Fiber och IT-infrastruktur

Kommunens roll är att vara en aktiv part i utbyggnaden av fibernätet.

Vi jobbar bland annat genom att:

  • Stimulera marknaden och olika intressenter
  • Ordna öppna möten och informera
  • Söka bidrag och finansiera utbyggnad av nya fiberpunkter inom kommunen
  • Se till att avveckling av telestationer fördröjs
  • Uppmuntra till etablering av bynät genom fiberföreningar
  • Delta i bredbandssamverkan med andra myndigheter

Har du frågor om fiber i Ulricehamns kommun?

Ulricehamns Energi AB, UEAB
0321-53 23 00
info@ueab.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?