Planerade gatuarbeten

Under våren 2019 drar ett antal gatuarbeten av lite större karaktär igång i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför de planerade arbetena. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator, arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

vägskylt som betyder gatuarbete

I flikarna nedan kan du läsa mer om vad som planeras i respektive område.

Vid frågor kontakta gatuingenjör Ove Vilhelmsson
Telefon: 0321 59 52 06
E-post: janove.vilhelmsson@ulricehamn.se

Handelsträdgården

Arbete med att bygga ut gator och ledningar till det nya bostadsområdet kommer pågå under våren 2019. Även fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed Brunnvägen fram till Vistabergsvägen kommer ske i samband med det arbetet. Det kommer inte innebära någon större påverkan på trafiken, dock kan det bli vissa inskränkningar på framkomligheten på Brunnvägen i samband med byggandet av gång- och cykelvägen.

Stenbocksskolan

Under vecka 25-27 var Stenbocksgatan avstängd.
Arbetet som pågått och är klart gäller en nybyggnation av GC-väg samt tillgänglighetsanpassade busshållplatser utanför Stenbocksskolan.
Arbetet kommer att slutföras med diverse beläggningsarbete under vecka 32-33.

Stamfiber

Digital motorväg Österut.

Den digitala motorvägen kommer före den fysiska motorvägen även österut mot Jönköping i form av ny stamfiber.
I samband med detta möjliggörs också fiberanslutning för angränsande landsbyggdsområden.

Arbetet beräknas vara färdigställt under 2019.

Länk UEAB pågående arbeten.

Arbete med att bygga ut gator och ledningar till det nya bostadsområdet kommer pågå under våren 2019. Även fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed Brunnvägen fram till Vistabergsvägen kommer ske i samband med det arbetet. Det kommer inte innebära någon större påverkan på trafiken, dock kan det bli vissa inskränkningar på framkomligheten på Brunnvägen i samband med byggandet av gång- och cykelvägen.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 8 mars 2019, senast ändrad den 8 juli 2019 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?