Hössna skola 8.30

Långseredsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Sivert 0769 48 31 15

Hästhagen 7.20
Slätten
Sylla 7.35
Långsered
Knätte 8.00
Hössna skola 8.30

Strängseredsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Maj-Britt 0769 48 31 18

Torhult 7.55
Strängsered
Liared 8.10
Hössna skola

Marbäck skola

Sjögunnarsboturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ulf 0706 06 00 48

Övre Lid 7.45
Björkås 7.50
Sjögunnarsbo
Marbäcks skola 8.10

Timmele skola

Uggleredsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Mona 0769 48 31 17

Fållan 6.50
Lidl
Ugglered
Nöre 7.07
Knape 7.10
Timmele skola 7.15

Älmestadturen
Entreprenör: Ellös Buss, 0725 88 75 41

Solhaga 6.40
Murum
Skålarp
Rävike
Älmestad 7.00
Timmele skola 7.15

Blidsbergsturen
Entreprenör: Ellös Buss, 0725 88 75 42

Häggryda 6.50
Blidsberg
Dalum
Nöre
Timmele skola 7.20

Granaredsturen
Entreprenör: Nitta Buss, Sven Höyer 0706 75 21 12

Kvarnagärde 6.50
Sjögården
Granared 7.00
Tågården 7.05
Timmele skola 7.25

Tvärred skola

Vegby/Huluturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Vegby Ica 7.40
Fästeredssund 7.45
Hulu 7.50
Tvärreds skola

Komskälsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Owe 0769 48 31 20

Hemgården 7.20
Onshult
Rude
Komskälet
Tvärreds skola 7.45

Betåsenturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ulf 0706 06 00 48

Betåsen 7.15
Björkhult 7.23
Ängsö korset 7.25
Vegby skola 7.30
Kyrkås 7.35
Vegby skola 7.40

Vegby skola

Sämturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ingmarie 0706 06 00 45

Betåsen 7.45
Fästeredssund
Säm
Vegby skola 8.30

Stenbocksskolan

Hössnaturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Per-Åke 0705 57 00 47

Ekhult 6.55
Liared 7.10
Hössna 7.20
Simhallen
Stenbocksskolan 7.30

Knätteturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Thomas 0769 48 31 14

Långsered 6.50
Köpmanstorp
Knätte
Kinnared 7.05
Simhallen
Stenbocksskolan 7.35

Timmeleturen
Entreprenör: Nitta Buss, Sven Höyer 0706 75 21 12

Timmele skola 7.25
Bjättlunda
Stenbocksskolan 7.40

Torhultsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Sivert 0769 48 31 15

Åsen 6.20
Torhult
Slätten
Stora Högshult
Hössna skola 7.15
Byte till buss mot Stenbocksskolan (Hössnaturen, se ovan)

Rudeturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Owe 0769 48 31 20

Fagerberg 6.55
Rude
Rörsten
Hemgården 7.15
Byte till buss mot Stenbocksskolan

Intorp- Sämturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ulf 0706 06 00 48

Intorp 6.50
Säm
Gällstad 7.10
Byte till buss mot Stenbocksskolan

Stenseredsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Ing-Marie 0706 06 00 45

Stensered 6.45
Övre Lid
Björnarydet 7.10
Byte till buss mot Stenboksskolan

Ätradalsskolan

Kölingaredsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Arne 0769 48 31 16

Valshalla 6.40
Kölingared
Åfärd
Böne
Hällunda
Ätradalsskolan 7.30

Sandslättsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Maj-Britt 0769 48 31 18

Dållebo Hagen 6.35
Hästhagen 6.45
Sandslätt
Y Vång
Ätradal 7.30

Högrydsturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Håkan 0703 36 06 09

Högryd 6.35
Mastunga 6.45
Skogsgläntan 6.50
Tolkabro 7.00  (bussbyte)

Härnaturen
Entreprenör: Hallgrens Buss, Arnold 0703 23 07 98/0769 48 31 13

Grustorp 6.30
Sotared
Hov
Fänneslunda kyrka 06.45
Avelsås
Stommen
Sassarp
Härna korsväg 6.50
Charlottendal
Kärragärde
Väby 6.55
Älmestad 7.08
Byte till linjebuss 261 mot Ätradalsskolan och simhallen Ulricehamn 7.13

