Bild på ett barn som går bredvid två övergångställesskyltar på en gräsmatta.

Trafik och gata

Här hittar du information om det som rör våra gator och vägar, vilket innebär allt från snöröjning, sopning av gator,…

Trafik och gata. Foto: Jan Töve

Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av…

Bild på stora torget i Ulricehamn med kullerstenar och trähus runt omkring.

Torg och allmän plats

Allmänna platser som torg, parker och gator är till för alla invånare. Därför finns det regler kring vad man får…

Kollektivtrafik

Ulricehamn har goda kollektivtrafikförbindelser med buss åt Falköping, Tranemo, Borås och Jönköping. Här hittar du information som rör dig som…

Parkering

All parkering inom kommunen är gratis., men den är tidsreglerad, exempelvis får man bara stå två timmar på vissa ställen.…

Landsbygd i Knätte. Foto: Jan Töve

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling uppstår i samspelet mellan stad och land, globalt, regionalt och lokalt. Det innebär att de flesta beslut som fattas…