Stenbocksskolan

Stenbocksskolan är en högstadieskola med cirka 600 elever. På skolan arbetar ungefär 100 personer varav 60 arbetar som lärare. Stenbocksskolan ligger centralt i Ulricehamn och har bra tillgång till Ulricehamns fina och omgivande natur.

Stenbocksskolan med gräsytor och träd i förgrunden

På Stenbocksskolan finns också kommunens gemensamma särskilda undervisningsgrupp för högstadieskolorna. Vi kallar denna verksamhet för Flexen.

På länkarna här nedanför kan ni ta del av vårt systematiska elevdemokratiarbete samt hur vi arbetar systematiskt med vårt värdegrundsarbete. Glöm heller inte att klicka er in på vår hemsida för biblioteket. Vidare hittar ni också på länkarna här nedanför när vi erbjuder läxhjälp, matte- och NO-verkstad eller SO-verkstad.

Stenbocksskolans värdegrund

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Det gör du via Skola24.

Aktiviteter

Läxhjälp

Måndag och onsdag i NO8, kl. 15-16

SO-verkstad onsdag i NO7, kl 15-16

Här kan du jobba med läxor, ta igen något du har missat eller fördjupa dina kunskaper inom historia, religion, samhällskunskap och geografi. Föranmälan behövs inte.

Ma/NO-verkstad måndag och onsdag i NO2, kl 15-16

För dig som vill jobba med matematik och NO tillsammans med en MA/NO-lärare. Du kan jobba med veckans läxor eller med något du ligger efter med (inför omprov). Du kan också komma dit för att jobba med att fördjupa dina kunskaper inom matematik, fysik, kemi eller biologi.

Föranmälan behövs inte.

Trygghetsarbete

All personal på skolan arbetar aktivt mot mobbning. Som stöd i detta arbete finns en trygghetsgrupp där rektor, kurator, fritidsledare och representanter från samtliga arbetsenheter ingår. Elevrådet har även ett trygghetsutskott som arbetar med elevernas trygghet och trivsel.

Stenbocksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling hos Prezi

Elevråd och föräldrasamverkan

På skolan finns elevråd med representanter för elever och personal. Vi har även föräldramöten och brukarråd med bland annat representanter för föräldrar.

Stenbocksskolans elevråd hos Prezi

Ordningsregler, konsekvenstrappa och förhållningssätt

Ordningsregler

 • Mobiltelefoner ska lämnas in till läraren i samband med lektionsstart.
 • Vid lektionens start och slut står eleven upp vid sin plats.
 • Ingen får bära ytterkläder i lektionssalen eller i matsalen.
 • Ingen får ta med någon form av förtäring in i lektionssalen, förutom vid undantagsfall med lärarens medgivande.
 • Ingen får kränka, slåss, bråka, trakassera eller störa.
 • Ingen får ta med sig föremål till skolan som kan användas till att störa, skada, skrämma eller förstöra.
 • Eleven ansvarar för sin skoldator utifrån användaravtalet.
 • Ingen energidryck/funktionsdryck får förekomma på skolan.
 • Rökning och snusning på skolans område är förbjudet.

STAR (Förhållningssätt)

Samarbete

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer givna instruktioner från lärare och annan personal.

Trygghet

Jag tar ansvar för allas trivsel genom att själv ha ett trevligt uppträdande.

Jag visar respekt för andra och andras åsikter.

Jag utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

Ansvar

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande. Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig.

Respekt

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk och accepterar andras olikheter. Alla är olika, olika är bra.

Konsekvenstrappan

1.Undervisande lärare eller annan skolpersonal pratar och uppmärksammar eleven på det oönskade beteendet. Eleven får då chansen att ändra sitt beteende. Läraren eller annan skolpersonal kan om så behövs flytta på elev till annan plats i klassrummet eller visa ut denne från lektionssalen. Visas elev ut ur klassrummet ska vårdnadshavare underrättas av undervisande lärare. Klassföreståndare underrättas och händelsen dokumenteras av densamma.

