Stenbocksskolan

Vår skola ligger centralt på Stenbocksgatan i Ulricehamn och hos oss går elever i år 7, 8 och 9. Vi har cirka 600 elever och 70 anställda.

Bild på Stenbocksskolan med gräsytor och träd i förgrunden

Tillsammans kan vi skapa en trygg och vänskaplig skolmiljö så att alla får bästa möjligheter att lära sig. Vi vill att våra elever ska uppleva meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och delaktighet.

Stenbocksskolans värdegrund

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Aktiviteter

Läxhjälp

Måndag och tisdag i B2, kl. 15-16

 

SO-verkstad onsdag i B3, kl 15-16

Här kan du jobba med läxor, ta igen något du har missat eller fördjupa dina kunskaper inom historia, religion, samhällskunskap och geografi. Föranmälan behövs inte.

 

Ma/NO-verkstad tisdag och onsdag i NO2, kl 15-16

För dig som vill jobba med matematik och NO tillsammans med en MA/NO-lärare. Du kan jobba med veckans läxor eller med något du ligger efter med (inför omprov). Du kan också komma dit för att jobba med att fördjupa dina kunskaper inom matematik, fysik, kemi eller biologi.

Föranmälan behövs inte.

Trygghetsgrupp

All personal på skolan arbetar aktivt mot mobbning. Som stöd i detta arbete finns en trygghetsgrupp där rektor, kurator, fritidsledare och representanter från samtliga arbetsenheter ingår. Elevrådet har även ett trygghetsutskott som arbetar med elevernas trygghet och trivsel.

Elevråd och föräldrasamverkan

På skolan finns elevråd med representanter för elever och personal. Vi har även föräldramöten och brukarråd med bland annat representanter för föräldrar.

Ordningsregler

Stenbocksskolans ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 2021/2022

 • Läraren bestämmer över sitt klassrum.
 • Mobiltelefoner ska lämnas in till läraren i samband med lektionsstart.
 • Vid lektionens start och slut står eleven upp vid sin plats.
 • Ingen får bära ytterkläder i lektionssalen eller i matsalen.
 • Ingen får ta med någon form av förtäring in i lektionssalen, förutom vid undantagsfall med lärarens medgivande.
 • Ingen får kränka, slåss, bråka, trakassera eller störa.
 • Ingen får ta med sig föremål till skolan som kan användas till att störa, skada, skrämma eller förstöra.
 • Eleven ansvarar för sin skoldator utifrån användaravtalet.

STAR (Förhållningssätt)

Samarbete
Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer givna instruktioner från lärare och annan personal.

Trygghet
Jag tar ansvar för allas trivsel genom att själv ha ett trevligt uppträdande. Jag visar respekt för andra och andras åsikter. Alla är olika, olika är bra.

Ansvar
Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande. Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig.

Respekt
Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt och utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

Bibliotek

Skolbiblioteket ligger mitt i skolan och ska vara ett stöd i undervisningen för elever och lärare.

Öppettider

Måndag – torsdag
07.50 – 15
(lunchstängt 11.30 – 12.30)

Fredag
07.50 – 14
(lunchstängt 11.30 – 12.30)

Utbud i biblioteket

Skolbiblioteket erbjuder information i olika former i skolans alla ämnen och här finns ett brett urval skönlitteratur.

Biblioteket fungerar också som en lugn mötesplats i skolan. Under bibliotekets öppettider kan du få hjälp av bibliotekarien då du söker information för ditt skolarbete, du kan få tips på bra böcker och hjälp att låna.

Hos oss har du tillgång till dessa uppslagsverk

Låneregler

 • Ditt lånekort gäller vid Stenbocksskolans bibliotek, Ulricehamns Stadsbibliotek, biblioteken i Gällstad, Blidsberg, Timmele, Hökerum, Trädet och Tingsholmsgymnasiet.
 • Kortet är en värdehandling som du ska vara rädd om.
 • Det är gratis att låna på alla bibliotek.
 • När du vill låna böcker ska du ha med dig ditt lånekort. Du som ägare av lånekortet ansvarar för att böckerna kommer tillbaks i samma skick som när du lånade dem
  och att de kommer tillbaks i tid.
 • Eftersom du själv ska göra dina lån i biblioteket, ska du också ha en personlig kod (pinkod). Bibliotekarien hjälper dig att skapa den.
 • Lånetiden är 6 veckor. Om du behöver ha böckerna längre tid kan du låna om dem via katalogen på Internet.
 • Om du har frågor eller vill ha hjälp, tala med bibliotekarien.

Tips om källkritik och informationssökning

Tänk igenom ditt ämne och bestäm dig för vad du vill veta innan du börjar söka information. Det finns olika informationskanaler du kan använda. I uppslagsböcker får du en bra överblick över ditt ämne och nyckelord som du kan söka vidare på. Fortsätt med bibliotekets faktaböcker. Du kan också hitta den information du letar efter i tidningar och tidskrifter och genom intervjuer.

På internet finns mängder av information, men allt är inte seriöst och en del kan vara felaktigt. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt skall hitta information som du kan lita på. Några av de tjänsterna finns under Länksamling. När du själv söker på Internet är det du själv som skall granska informationen du hittar. Var kritisk!

Information om källkritik hos Skolverket

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 19 november 2021 av Elin Ohlsson

Adress

Stenbocksgatan 50
523 86 Ulricehamn
stenbocksskolan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?