Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas påverkar landsbygdens utveckling. Ulricehamns kommun består till stor del av landsbygd och det är viktigt att det finns förutsättningar för utveckling av landsbygden.

På uppdrag av Ulricehamns kommun ansvarar Näringsliv Ulricehamn AB för frågor kring landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklaren på Näringsliv Ulricehamn AB verkar för samordning och som samtalspartner mellan näringsliv, föreningar, byalag och privatpersoner med flera.

Det finns möjlighet för utvecklingsgrupper i Ulricehamns kommun att ansöka om bidrag för att främja utvecklingen på landsbygden. Bidragen är uppdelade i årligt administrativt stöd samt bidrag för Investeringsprojekt Landsbygd (IPL). Blanketter för de olika bidragen finner du i flikarna nedan. För att läsa mer om respektive bidrag, vänligen se bifogade regler i högerspalten. Vid frågor kontaktas landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn AB, se kontaktuppgifter nedan.

Näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten har möjlighet att söka hemsändningsbidrag för ändamålet. För att läsa mer om bidraget samt kriterier med mera, vänligen se bifogade regler i högerspalten. Blanketter finner du i flikarna nedan. Vid frågor kontaktas landsbygdsutvecklare på Näringsliv Ulricehamn AB.

Landsbygdsstrategi i tre delar (pdf)

Kontakt

Kontakta Näringsliv Ulricehamn AB om du har frågor kring landsbygdsutveckling.

Näringsliv Ulricehamn AB
0321–59 59 67
info@nuab.eu
Järnvägstorget 2B
52330 Ulricehamn

Näringsliv Ulricehamn AB

Administrativt stöd till utvecklingsgrupper

Det administrativa stödet betalas ut en gång om året till utvecklingsgrupper som är registrerade hos Landsbygdsalliansen, ansöker om bidraget samt uppfyller de kriterier som finns för att erhålla bidraget. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan om administrativt stöd (pdf)

 

Investeringsprojekt Landsbygd (IPL)

Om en förening på landsbygden i Ulricehamns kommun ska göra en särskild åtgärd finns möjlighet att ansöka om bidrag för Investeringsprojekt Landsbygd (IPL) . Alla föreningar på landsbygden i Ulricehamns kommun kan ansöka om bidraget men måste gå via en utvecklingsgrupp som är medlem hos Landsbygdsalliansen Ulricehamn. För att läsa mer om bidraget och vilka kriterier som finns, se dokument ”Bidrag till utvecklingsgrupper” som du hittar i högerspalten. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan Investeringsprojekt Landsbygd (pdf)
Redovisning av timmar Investeringsprojekt Landsbygd (pdf)
Redovisning av bidrag Investeringsprojekt Landsbygd (pdf)

Hemsändningsbidrag

Ett hemsändningsbidrag betalas av Ulricehamns kommun till näringsidkare som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten. För att en butik ska kunna teckna avtal för hemsändningsservice ska ett antal kriterier uppfyllas. För att läsa mer om bidraget och vilka kriterier som finns, se dokument ”Hemsändningsbidrag” som du hittar i högerspalten. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan om bidrag till hemsändning (pdf)
Räkning för hemsändning (pdf)

Stöd och bidrag till civilsamhället

Genom riktlinjen för stöd och bidrag till civilsamhället kan föreningar, studieförbund och andra aktörer lättare få en överblick av vad det finns för möjligheter för dem att söka medel från kommunen. Vilket i förlängningen ökar möjligheterna för ett aktivt liv och fritid för kommuninvånarna i hela kommunen.

Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället (pdf)

Landsbygdsalliansen Ulricehamn

Det är föreningen som är ansvariga för bidragen för landsbygdsutvecklingen. Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Ulricehamn ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela Ulricehamn.

Landsbygdsalliansen Ulricehamn arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, kommun samt myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Arbetet i föreningen är uppdelat i fyra geografiska områden. Styrelsen består av representanter valda från varje geografiskt område.

Landsbygdsalliansen Ulricehamn

Det administrativa stödet betalas ut en gång om året till utvecklingsgrupper som är registrerade hos Landsbygdsalliansen, ansöker om bidraget samt uppfyller de kriterier som finns för att erhålla bidraget. Nedan finner du de blanketter som finns kopplade till bidraget.

Ansökan om administrativt stöd (pdf)

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 21 mars 2018, senast ändrad den 18 januari 2024 av Eva Wallin

Hjälpte informationen på denna sida dig?