Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper.

Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan det vara svårt att veta vad man som anhörig behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara.

Anhörigkonsulenten hjälper dig att hitta insatser anpassade efter ditt behov. Detta kan vara:

  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Hälsofrämjande insatser för att motverka egen ohälsa, exempelvis stresshantering, bokcirkel eller samtalsgrupp.
  • Information/tematräffar, exempelvis tematräff kring någon specifik diagnos, information om gode män och förvaltare eller om vad det finns för praktiskt stöd i vardagen.
  • Föreläsningar, exempelvis om att vara förälder till ett barn med särskilda behov eller om att vara medberoende.
  • Socialt stöd i grupp – att träffa andra i liknande situation som föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, partners till någon med cancer eller anhöriga som har sjuka föräldrar.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Program för våren 2023

Anhörigkonsulenten samverkar med många olika verksamheter inom kommunen och i vissa fall även med sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. Oavsett vilka som tillsammans med anhörigstödet anordnar aktiviteterna, så välkomnas alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Program våren 2023

Vill du boka en tid? Har du tips, idéer eller frågor? Kontakta anhörigkonsulenten!

E-post: anhorigstod@ulricehamn.se

Januari

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar våren 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 19 januari, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Diagnosträff om stroke

I samarbete med vårdcentralen Hälsobrunnen erbjuder vi diagnosträff för både den som har en diagnos och för den som är anhörig. Du får information om sjukdomen och vilken hjälp som finns att få.
Stroke 2023-01-24 (PDF)

Tid: Tisdag 24 januari, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med anhörigstödet i Eslöv, Gotland och Hudiksvalls kommuner. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.

Läs mer och anmälan: Mindfulness – digitalt online 2023 – Eslövs kommun (eslov.se)
Tid: Onsdag 25 januari, kl. 11 – 11.45

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé – våren 2023 (PDF)

Tid: 25 januari kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Hökerumsgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Bokcirkel för dig som är anhörig

Vill du vara med och läsa boken Hela livet av Anders Rosengren? Boken tar upp begreppet hälsa och tar med dig på en resa där de stora livsfrågorna vävs samman med små konkreta tips som gör det lättare att hantera vardagen. Vi träffas fem torsdagar i följd för att diskutera boken och dela med oss av tankar, känslor och läsupplevelser. Du är välkommen oavsett på vilket sätt du är anhörig. Begränsat antal deltagare och du behöver anmäla dig till anhörigstödet.
Bokcirkel start 26 januari 2023 (PDF)

Start: Torsdag 26 januari, kl. 14 – 15.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Sofia Mårtensson, 0766 – 43 56 83, sofia.martensson@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.
Mötesplats barn och unga anhöriga våren 2023 (PDF)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Musslan stödgrupp för barn och ungdomar

För barn och unga som möter alkohol, droger eller psykisk ohälsa i sin vardag. Gruppen ses måndagar direkt efter skolan och håller på under hela terminen. Vi träffar barnet ihop med vårdnadshavare för en intervju innan gruppstart.
Musslan våren 2023 (PDF)

Planerad gruppstart: 30 januari
Kontaktperson: Stödgruppsledare Inger Mellåker och Anette Andersson, tel. 0321-17157 eller anette.andersson2@svenskakyrkan.se, alternativt anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321-596768, anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fikaträffar (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

 

Februari

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med anhörigstödet i Eslöv, Gotland och Hudiksvalls kommuner. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.
Digital mindfulness våren 2023 (PDF)

Läs mer och anmälan: Mindfulness – digitalt online 2023 – Eslövs kommun (eslov.se)
Tid: Tisdag 7 februari, kl. 9 – 9.45 och onsdag 22 februari, kl. 11 – 11.45

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar våren 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 9 februari, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.
Mötesplats barn och unga anhöriga våren 2023 (PDF)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

CRAFT

För dig som är anhörig till en person med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. Programmet bygger på KBT och har bland annat utvecklats för att hjälpa anhöriga att må bättre och kan innebära minskad ångest, ilska, samt en större förmåga att sätta gränser och bejaka egna behov. Vi träffas i grupp vid tio tillfällen. Begränsat antal deltagare och du behöver anmäla dig senast ett par dagar innan gruppstart.
Anhörigkurs CRAFT våren 2023 (PDF)

Start: Tisdag 28 februari, kl. 15 – 16.30
Plats: Öppenvårdsenheten, Garvaregränd 4, Ulricehamn
Anmälan:
Eva Hedlund, 0766 – 43 56 84, eller eva.hedlund@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fikaträffar (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

 

Mars

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar våren 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 2 mars och torsdag 23 mars, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med anhörigstödet i Eslöv, Gotland och Hudiksvalls kommuner. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.

