Samhälle och befolkning

Här hittar du fakta om kommunen och våra invånare, folkhälsa, krisberedskap och infrastruktur, internationellt arbete och begravningsombud.

Ulricehamn. Foto Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Invånare och kommunfakta

Antalet invånare i Ulricehamns kommun har de senaste åren ökat i snabb takt. Vårt mål är att fram till år 2020 bli 25 000 personer. På denna sida finns statistik om befolkningen i kommunen. Aktuella befolkningssiffror Folkmängd: 24 296  Den senast uppmätta folkmängden gäller per den 31 december 2017. Folkmängden i Ulricehamns kommun ökade med 409 invånare under 2017, vilket är den…

Nedfallen skog efter storm. Foto: Ulricehamns kommun

Kommunens beredskap vid kris

Ulricehamns kommun jobbar för att snabbt ta ansvar, samordna insatser och ge tillförlitlig information när det uppstår en kris. Genom en förberedd planering för kriser skapar vi en tryggare och säkrare miljö för alla som befinner sig i kommunen. Krisinformation från kommunen Om det inträffar en kris kan du alltid hitta information eller hänvisning om…

Samarbete med kenyanska Voi. Foto: Emma Ekstrand UEAB

Internationellt arbete

Under många år har internationell verksamhet fungerat som kompetens- och verksamhetsutveckling i Ulricehamns kommun. Inom förskolor och skolor deltar också barn och elever. Hökerums skola är ett exempel. Här finns sedan flera år tillbaka haft ett samarbets- och hjälpprojekt med skolor i Bangladesh. Eleverna i dessa skolor kommer från familjer som inte haft möjligheter att skicka…

Motorvägsbygge Ulricehamn 2014. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Infrastruktur

Utvecklingen av en ny höghastighetsbana för tåg, väg 40s fortsatta utbyggnad till motorväg - det är några infrastrukturprojekt som påverkar Ulricehamn framöver. Här presenterar vi några av de större projekten som direkt berör Ulricehamns kommun.  

Cyklister banvallen. Foto: Jan Töve

Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Det handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Alla människor ska själva och tillsammans med andra ha möjlighet att…

Knätte kullar. Foto: Jan Töve

Begravningsombud

Ett begravningsombud utses av länsstyrelsen och har till uppgift att ta tillvara intresset för icke medlemmar av Svenska kyrkan vid begravningar. Begravningsombudet i Ulricehamns kommun Berit Frändås Mobil: 0709-261539 E-post: berit.frandas@telia.com Berit Frändås arbetar med Ulricehamns, Gällstads, Södra Vings och Blidsbergs kyrkliga samfälligheter som i sin tur har hand om begravningsverksamheten.

Motorväg, foto: Jan Töve

Lokalt brottsförebyggande arbete

Brottslighet är ett komplext problem som kräver samverkan mellan olika samhällsaktörer för att kunna förebyggas effektivt. Två aktörer som berörs i det brottsförebyggande arbetet är kommun och polis. Genom samverkan i brottsförebyggande frågor kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bli mer verksamt och effektivt. Lokala brottsförebyggande rådet (lokala Brå) För att samordna kommunens och den…

Hjälpte informationen på denna sida dig?