Samhälle och befolkning

Här hittar du fakta om kommunen och våra invånare, folkhälsa, krisberedskap och infrastruktur, internationellt arbete och begravningsombud.

Bild på folkmassa längs Storgatan under Smaka på Ulricehamn

Invånare och kommunfakta

Antalet invånare i Ulricehamns kommun har de senaste åren ökat i snabb takt. Vårt mål är att fram till år 2025 bli 27 000 invånare. På denna sida finns statistik om befolkningen i kommunen. Aktuella befolkningssiffror Folkmängd: 24 668 Den senast uppmätta folkmängden gäller per den 31 december 2019. Folkmängden i Ulricehamns kommun ökade med…

bil på man som springer med ett barn för att rädda från en brand

Kommunens arbete vid kris och beredskap

Ulricehamns kommun ska snabbt ta ansvar, samordna insatser och ge tillförlitlig information när det uppstår en kris. Som invånare i kommunen har du också ett eget ansvar att hålla dig underrättad och klara dig själv under en tid då kommunens resurser vid en kris först går till dem som bäst behöver den. Så får du…

Motorvägsbygge Ulricehamn 2014. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Infrastruktur

Utvecklingen av en ny höghastighetsbana för tåg, väg 40s fortsatta utbyggnad till motorväg - det är några infrastrukturprojekt som påverkar Ulricehamn framöver. Här presenterar vi några av de större projekten som direkt berör Ulricehamns kommun.  

Knätte kullar. Foto: Jan Töve

Begravningsombud

Ett begravningsombud utses av länsstyrelsen och har till uppgift att se till intresset för icke medlemmar av Svenska kyrkan vid begravningar. Begravningsombudet i Ulricehamns kommun Berit Frändås Mobil: 0709-26 15 39 E-post: berit.frandas@telia.com Berit Frändås arbetar med Ulricehamns, Gällstads, Södra Vings och Blidsbergs kyrkliga samfälligheter som i sin tur har hand om begravningsverksamheten.

Illustration av en jordglob

Internationellt arbete

Under många år har internationell verksamhet fungerat som kompetens- och verksamhetsutveckling i Ulricehamns kommun. Inom förskolor och skolor deltar också barn och elever. Hökerums skola är ett exempel. Här finns sedan flera år tillbaka haft ett samarbets- och hjälpprojekt med skolor i Bangladesh. Eleverna i dessa skolor kommer från familjer som inte haft möjligheter att skicka…

Folkhälsa

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Det handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Alla människor ska själva och tillsammans med andra ha möjlighet att…

Lokalt brottsförebyggande arbete

Brottslighet är ett komplext problem som kräver samverkan mellan olika samhällsaktörer för att kunna förebyggas effektivt. Två aktörer som berörs i det brottsförebyggande arbetet är kommun och polis. Genom samverkan i brottsförebyggande frågor kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bli mer verksamt och effektivt. Lokala brottsförebyggande rådet (lokala Brå) För att samordna kommunens och den…

Hjälpte informationen på denna sida dig?