Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas påverkar landsbygdens utveckling. Ulricehamns kommun består till stor del av landsbygd och det är viktigt att det finns förutsättningar för utveckling av landsbygden.

På uppdrag av Ulricehamns kommun ansvarar Näringsliv Ulricehamn AB för frågor kring landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklaren på Näringsliv Ulricehamn AB verkar för samordning och som samtalspartner mellan näringsliv, föreningar, byalag och privatpersoner med flera.

Det finns möjlighet för utvecklingsgrupper i Ulricehamns kommun att ansöka om bidrag för att främja utvecklingen på landsbygden. Bidragen är uppdelade i årligt administrativt stöd samt bidrag för kostnadskrävande projekt. Blanketter för de olika bidragen finner du i flikarna nedan. För att läsa mer om respektive bidrag, vänligen se bifogade regler i högerspalten. Vid frågor kontaktas landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn AB, se kontaktuppgifter nedan.

Näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten har möjlighet att söka hemsändningsbidrag för ändamålet. För att läsa mer om bidraget samt kriterier med mera, vänligen se bifogade regler i högerspalten. Blanketter finner du i flikarna nedan. Vid frågor kontaktas landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn AB, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Kontakta Näringsliv Ulricehamn AB om du har frågor kring landsbygdsutveckling.

Näringsliv Ulricehamn AB
0321-59 59 60
info@nuab.eu
Järnvägstorget 2B
52330 Ulricehamn

Näringsliv Ulricehamn AB

Administrativt stöd till utvecklingsgrupper

Det administrativa stödet betalas ut en gång om året till utvecklingsgrupper som är registrerade hos Landsbygdsalliansen, ansöker om bidraget samt uppfyller de kriterier som finns för att erhålla bidraget. För att läsa mer om bidraget, se dokument ”Bidrag till utvecklingsgrupper” som du hittar i högerspalten. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan om administrativt stöd (pdf)

Kostnadskrävande projekt

Om en förening på landsbygden i Ulricehamns kommun ska göra en särskild åtgärd finns möjlighet att ansöka om bidrag för kostnadskrävande projekt. Alla föreningar på landsbygden i Ulricehamns kommun kan ansöka om bidraget men måste gå via en utvecklingsgrupp som är medlem hos Landsbygdsalliansen Ulricehamn. För att läsa mer om bidraget och vilka kriterier som finns, se dokument ”Bidrag till utvecklingsgrupper” som du hittar i högerspalten. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan om bidrag till kostnadskrävande projekt (pdf)
Redovisning av kostnadskrävande projekt (pdf)
Redovisning timmar för kostnadskrävande projekt (pdf)

Hemsändningsbidrag

Ett hemsändningsbidrag betalas av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten. För att en butik ska kunna teckna avtal för hemsändningsservice ska ett antal kriterier uppfyllas. För att läsa mer om bidraget och vilka kriterier som finns, se dokument ”Hemsändningsbidrag” som du hittar i högerspalten. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan om bidrag till hemsändning (pdf)
Räkning för hemsändning (pdf)

Det administrativa stödet betalas ut en gång om året till utvecklingsgrupper som är registrerade hos Landsbygdsalliansen, ansöker om bidraget samt uppfyller de kriterier som finns för att erhålla bidraget. För att läsa mer om bidraget, se dokument ”Bidrag till utvecklingsgrupper” som du hittar i högerspalten. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan om administrativt stöd (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 21 mars 2018, senast ändrad den 11 juli 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?