Fiber och IT-infrastruktur

Kommunens roll är att vara en aktiv part i utbyggnaden av fibernätet.

Fiber.

Vi jobbar bland annat genom att:

  • Stimulera marknaden och olika intressenter
  • Ordna öppna möten och informera
  • Söka bidrag och finansiera utbyggnad av nya fiberpunkter inom kommunen
  • Se till att avveckling av telestationer fördröjs
  • Uppmuntra till etablering av bynät genom fiberföreningar
  • Delta i bredbandssamverkan med andra myndigheter

Har du frågor om fiber i Ulricehamns kommun? Kontakta

Ulricehamns Energi AB, UEAB,

0321-53 23 00
info@ueab.se

Fiberföreningar i Ulricehamns kommun

Vill ni bilda en fiberförening eller undrar du om det finns någon aktiv i ditt område? Här har vi samlat information om vad som krävs för att starta en fiberförening och vilka som redan finns.

Aktiva fiberföreningar

Fiber i Kölingared

Finnekumla Fiber

Hällstad fiberförening

Marbäck-norra Gällstad

Sundholmens fiber

Tolken-Åsunden Fiberförening
Kontaktuppgifter
Epost: fiber.tolken.asunden@gmail.com

Björn Nyberg mobil: 070-562 63 19
Martin Lundqvist mobil: 0733-98 37 70
Claes Svensson mobil: 0722-35 11 04
Ulf Molander mobil: 0730-55 10 62
Per Jonstoij mobil: 0701-75 76 88

Bidragsvillkor

För att en fiberförening ska ha rätt till bidrag krävs att upphandling görs för grävare, systemleverans (material), kommunikationsoperatör samt drift och underhåll. Lägst pris vinner. Mallar kommer att skapas för att underlätta upphandlingen och blir tillgängliga så fort de blivit godkända.

Tekniska krav på fiberanläggning

För att få operatörer att ta ansvar för kunder i bynät måste anläggningen (själva nätet) leva upp till tekniska krav.

Svenska Stadsnätsföreningens (SSNf) rekommendationer för fiberanläggning

Aktörer inom fiber och it

Hur jobbar olika aktörer med utbyggnaden av fiber- och it-infrastruktur?

Presentationer från ett informationsmöte 18 februari 2013. Alla presentationer är pdf-filer.

Ulricehamns kommun

Ulricehamns energi AB

Lantmäteriet

Leader sjuhärad

Bredbandssamverkan västra götaland

Coompanion

Telia

Vill ni bilda en fiberförening eller undrar du om det finns någon aktiv i ditt område? Här har vi samlat information om vad som krävs för att starta en fiberförening och vilka som redan finns.

Aktiva fiberföreningar

Fiber i Kölingared

Finnekumla Fiber

Hällstad fiberförening

Marbäck-norra Gällstad

Sundholmens fiber

Tolken-Åsunden Fiberförening
Kontaktuppgifter
Epost: fiber.tolken.asunden@gmail.com

Björn Nyberg mobil: 070-562 63 19
Martin Lundqvist mobil: 0733-98 37 70
Claes Svensson mobil: 0722-35 11 04
Ulf Molander mobil: 0730-55 10 62
Per Jonstoij mobil: 0701-75 76 88

Bidragsvillkor

För att en fiberförening ska ha rätt till bidrag krävs att upphandling görs för grävare, systemleverans (material), kommunikationsoperatör samt drift och underhåll. Lägst pris vinner. Mallar kommer att skapas för att underlätta upphandlingen och blir tillgängliga så fort de blivit godkända.

Tekniska krav på fiberanläggning

För att få operatörer att ta ansvar för kunder i bynät måste anläggningen (själva nätet) leva upp till tekniska krav.

Svenska Stadsnätsföreningens (SSNf) rekommendationer för fiberanläggning


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?