Räviketuren (detta är samma tur som Älmestadturen som finns under Timmele skola)
Entreprenör: Ellös Buss, 0725 88 75 41

Solhaga 6.50
Murum
Skålarp
Rävike
Älmestad 7.00
Byte till linjebuss 261 mot Ätradalsskolan och simhallen Ulricehamn 7.13

Blidsbergsturen (detta är samma tur som finns under Timmele skola)
Entreprenör: Ellös Buss, 0725 88 75 42

Häggryda 6.50
Öjelunda
Givarp X
Tokarp X
Blidsberg
Byte till något av nedan alternativ
Linjebuss 265 mot Ätradalsskolan 7.04
Linjebuss 209 mot simhallen Ulricehamn 7.10

Uggleredsturen (denna tur finns även under Timmele skola)
Entreprenör: Hallgrens Buss, Mona 0769 48 31 17

Fållan 6.50
Lidl
Ugglered
Nöre 7.07
Knape 7.10
Timmele 7.15
För elever som ska vidare till Tingsholmsgymnasiet, välj något av nedan alternativ
Linjebuss 209 från kiosken mot simhallen Ulricehamn 7.19
Linjebuss 261 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.24
Linjebuss 263 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.35

Murumturen (detta är samma tur som Granaredsturen som finns under Timmele skola)
Entreprenör: Nitta Buss, Sven Höyer 0706 75 21 12

Kvarnagärde 6.50
Sjögården
Granared 7.00
Tågården 7.05
Timmele/Ätradalsskolan 7.25
För elever som ska vidare till Tingsholmsgymnasiet, välj något av nedan alternativ
Linjebuss 209 från kiosken mot simhallen Ulricehamn 7.19
Linjebuss 261 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.24
Linjebuss 263 från Ätradalsskolan mot simhallen Ulricehamn 7.35

Linjebuss 201 Nitta- Hökerumsturen
Entreprenör: Nettbuss,  0770 45 65 65

Mellsjön 6.51
Varnum 6.53
Bastun 6.54
Nitta 6.57
Björnsgården 7.00
Härna 7.02
Hökerum 7.09
Byte till linjebuss 263 mot Ätradalsskolan och simhallen Ulricehamn 7.19

Linjebuss 263
Entreprenör: Nettbuss,  0770 45 65 65

Tolkabro 7.03
Romsås
Hökerum/Hökerumsgården/Vings gård 7.19
Nybo
Aspanäs
Bjättlunda 7.27
Hökerumsvägen
Timmele
Ätradalsskolan 7.35
(-Simhallen Ulricehamn 7.47)

Info om tabellerna

Vissa hållplatsstopp kan finnas mellan de angivna tiderna. Då kan du med ledning av dem beräkna din påstigningstid.

Vi försöker att få flera elever som bor nära varandra att gå på bussen på samma ställe för att underlätta för turen.

Hållplats markerad med x är en korsväg

En hållplats markerade med ett ”X” är en korsväg. Det innebär att bussen stannar där den mindre vägen ansluter till den större. Vid till exempel hållplatsen Blackered X stannar bussen där Blackeredsvägen och den allmänna vägen mellan Komskälet och riksväg 40 möts.

Fler busstider i Västtrafiks tidtabell

Fler busstider till och från högstadierna och Tingsholmsgymnasiet hittar du i Västtrafiks tidtabell. Anslutningsturerna till linjetrafiken finner du i skolskjutstidtabellen. Sär- och resursskolans turer är inte med i denna tabell.

Humlaturen
Entreprenör: Hallgrens Buss Lennart 0769 48 31 19

Lundby 7.10
Trädets skola 7.14
Trädets gård 07.18
Torget 7.20
Humla 7.27
Blidsberg skola 07.45

Klacketuren
Entreprenör: Hallgrens Buss, Arnold 0703 23 07 98/0769 48 31 13

Älmestad 7.15
Borstena
Klacke 7.33
Trälunda X 7.40
Björnarp
Blidsberg skola 7.50


Publicerat av Elin Johansson den 25 februari 2015, senast ändrad den 19 december 2017 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?