Stenbocksskolan

Vår skola ligger centralt på Stenbocksgatan i Ulricehamn och hos oss går elever i år 7, 8 och 9. Vi har cirka 600 elever och 70 anställda.

Elever vid Stenbocksskolan. Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Tillsammans kan vi skapa en trygg och vänskaplig skolmiljö så att alla får bästa möjligheter att lära sig. Vi vill att våra elever ska uppleva meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och delaktighet.

Stenbocksskolans värdegrund

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att få uppleva vår vardag!

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro i första hand på www.skola24.se. Du kan också anmäla via telefon 0515-777022, tänk på att du behöver en knapptelefon och  barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Aktiviteter

Läxläsning måndag-torsdag klockan 15-16

Alla ämnen, alla årskurser.

Vi erbjuder dig ett läxläsningstillfälle i lugn och ro under pedagogisk ledning. Ta med dig eget material.

Plats: Sal A1. Föranmälan behövs inte.

Matematik- och NO-verkstad måndagar klockan 15-16

För dig som vill jobba med matematik och NO tillsammans med en MA/NO-lärare. Du kan jobba med veckans läxor eller med något du ligger efter med (inför omprov). Du kan också komma dit för att jobba med att fördjupa dina kunskaper inom matematik, fysik, kemi eller biologi.

Plats: NO1. Föranmälan behövs inte.

SO-verkstad måndagar klockan 15-16

Här kan du jobba med läxor, ta igen något du har missat eller fördjupa dina kunskaper inom historia, religion, samhällskunskap och geografi.

Plats: B3. Föranmälan behövs inte.

Bas- och spetsmatematik årskurs 9

Bas och spetsmatematik erbjuds inom ramen för elevens val för årskurs 9 på torsdagar mellan klockan 14-15.

Basmatematik

Ett erbjudande till dig som vill repetera det du har missat och arbeta med områden i matematik som du ännu inte klarat. Här kan du göra både läxor och omprov.

Plats: Enligt schema för de som väljer detta.

Spetsmatematik

Ett erbjudande till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik. Det innebär att du får möjlighet att jobba bland annat med kluriga uppgifter på A- och C-nivå, matematiklaborationer i datasalen och med grafräknare, träna olika problemlösningsstrategier och jobba med moment ut gymnasiekursen (1c).

Plats: Enligt schema för de som väljer detta.

Trygghetsgrupp

Trygghetsgrupp

All personal på skolan arbetar aktivt mot mobbning. Som stöd i detta arbete finns en Trygghetgrupp där skolkurator, rektor, skolvärdinna och representanter från samtliga arbetsenheter ingår.

Två elever i varje klass är kamratstödjare. De är goda förebilder samt personalens extra ögon och öron i arbetet mot mobbning.

Elevråd och föräldrasamverkan

På skolan finns elevråd med representanter för elever och personal. Vi har även föräldramöten och brukarråd med bland annat representanter för föräldrar.

Ordningsregler

Stenbocksskolans ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

 

Elev ska uppträda trevligt och artigt, använda ett vårdat språk, följa de regler som finns och utföra de arbetsuppgifter som bestämts.
Om elev bryter mot detta ska läraren uppmana eleven att ändra sig och kan visa ut eleven ur klassrummet. Läraren kan låta eleven stanna kvar efter skolans slut högst en timme för att ta igen arbete som inte gjorts under lektion.

Elev får inte kränka, slåss, bråka eller trakassera.
Personal får handgripligen sära på elever eller hålla fast en elev enligt den så kallade nödvärnsrätten. Handgripligheter få endast användas i akuta situationer

Elev ska komma i tid till lektionerna och medföra pennor samt det material som behövs och frånvaro ska meddelas skolan av vårdnadshavaren.
Föräldrar förväntas kontrollera barnens närvaro via Infomentor/Skola 24. Vid lång frånvaro anmäls detta till skolhälsan. Vid upprepat skolk görs en anmälan till de sociala myndigheterna.

Elev får inte ha med föremål till skolan som kan användas till att störa, skada, skrämma eller förstöra.

Mobiltelefoner får användas under lektionstid, i matsal och i biblioteket endast med personals tillåtelse. Fotografering och filmning får endast ske med tillstånd av den som fotograferas.
Om en elev har ett otillåtet/olagligt föremål ska det lämnas till skolans personal och polisanmälan ske.

Om det förekommer otillåten användning av datorerna på lektionstid (vänligen se datorkontrakten) utdelas en muntlig varning av den personal som upptäcker användandet. Detta meddelas skriftligt, via mejl till vårdnadshavare. I informationen ska det stå att eleven använder datorn till annat än skolarbete under lektionstid och att det inte följer avtalet samt skolans ordningsregler. Hemmen ombeds prata med eleven och informera om att om det upprepas kommer datorn tas i beslag i upp till en vecka.

Om otillåten användning av datorn ske en andra gång görs ett beslag av datorn. Klassföreståndaren kontaktar hemmet och ett kvitto skrivs ut. Rektor ansvarar för beslaget och är den som lämnar ut datorn.

Vid lektionens början ska alla stå upp och hälsa.
Bord och stolar ska ställas i ordning och eleven ska stanna vid sin plats tills läraren avslutar lektionen.

