Planerade gatuarbeten

Under 2020 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Bild på vägskylt som betyder gatuarbete

 

Asfaltering i Ulricehamn hösten 2020

I takt med att kommunens vägar slits så krävs underhåll. Vägar med mycket belastning kräver mer underhåll än andra. En del av underhållet innefattar renovering i form av ny beläggning med asfalt. Under hösten 2020 kommer Ulricehamns Energi att utföra flera beläggningar i Ulricehamns centralort.

Vid vissa arbeten kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi tackar för visad hänsyn.

Gator där det görs beläggningsarbeten under hösten

Rånnaväg, Villavägen
Ulricehamn:
Fahlmansgatan
GC-väg Hestersvägen
Norra Skolgatan
Karlslundsgatan
Fiskaregatan
Boråsvägen

Sturegatan

I samband med att bostäder byggs på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan från augusti 2020. Gatan kommer att vara avstängd under ett drygt år.
Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan är avstängd och gående hänvisas via gångvägen i Stureparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kan inte nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Vid frågor

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Tillfällig avstängning av Banvallen

Ulricehamns kommun och Ulricehamns Energi utför VA- och gatuarbeten på Ekholmsliden som startar vecka 34. Under arbetets gång är banvallen tillfälligt avstängd då den nyttjas för transporter till och från arbetsplatsen. Detta gäller måndag – fredag under cirka 2 månader, från det att arbetet påbörjas. Avstängningen berör sträckan från Fahlmansgatan och cirkaa 1 km söderut, där gångbanan längs Marbäcksvägen åter ansluter mot banvallen.

Den gröna markeringen på kartan nedan visar tillfällig omdirigering under den tid då gång- och cykelbanan är avstängd.

Reparation av bryggor

Under perioden 14/9- 30/10 kommer det att pågå reparationer av bryggorna.
Gäller från Järnvägsbron förbi Fiskestugan utmed Ågatan.

I takt med att kommunens vägar slits så krävs underhåll. Vägar med mycket belastning kräver mer underhåll än andra. En del av underhållet innefattar renovering i form av ny beläggning med asfalt. Under hösten 2020 kommer Ulricehamns Energi att utföra flera beläggningar i Ulricehamns centralort.

Vid vissa arbeten kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi tackar för visad hänsyn.

Gator där det görs beläggningsarbeten under hösten

Rånnaväg, Villavägen
Ulricehamn:
Fahlmansgatan
GC-väg Hestersvägen
Norra Skolgatan
Karlslundsgatan
Fiskaregatan
Boråsvägen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 7 oktober 2020 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?