Livsmedelsverksamhet

Varje livsmedelsföretagare ansvarar för att maten som säljs eller serveras är säker att äta och rätt märkt. Människors hälsa och välbefinnande får inte påverkas negativt. 

Kaffemaskin med personer i bakgrunden

Starta livsmedelsverksamhet

För att starta livsmedelsverksamhet behöver du registrera verksamheten hos kommunen. Det gäller till exempel restauranger, butiker, kiosker, caféer, skolkök, lager och bagerier. Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. När kommunen får in en anmälan registreras verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

Anmälan

Anmälan livsmedel, e-cigaretter, folköl mm
Underlag för riskklassificering

Skicka enklast in din anmälan till miljo@ulricehamn.se.

Från och med den 1 januari 2019 träder Riksdagens beslut om att införa en avgift för de företag som missar att registrera sin livsmedelsverksamhet i kraft. Detta berör alla livsmedelsverksamheter  och gäller helt nystartade företag, vid ägarbyte eller vid byte av bolagsform.
Avgiften är satt till mellan 2 500 -75 000 kronor per överträdelse. För att undvika denna avgift är det nu extra viktigt att livsmedelsföretag lämnar in registreringsblanketten innan verksamheten öppnar.

Ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Om platsen, företaget eller verksamheten ändras, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens godkännande eller registrering gäller inte för den nye ägaren. Du måste alltså göra en ny anmälan. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer – även om det är samma personer som driver verksamheten. När en verksamhet ska avvecklas ska detta anmälas till kommunen av den nuvarande verksamhetsutövaren.

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

معلومات باللغة العربية

Kommunens ansvar och kontroll

Förutsättningar för all livsmedelshantering regleras genom förordningar som till stor del är gemensamma för hela EU. Miljöenheten i Ulricehamns kommun kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagstiftningens krav på säkerhet och redlighet för livsmedelshantering. Detta görs genom att besöka verksamheterna, ställa krav och ge information.

Kontroller görs både oanmälda och anmälda. Hur ofta kontroller utförs beror på typ av verksamhet.

Verksamhetens ansvar och kontroll

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas – egenkontroll.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta, har rätt märkning och sammansättning. Konsumenter ska inte riskera att bli sjuka för att maten från ditt företag innehåller farliga bakterier, kemikalier eller omärkta allergiframkallande ämnen. Genom ett egenkontrollprogram kan du minimera risken för detta.

Alla verksamheter som handskas med livsmedel är skyldiga att uppfylla de så kallade grundförutsättningarna för säker livsmedelshantering. Dessa är: Utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, avfall, förpackningsmaterial, separering, märkning, mottagning, temperatur, spårbarhet, reklamationer och revisioner.

Hygienregler – företagets egen kontroll, information på Livsmedelsverkets webbplats

Lura inte kunderna med felaktiga benämningar/beteckningar

Det är förbjudet att uppge felaktiga namn eller ha falska påståenden om mat. Det du säljer ska stämma överens med vad det verkligen är så att konsumenten inte blir lurad.

Vanliga fel som upptäcks vid livsmedelskontroller gäller felaktigt namn eller beteckning på till exempel Fetaost, Parmaskinka och Parmesanost. Inom livsmedelskontrollen kallar vi detta för redlighet.

Vanliga fel: Lurar du dina kunder utan att veta om det?

Säkerställ rätt märkning

Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel. Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenterna ska kunna känna sig säkra på vilket livsmedel man köper och vilken kvalitet det har. Man ska känna sig trygg med att det som står på märkningen stämmer. Särskilt viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad en livsmedelsprodukt innehåller.

Regler om livsmedelsinformation och märkning, information på Livsmedelsverkets webbplats

Allergener

Syftet med allergimärkningen är att konsumenterna alltid ska få information om när vissa kända allergener använts vid tillverkningen av livsmedlet, så att konsumenterna kan undvika överkänslighetsreaktioner.

Allergener, information på Livsmedelsverkets webbplats

Avgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för de livsmedelskontroller som utförs. För registrering av verksamheten tas en engångskostnad ut. Om du startar en livsmedelsverksamhet utan registrering bryter du mot lagen.

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll vid kalenderårets början.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har anmälts som upphörd.

Läs mer om avgifterna här: Taxa Livsmedel 2019

Blanketter

Blanketter

Samtliga blanketter för livsmedelsverksamheter finns samlade under Livsmedel och hälsa här.

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

För dig som driver livsmedelsverksamhet och som vill ha information gällande försäljning av tobak, folköl eller receptfria läkemedel finns mer information att hämta från sidan nedan.

Tillstånd och regler för företag

Förutsättningar för all livsmedelshantering regleras genom förordningar som till stor del är gemensamma för hela EU. Miljöenheten i Ulricehamns kommun kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagstiftningens krav på säkerhet och redlighet för livsmedelshantering. Detta görs genom att besöka verksamheterna, ställa krav och ge information.

Kontroller görs både oanmälda och anmälda. Hur ofta kontroller utförs beror på typ av verksamhet.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 30 januari 2015, senast ändrad den 13 september 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?