Stenbocksskolan

Vår skola ligger centralt på Stenbocksgatan i Ulricehamn och hos oss går elever i år 7, 8 och 9. Vi har cirka 600 elever och 70 anställda.

Elever vid Stenbocksskolan. Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Tillsammans kan vi skapa en trygg och vänskaplig skolmiljö så att alla får bästa möjligheter att lära sig. Vi vill att våra elever ska uppleva meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och delaktighet.

Stenbocksskolans värdegrund

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro i första hand genom att logga in i skola24 via e-tjänster, logga in som vårdnadshavare. Du kan också anmäla via telefon 0515-777022, tänk på att du behöver en knapptelefon och  barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Aktiviteter

Läxläsning måndag och torsdag klockan 15-16

Alla ämnen, alla årskurser.

Vi erbjuder dig ett läxläsningstillfälle i lugn och ro under pedagogisk ledning. Ta med dig eget material.

Plats: Sal B2. Föranmälan behövs inte.

Matematik- och NO-verkstad onsdagar klockan 15-16

För dig som vill jobba med matematik och NO tillsammans med en MA/NO-lärare. Du kan jobba med veckans läxor eller med något du ligger efter med (inför omprov). Du kan också komma dit för att jobba med att fördjupa dina kunskaper inom matematik, fysik, kemi eller biologi.

Plats: Sal NO6. Föranmälan behövs inte.

SO-verkstad tisdagar klockan 15-16

Här kan du jobba med läxor, ta igen något du har missat eller fördjupa dina kunskaper inom historia, religion, samhällskunskap och geografi.

Plats: H4. Föranmälan behövs inte.

Basmatematik årskurs 8-9

Basmatematik erbjuds inom ramen för elevens val för årskurs 8-9 mellan klockan 14-15.

Det är en möjlighet för dig som vill repetera det du har missat och arbeta med områden i matematik som du ännu inte klarat. Här kan du göra både läxor och omprov.

Plats: Enligt schema för de som väljer detta.

 

Trygghetsgrupp

Trygghetsgrupp

All personal på skolan arbetar aktivt mot mobbning. Som stöd i detta arbete finns en Trygghetgrupp där skolkurator, rektor, skolvärdinna och representanter från samtliga arbetsenheter ingår.

Två elever i varje klass är kamratstödjare. De är goda förebilder samt personalens extra ögon och öron i arbetet mot mobbning.

Elevråd och föräldrasamverkan

På skolan finns elevråd med representanter för elever och personal. Vi har även föräldramöten och brukarråd med bland annat representanter för föräldrar.

Ordningsregler

Stenbocksskolans ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö 2019-2020

Läraren bestämmer över sitt klassrum.

Mobiltelefoner ska lämnas in till läraren i samband med lektionsstart.

Vid lektionens start och slut står eleven upp vid sin plats.

Ingen får bära ytterkläder i lektionssalen eller i matsalen.

Ingen får ta med någon form av förtäring in i lektionssalen, förutom vid undantagsfall med lärarens medgivande.

Ingen får kränka, slåss, bråka, trakassera eller störa.

Ingen får ta med sig föremål till skolan som kan användas till att störa, skada, skrämma eller förstöra.

Eleven ansvarar för sin skoldator utifrån användaravtalet.
STAR (Förhållningssätt)

Samarbete
Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer givna
instruktioner från lärare och annan personal.

Trygghet
Jag tar ansvar för allas trivsel genom att själv ha ett trevligt uppträdande. Jag visar respekt för andra och andras åsikter.
Alla är olika, olika är bra.

Ansvar
Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder
tiden till lärande. Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig.

Respekt
Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt och
utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

 

Bibliotek

Skolbiblioteket ligger mitt i skolan och ska vara ett stöd i undervisningen för elever och lärare.

Öppettider

Måndag – torsdag
07:50 – 15.00
(lunchstängt 11.30-12.30)

Fredag
07:50 – 14:00
(lunchstängt 11.30-12.30)

Utbud

Skolbiblioteket erbjuder information i olika former i skolans alla ämnen och här finns ett brett urval skönlitteratur.

