Planerade gatuarbeten

vägskylt som betyder gatuarbete

Under 2020 drar ett antal gatuarbeten av lite större karaktär igång i Ulrichehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför de planerade arbetena.
De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Sturegatan

I samband med bostadsbyggnationen på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan mellan 2020-04-01 – 2021-12-31.
Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan kommer att vara avstängd och gående kommer hänvisas via gångvägen i Ulrikaparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kommer inte kunna nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Vid frågor,
Kontakta Mats Kindlund
Gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Strandgatan

Under vecka 6 startar ett planerat gatuarbete på Strandgatan vid korsning Fiskaregatan.
Arbetet omfattar ombyggnad av korsning och anläggning av ett nytt övergångsställe.
Det kan stundtals bli begränsad framkomlighet.

Grönahögsvägen/Avenboksgatan

Gatuarbete startar 25 mars på den gamla bussvändslingan.

Det är den befintliga busshållplatsen, Björkedal, som flyttas ut till Grönahögsvägens södra sida.

I samband med bostadsbyggnationen på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan mellan 2020-04-01 – 2021-12-31.
Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan kommer att vara avstängd och gående kommer hänvisas via gångvägen i Ulrikaparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kommer inte kunna nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Vid frågor,
Kontakta Mats Kindlund
Gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se


Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 24 mars 2020 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?