Skolskjuts

Ulricehamns kommun anordnar skolskjuts för de elever som är skolskjutsberättigade.  Under rubriken rätt till skolskjuts kan du kan läsa om vilka regler som gäller för att eleven ska räknas som skolskjutsberättigad. Skolskjutsen är kostnadsfri.

Ni kan nu se ert barns planerade resa inför läsåret 19/20 i föräldraportalen på Ulricehamns kommuns hemsida.

Illustration på en buss

Ansök om skolskjuts

Inför läsåret 2019/2020 ska alla elever inom grundskolan och grundsärskolan ansöka om skolskjuts (gymnasieelever får information via Tingsholmsgymnasiet och ansöker inte här på hemsidan). En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare. Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår. Även du som åker buss till skolan med…

Pappa hjälper son med läxorna

Föräldraportal

Ni kan nu se ert barns planerade resa inför läsåret 19/20 i föräldraportalen på Ulricehamns kommuns hemsida, Denna planering är preliminär och förändring kan komma att ske. OBS! Vänligen gå in tisdag v 34 för att se slutgiltig planering för ditt barn då justeringar fortfarande kan ske. Tilldelad hållplats kan ha förändrats och vara på…

Flicka åker tåg

Rätt till skolskjuts

Vem som är berättigad till skolskjuts baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit placerad i av kommunen. I skolskjutsreglerna finner ni detaljerad information kring vem som är berättigad…

Flicka som läser

Upptagningsområde

Här ser du om ditt barn har rätt till skolskjuts utifrån det upptagningsområdet som ni bor i.        

Kontaktinformation till bussar

Kontaktuppgifter till bussar I flikarna nedan finner du telefonnummer till de bussar som trafikerar skolskjutstrafiken i Ulricehamns kommun. Telefonnumren går direkt till bussarna och därför kan de numren inte användas före skolstart. Om du behöver komma i kontakt med bussbolaget före skolstart finner du telefonnummer till bussbolagen i den översta fliken nedan. Om din fråga…

Datoranvändare.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Uppdatera dina kontaktuppgifter Eftersom en hel del information från förskolor, skolor och skolskjuts skickas till vårdnadshavare via sms eller e-post är det viktigt att rätt kontaktuppgifter finns i systemet. Klicka på nedan länk för att logga in med bank-id och kontrollera dina uppgifter, ändra gärna om de inte stämmer. Det är viktigt att det är här du…

Illustration på ett frågetecken

Frågor och synpunkter

  Vid frågor eller synpunkter hänvisar vi till skolskjuts@ulricehamn.se. För att vi på bästa sätt ska kunna hantera ditt ärende behöver vi detaljerad information. Ange även nedan uppgifter om dessa finns. busstur elev adress skola personnummer Nedan finner ni svar på vanligt förekommande frågor, läs gärna igenom frågorna och se om ni finner svaret på er…

Två pojkar går på en landsväg med ryggsäckar

Kompisåkning

Så här fungerar kompisåkning Kompisåkning är möjligt för elever om det finns plats på aktuell buss och om en ansökan om kompisåkning är beviljad för den aktuella dagen. Ansökan om kompisåkning kan bara göras genom skolskjutsportalen/föräldraportalen. Det är alltså inte möjligt att prata med busschauffören och bestämma detta. Systemet för kompisåkning är sammankopplat med skolskjutssystemet…

Hjälpte informationen på denna sida dig?