Planerade gatuarbeten

Under 2019 drar ett antal gatuarbeten av lite större karaktär igång i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför de planerade arbetena. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator, arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

vägskylt som betyder gatuarbete

I flikarna nedan kan du läsa mer om vad som planeras i respektive område.

Vid frågor kontakta gatuingenjör Ove Vilhelmsson
Telefon: 0321 59 52 06
E-post: janove.vilhelmsson@ulricehamn.se

Stamfiber

Digital motorväg Österut.

Den digitala motorvägen kommer före den fysiska motorvägen även österut mot Jönköping i form av ny stamfiber.
I samband med detta möjliggörs också fiberanslutning för angränsande landsbyggdsområden.

Arbetet beräknas vara färdigställt under 2019.

Länk UEAB pågående arbeten.

Ommålning av Järnvägsbroar

Gång- och cykelbroar över Ätran vid Ågatan kommer att stängas av för renovering och ommålning. Arbetet kommer pågå mellan perioden 16/9 – senast 31/10 2019. Sluttiden kan tidigareläggas beroende på vattennivån. Vid eventuell ökning av vattennivån kan arbetet förlängas då en byggställning får omarbetas
Under denna period kommer gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen utmed Boråsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Ulricehamns kommun har för närvarande nybyggnation av tre stycken trafiksäkerhetsåtgärder.
Åtgärderna pågår utmed Tre Rosors väg från Sanatorievägen till Parkgatan under oktober månad.

Tillgänglighetsanpassade busshållplatser

Ombyggnation av busshållplats vid korsning Tre Rosor/Stenbocksgatan kommer att ske med start under v.42.
Trafiken påverkas av arbetet, då halva vägen är avstängd.

Digital motorväg Österut.

Den digitala motorvägen kommer före den fysiska motorvägen även österut mot Jönköping i form av ny stamfiber.
I samband med detta möjliggörs också fiberanslutning för angränsande landsbyggdsområden.

Arbetet beräknas vara färdigställt under 2019.

Länk UEAB pågående arbeten.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 9 oktober 2019 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?