Biblioteket fungerar också som en lugn mötesplats i skolan. Under bibliotekets öppettider kan du få hjälp av bibliotekarien då du söker information för ditt skolarbete, du kan få tips på bra böcker och hjälp att låna.

Hos oss har du tillgång till dessa uppslagsverk

Låneregler

Ditt lånekort gäller vid Stenbocksskolans bibliotek, Ulricehamns Stadsbibliotek, biblioteken i Gällstad, Blidsberg, Timmele, Hökerum, Trädet och Tingsholmsgymnasiet.

Kortet är en värdehandling som du ska vara rädd om.

Det är gratis att låna på alla bibliotek.

När du vill låna böcker skall du ha med dig ditt lånekort. Du som ägare av lånekortet ansvarar för att böckerna kommer tillbaks i samma skick som när du lånade dem
och att de kommer tillbaks i tid.

Eftersom du själv skall göra dina lån i biblioteket, ska du också ha en personlig kod (pinkod). Bibliotekarien hjälper dig att skapa den.

Lånetiden är 6 veckor. Om du behöver ha böckerna längre tid kan du låna om dem via katalogen på Internet. Där kan du också reservera böcker som du vill läsa
men som är utlånade.

Om du har frågor eller vill ha hjälp, tala med bibliotekarien.

Tips om källkritik och informationssökning

Tänk igenom ditt ämne och bestäm dig för vad du vill veta innan du börjar söka information. Det finns olika informationskanaler du kan använda. I uppslagsböcker får du en bra överblick över ditt ämne och nyckelord som du kan söka vidare på. Fortsätt med bibliotekets faktaböcker. Du kan också hitta den information du letar efter i tidningar och tidskrifter och genom intervjuer.

På Internet finns mängder av information, men allt är inte seriöst och en del kan vara felaktigt. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt skall hitta information som du kan lita på. Några av de tjänsterna finns under Länksamling. När du själv söker på Internet är det du själv som skall granska informationen du hittar. Var kritisk!

Källkritik, information på skolverket.se

Resurscenter

På Resurscenter arbetar vi för att elever i särskilda behov får det stöd de är berättigade till. Vi jobbar med individer, grupper och klasser. Vårt uppdrag är att helas skolans verksamhet ska utvecklas. så att alla elever

Vi som finns på Resurscenter är skolledare, speciallärare, specialpedagog och SVA-lärare.

Vi arbetar bland annat med att:

Inhämta information från tidigare skola eller stadium (Från 2011 finns dessutom skriftlig information från föregående skola i InfoMentor).

Bedöma och återkoppla screeningar (klassdiagnoser) i Ma, Sv. och Eng, hösten år 7.

Agera samtalspart/handledare för skolledare, elever, pedagoger och föräldrar.

Vara behjälpliga vid pedagogiska utredningar (kartläggning och analys) på skol- klass/grupp och individnivå.

Genomföra fördjupade pedagogiska utredningar, t.ex. kring läs- och skrivproblematik.

Vara behjälpliga vid utformande och utvärdering av åtgärdsprogram tillsammans med elev, föräldrar och pedagoger.

Delta i planering av och följa upp elevernas studiesituation.

Tillhandahålla kompenserande hjälpmedel och material, t.ex. diktafon, lättläst material, inlästa cd-skivor.

Samverka med pedagoger på skolan, delta i skolans elevhälsoteam, vid arbetslagsträffar och klasskonferenser. T.ex. vidarebefordra information från skolans elevhälsoteam till arbetslag.

Behandla ansökningar om stödinsatser.

Undervisa elever enskilt, i grupp eller delta i ordinarie klassundervisning i perioder.

Upprätta ansökningar till samt samverka med kommunens Stöd- och utvecklingsenhet.

Överlämna information till gymnasieskolor.

Arbeta med uppföljning, utvärdering och skolutveckling tillsammans med skolans ledning.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro i första hand genom att logga in i skola24 via e-tjänster, logga in som vårdnadshavare. Du kan också anmäla via telefon 0515-777022, tänk på att du behöver en knapptelefon och  barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Rebecca Berndes

Kontakt

Adress

Stenbocksgatan 50
523 86 Ulricehamn
stenbocksskolan@ulricehamn.se

Karta

Visa större karta

Hjälpte informationen på denna sida dig?