2. Klassföreståndare kontaktar vårdnadshavare om att eleven vid upprepade tillfällen på något sätt brutit mot skolans ordnings och förhållningsregler.

Klassföreståndare informerar arbetslag och skolledning.

3. Fritidsledare eller kurator tillsammans med klassföreståndare kallar till möte med vårdnadshavare och elev.

Då sker en genomgång av skolans ordnings och förhållningsregler.

En åtgärdsplan upprättas.

I åtgärdsplanen ska det anges vem som ansvarar för uppföljning.

4. Om åtgärdsplanen inte följs kallar skolledningen till möte med vårdnadshavare, elev, klassföreståndare och annan nödvändig personal. Åtgärdsplanen gås igenom och uppdateras. Vårdnadshavare och elev informeras om eventuella disciplinära åtgärder inom ramen för skollagen.

5. Om förbättring inte sker av störande beteende beslutar skolledningen om lämplig disciplinär åtgärd inom ramen för skollagen.

Tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp, annan plats på skolan eller tillfällig placering på annan skolenhet. 5 kap §13 Permanent placering på annan skolenhet 5 kap §13 Avstängning 5 kap §14.

Bibliotek

Skolbiblioteket ligger mitt i skolan och ska vara ett stöd i undervisningen för elever och lärare.

Öppettider

Måndag – torsdag
07.50 – 15
(lunchstängt 11.30 – 12.30)

Fredag
07.50 – 14
(lunchstängt 11.30 – 12.30)

Utbud i biblioteket

Skolbiblioteket erbjuder information i olika former i skolans alla ämnen och här finns ett brett urval skönlitteratur.

Biblioteket fungerar också som en lugn mötesplats i skolan. Under bibliotekets öppettider kan du få hjälp av bibliotekarien då du söker information för ditt skolarbete, du kan få tips på bra böcker och hjälp att låna.

Stenbocksskolans bibliotek

Hos oss har du tillgång till dessa uppslagsverk:

Låneregler

 • Ditt lånekort gäller vid Stenbocksskolans bibliotek, Ulricehamns Stadsbibliotek, biblioteken i Gällstad, Blidsberg, Timmele, Hökerum, Trädet och Tingsholmsgymnasiet.
 • Kortet är en värdehandling som du ska vara rädd om.
 • Det är gratis att låna på alla bibliotek.
 • När du vill låna böcker ska du ha med dig ditt lånekort. Du som ägare av lånekortet ansvarar för att böckerna kommer tillbaks i samma skick som när du lånade dem
  och att de kommer tillbaks i tid.
 • Eftersom du själv ska göra dina lån i biblioteket, ska du också ha en personlig kod (pinkod). Bibliotekarien hjälper dig att skapa den.
 • Lånetiden är 6 veckor. Om du behöver ha böckerna längre tid kan du låna om dem via katalogen på Internet.
 • Om du har frågor eller vill ha hjälp, tala med bibliotekarien.

Tips om källkritik och informationssökning

Tänk igenom ditt ämne och bestäm dig för vad du vill veta innan du börjar söka information. Det finns olika informationskanaler du kan använda. I uppslagsböcker får du en bra överblick över ditt ämne och nyckelord som du kan söka vidare på. Fortsätt med bibliotekets faktaböcker. Du kan också hitta den information du letar efter i tidningar och tidskrifter och genom intervjuer.

På internet finns mängder av information, men allt är inte seriöst och en del kan vara felaktigt. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt skall hitta information som du kan lita på. Några av de tjänsterna finns under Länksamling. När du själv söker på Internet är det du själv som skall granska informationen du hittar. Var kritisk!

Information om källkritik hos Skolverket

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Det gör du via Skola24.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 24 maj 2024 av Anders Rosenberg

Adress

Stenbocksgatan 50
523 86 Ulricehamn
stenbocksskolan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?