Skolskjuts

Ulricehamns kommun anordnar skolskjuts för de elever som är skolskjutsberättigade.  Under rubriken rätt till skolskjuts kan du kan läsa om vilka regler som gäller för att eleven ska räknas som skolskjutsberättigad. Skolskjutsen är kostnadsfri.

Illustration på en buss

Ansök om skolskjuts

Inför läsåret 2018/2019 ska alla elever inom grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola ansöka om skolskjuts (gymnasieelever får information via Tingsholmsgymnasiet och ansöker inte här på hemsidan). En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare. Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår. Även du som åker buss till skolan…

Flicka åker tåg

Rätt till skolskjuts

  Vem som är berättigad till skolskjuts baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit placerad i av kommunen. I skolskjutsreglerna finner ni detaljerad information kring vem som är…

Illustration på ett frågetecken

Frågor och synpunkter

  Vid frågor eller synpunkter hänvisar vi till skolskjuts@ulricehamn.se. För att vi på bästa sätt ska kunna hantera ditt ärende behöver vi detaljerad information. Ange även nedan uppgifter om dessa finns. busstur elev adress skola personnummer Nedan finner ni svar på vanligt förekommande frågor, läs gärna igenom frågorna och se om ni finner svaret på er…

Din skolskjuts och kontaktinformation

Om du har blivit beviljad skolskjuts hittar du mer information om din resa här. Inloggning för att se din planerade skolskjuts Logga in på skolskjuts.se med hjälp av Bank-ID. Här hittar du information om tilldelat färdmedel. Har du tilldelats resa med skolbuss finns även information om hållplats och avgångstider. Har du tilldelats skolskjuts med taxi eller…

Två pojkar går på en landsväg med ryggsäckar

Kompisåkning

  Så här fungerar kompisåkning Kompisåkning är möjligt för elever om det finns plats på aktuell buss och om en ansökan om kompisåkning är beviljad för den aktuella dagen. Ansökan om kompisåkning kan bara göras genom skolskjutsportalen/föräldraportalen. Det är alltså inte möjligt att prata med busschauffören och bestämma detta. Systemet för kompisåkning är sammankopplat med…

Hjälpte informationen på denna sida dig?