Det är inte tillåtet att bära ytterkläder, kepsar eller mössor i klassrum, matsal, bibliotek eller på expeditioner.
Personal ger tillsägelse och om det upprepas kontaktas vårdnadshavare.

Under lektion får elev inte äta godis eller tugga tuggummi utan lärares tillstånd.

Skolan ansvarar inte för pengar eller föremål som elev tar med till skolan.

Skadegörelse, som orsakats av elev ersätts av eleven.
Allvarliga förseelser polisanmäls.

Elev får inte snusa, röka eller använda andra droger på skolans område.
Sker detta kontaktas vårdnadshavaren.

Bibliotek

Skolbiblioteket ligger mitt i skolan och ska vara ett stöd i undervisningen för elever och lärare.

Öppettider

Måndag
07:50 – 12:45

Tisdag
07:50 – 15:00

Onsdag
07:50 – 12:45, 14:30 – 15:30

Torsdag
14:30 – 15:30

Fredag
07:50 – 14:00

Skolbiblioteket erbjuder information i olika former i skolans alla ämnen och här finns ett brett urval skönlitteratur.

Biblioteket fungerar också som en lugn mötesplats i skolan. Under bibliotekets öppettider kan du få hjälp av bibliotekarien då du söker information för ditt skolarbete, du kan få tips på bra böcker och hjälp att låna.

Hos oss har du tillgång till dessa uppslagsverk

Låneregler

Ditt lånekort gäller vid Stenbocksskolans bibliotek, Ulricehamns Stadsbibliotek, biblioteken i Gällstad, Blidsberg, Timmele, Hökerum, Trädet och Tingsholmsgymnasiet.

Kortet är en värdehandling som du ska vara rädd om.

Det är gratis att låna på alla bibliotek.

När du vill låna böcker skall du ha med dig ditt lånekort. Du som ägare av lånekortet ansvarar för att böckerna kommer tillbaks i samma skick som när du lånade dem
och att de kommer tillbaks i tid.

Eftersom du själv skall göra dina lån i biblioteket, ska du också ha en personlig kod (pinkod). Bibliotekarien hjälper dig att skapa den.

Lånetiden är 6 veckor. Om du behöver ha böckerna längre tid kan du låna om dem via katalogen på Internet. Där kan du också reservera böcker som du vill läsa
men som är utlånade.

Om du har frågor eller vill ha hjälp, tala med bibliotekarien.

Tips om källkritik och informationssökning

Tänk igenom ditt ämne och bestäm dig för vad du vill veta innan du börjar söka information. Det finns olika informationskanaler du kan använda. I uppslagsböcker får du en bra överblick över ditt ämne och nyckelord som du kan söka vidare på. Fortsätt med bibliotekets faktaböcker. Du kan också hitta den information du letar efter i tidningar och tidskrifter och genom intervjuer.

På Internet finns mängder av information, men allt är inte seriöst och en del kan vara felaktigt. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt skall hitta information som du kan lita på. Några av de tjänsterna finns under Länksamling. När du själv söker på Internet är det du själv som skall granska informationen du hittar. Var kritisk!

Källkritik, information på skolverket.se

Resurscenter

På Resurscenter arbetar vi för att elever i särskilda behov får det stöd de är berättigade till. Vi jobbar med individer, grupper och klasser. Vårt uppdrag är att helas skolans verksamhet ska utvecklas. så att alla elever

Vi som finns på Resurscenter är skolledare, speciallärare, specialpedagog och SVA-lärare.

Vi arbetar bland annat med att:

Inhämta information från tidigare skola eller stadium (Från 2011 finns dessutom skriftlig information från föregående skola i InfoMentor).

Bedöma och återkoppla screeningar (klassdiagnoser) i Ma, Sv. och Eng, hösten år 7.

Agera samtalspart/handledare för skolledare, elever, pedagoger och föräldrar.

Vara behjälpliga vid pedagogiska utredningar (kartläggning och analys) på skol- klass/grupp och individnivå.

Genomföra fördjupade pedagogiska utredningar, t.ex. kring läs- och skrivproblematik.

Vara behjälpliga vid utformande och utvärdering av åtgärdsprogram tillsammans med elev, föräldrar och pedagoger.

Delta i planering av och följa upp elevernas studiesituation.

Tillhandahålla kompenserande hjälpmedel och material, t.ex. diktafon, lättläst material, inlästa cd-skivor.

Samverka med pedagoger på skolan, delta i skolans elevhälsoteam, vid arbetslagsträffar och klasskonferenser. T.ex. vidarebefordra information från skolans elevhälsoteam till arbetslag.

Behandla ansökningar om stödinsatser.

Undervisa elever enskilt, i grupp eller delta i ordinarie klassundervisning i perioder.

Upprätta ansökningar till samt samverka med kommunens Stöd- och utvecklingsenhet.

Överlämna information till gymnasieskolor.

Arbeta med uppföljning, utvärdering och skolutveckling tillsammans med skolans ledning.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro i första hand på www.skola24.se. Du kan också anmäla via telefon 0515-777022, tänk på att du behöver en knapptelefon och  barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.


Publicerat av Elin Johansson den 25 februari 2015, senast ändrad den 20 februari 2018 av

Adress

Stenbocksgatan 50
523 86 Ulricehamn
stenbocksskolan@ulricehamn.se

Karta

Visa större karta

Hjälpte informationen på denna sida dig?