Planerade gatuarbeten

Under 2020 drar ett antal gatuarbeten av lite större karaktär igång i Ulrichehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför de planerade arbetena. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

vägskylt som betyder gatuarbete

Grönahögsvägen/Majgårdsgatan

Trafiksäkerhetsåtgärder och restaurering av busshållplatser.
Arbetet pågår under vecka 26 och 27. Under vecka 28-31 tar arbetet ett stopp för semester, för att sedan påbörjas åter vecka 32. Samtliga åtgärder och förbättrningar beräknas att vara klart under vecka 34. Under tiden som arbetet pågår finns trafiksignaler för dirigering av trafik.

Asfaltering i Ulricehamn vår/sommar 2020

I takt med att kommunens vägar slits så krävs underhåll. Vägar med mycket belastning kräver mer underhåll än andra. En del av underhållet innefattar renovering i form av ny beläggning med asfalt. Detta görs vanligtvis under sommarhalvåret. Under 2020 kommer Ulricehamns Energi att utföra flera beläggningar i Ulricehamns centralort. Länk till planerade arbeten under sommaren 2020

Vid vissa arbeten kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi tackar för visad hänsyn. Samtidigt kommer trafiksäkerheten ses över i kommunen och vi ber alla tomtägare att vara noga med att klippa eventuella häckar mot gatan.

Sturegatan

Detta arbete är framflyttat. I dagsläget finns inget klart startdatum.

I samband med bostadsbyggnationen på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan mellan 2020-04-01 – 2021-12-31.
Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan kommer att vara avstängd och gående kommer hänvisas via gångvägen i Ulrikaparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kommer inte kunna nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Vid frågor,
Kontakta Mats Kindlund
Gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Brunnvägen

Utbyggnad av gång- och cykel väg kommer att ske utmed Brunnvägen.
Arbetet startar upp 19/5 och beräknas pågå fram till vecka 26.

Trafiksäkerhetsåtgärder och restaurering av busshållplatser.
Arbetet pågår under vecka 26 och 27. Under vecka 28-31 tar arbetet ett stopp för semester, för att sedan påbörjas åter vecka 32. Samtliga åtgärder och förbättrningar beräknas att vara klart under vecka 34. Under tiden som arbetet pågår finns trafiksignaler för dirigering av trafik.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 1 juli 2020 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?