Stöd för barn och unga

Att leva med en förälder eller ett syskon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan ibland kännas jobbigt eller annorlunda. Det är viktigt att barn och ungdomar känner sig sedda, delaktiga och får uppmärksamhet för sin egen skull.

Vi välkomnar alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I anhörigstödet utgår vi alltid från barnet och ungdomens behov.

Mötesplats barn och unga anhöriga

Hos oss får barn som är mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn, kommunens anhörigkonsulent, samt en familjebehandlare. Vi pratar tillsammans, fikar ihop och har gemensamma aktiviteter. Framför allt ska det vara en trevlig stund med barnet i fokus. Vi träffas sista måndagen i varje månad, på Ungdomens hus, kl. 15.30-17.30. Vi följer skolans terminstider och har uppehåll på lovdagar. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Hos oss får du som är mellan 13 – 21 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga och kommunens anhörigkonsulent. Vi fikar tillsammans och du kan också lyfta dina frågor och få information. Vi träffas sista måndagen i varje månad på Ungdomens hus, kl. 18-20. Vi följer skolans terminstider och har uppehåll på lovdagar. Du kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad du själv önskar – kanske se en bra film, önska föreläsare eller helt enkelt bara fika. Du behöver inte anmäla dig och du är välkommen en eller flera gånger efter vad du själv vill.
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Musslan

Musslan är en stödgrupp för barn och ungdomar vars föräldrar har ett beroende av spel, droger eller alkohol, eller har en psykisk ohälsa. I Musslangruppen pratar man och delar med sig av sina erfarenheter, men det är också tid för fika, lek och skapande. Musslan drivs i samverkan mellan Ulricehamns kommun och Svenska kyrkan. Gruppledarna använder sig av material från UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO) och Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund). Grupper startas regelbundet varje år i februari och september, samt pågår under en termin. Det finns också möjlighet till träffar i väntan på nästa gruppstart. Vi träffar barn ihop med vårdnadshavare för en intervju innan gruppstart.

Nästa gruppstart: hösten 2024

Bubblan

Bubblan är en stödgrupp för barn som har syskon eller förälder med sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi träffas vid fem tillfällen där varje träff har ett eget tema. Vi pratar tillsammans, fikar ihop och har gemensamma aktiviteter. Framför allt ska det vara en trevlig stund med barnet i fokus. Grupper startas varje termin och passar bäst för barn i låg- och mellanstadieålder. Det finns också möjlighet till träffar i väntan på nästa gruppstart. Vi träffar barnet ihop med vårdnadshavare för en intervju innan gruppstart.

Kontakta anhörigkonsulent för mer information!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 18 mars 2024 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?