Läs mer och anmälan: Mindfulness – digitalt online 2023 – Eslövs kommun (eslov.se)
Tid: Onsdag 8 mars, kl. 11 – 11.45 och fredag 24 mars, kl. 9 – 9.45

Bubblan stödgrupp för barn

Bubblan är en stödgrupp för barn som har syskon eller förälder med sjukdom eller funktionsnedsättning, exempelvis syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller kanske en förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Alla är välkomna oavsett på vilket sätt man är anhörig. Gruppen vänder sig främst till barn i låg- och mellanstadieåldern. Bubblan träffas på Ungdomens hus vid fem tillfällen för både samtal, aktiviteter och fika. Vi träffas för en intervju innan gruppstart, så gör en intresseanmälan i god tid.
Bubblan våren 2023 (PDF)

Planerad gruppstart: 13 mars
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321-596768, anhorigstod@ulricehamn.se

ACT – Stresshantering

Vill du som anhörig bli bättre på att hantera stress och främja hälsa? Anhörigstödet erbjuder deltagande i ACT-grupp, baserat på Acceptance and Commitment Therapy. En blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Det är begränsat antal platser och du behöver anmäla dig till anhörigkonsulenten. Vi träffas fyra gånger varannan onsdag.
ACT kvällstid våren 2023 (PDF)

Start: Onsdag 22 mars, kl. 17.30 – 20.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan:
Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé – våren 2023 (PDF)

Tid: 22 mars kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Ekero
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Livsfrågor – samtalsgrupp för anhöriga

Samtalsgrupp med fokus på existentiell hälsa. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation och att ventilera dina tankar och funderingar. Vi använder oss av studiecirkelmaterialet Öppna kort och träffas vid fem tillfällen. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Samtalsgrupp existentiell hälsa start 23 mars 2023 (PDF)

Start: Torsdag 23 mars, kl. 13.30 – 15
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan:
Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.
Mötesplats barn och unga anhöriga våren 2023 (PDF)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Föreläsning med Sirkka Persson

Sirkka Persson har skrivit boken Från hemmasittare till återvändare: vägar till skolnärvaro. Om arbetet med att få eleverna att komma tillbaka och framför allt hur man kan få dem att stanna kvar i skolan. Alla anhöriga föräldrar och andra intresserade är välkomna att lyssna på föreläsningen. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.
Sirkka Persson 28 mars 2023 (PDF)

Tid: Tisdag 28 mars, kl. 18 – 19.30
Plats: Folkets hus, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fikaträffar (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

April

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med anhörigstödet i Eslöv, Gotland och Hudiksvalls kommuner. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.

Läs mer och anmälan: Mindfulness – digitalt online 2023 – Eslövs kommun (eslov.se)
Tid: Onsdag 5 april, kl. 11 – 11.45 och tisdag 18 april, kl. 11 – 11.45

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé – våren 2023 (PDF)

Tid: 19 april kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Parkgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar våren 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 20 april, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.
Mötesplats barn och unga anhöriga våren 2023 (PDF)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fikaträffar (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Maj

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med anhörigstödet i Eslöv, Gotland och Hudiksvalls kommuner. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.

Läs mer och anmälan: Mindfulness – digitalt online 2023 – Eslövs kommun (eslov.se)
Tid: Fredag 5 maj, kl. 9 – 9.45 och onsdag 17 maj, kl. 11 – 11.45

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar våren 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 11 maj, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.
Mötesplats barn och unga anhöriga våren 2023 (PDF)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fikaträffar (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Juni

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar våren 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 1 jnui, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fikaträffar (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé – våren 2023 (PDF)

Tid: 28 juni, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Ryttershov
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar våren 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 19 januari, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321-596768 eller e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se

Diagnosträff om stroke

I samarbete med vårdcentralen Hälsobrunnen erbjuder vi diagnosträff för både den som har en diagnos och för den som är anhörig. Du får information om sjukdomen och vilken hjälp som finns att få.
Stroke 2023-01-24 (PDF)

Tid: Tisdag 24 januari, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med anhörigstödet i Eslöv, Gotland och Hudiksvalls kommuner. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.

Läs mer och anmälan: Mindfulness – digitalt online 2023 – Eslövs kommun (eslov.se)
Tid: Onsdag 25 januari, kl. 11 – 11.45

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé – våren 2023 (PDF)

Tid: 25 januari kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Hökerumsgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Bokcirkel för dig som är anhörig

Vill du vara med och läsa boken Hela livet av Anders Rosengren? Boken tar upp begreppet hälsa och tar med dig på en resa där de stora livsfrågorna vävs samman med små konkreta tips som gör det lättare att hantera vardagen. Vi träffas fem torsdagar i följd för att diskutera boken och dela med oss av tankar, känslor och läsupplevelser. Du är välkommen oavsett på vilket sätt du är anhörig. Begränsat antal deltagare och du behöver anmäla dig till anhörigstödet.
Bokcirkel start 26 januari 2023 (PDF)

Start: Torsdag 26 januari, kl. 14 – 15.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Sofia Mårtensson, 0766 – 43 56 83, sofia.martensson@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.
Mötesplats barn och unga anhöriga våren 2023 (PDF)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Musslan stödgrupp för barn och ungdomar

För barn och unga som möter alkohol, droger eller psykisk ohälsa i sin vardag. Gruppen ses måndagar direkt efter skolan och håller på under hela terminen. Vi träffar barnet ihop med vårdnadshavare för en intervju innan gruppstart.
Musslan våren 2023 (PDF)

Planerad gruppstart: 30 januari
Kontaktperson: Stödgruppsledare Inger Mellåker och Anette Andersson, tel. 0321-17157 eller anette.andersson2@svenskakyrkan.se, alternativt anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321-596768, anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fikaträffar (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 14 januari 2023 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?