Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper.

Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan det vara svårt att veta vad man som anhörig behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara.

Anhörigkonsulenten hjälper dig att hitta insatser anpassade efter ditt behov. Detta kan vara:

  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Hälsofrämjande insatser för att motverka egen ohälsa, exempelvis stresshantering, bokcirkel eller samtalsgrupp.
  • Information/tematräffar, exempelvis tematräff kring någon specifik diagnos, information om gode män och förvaltare eller om vad det finns för praktiskt stöd i vardagen.
  • Föreläsningar, exempelvis om att vara förälder till ett barn med särskilda behov eller om att vara medberoende.
  • Socialt stöd i grupp – att träffa andra i liknande situation som föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, partners till någon med cancer eller anhöriga som har sjuka föräldrar.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Program för våren 2024

Anhörigkonsulenten samverkar med många olika verksamheter inom kommunen och i vissa fall även med sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. Oavsett vilka som tillsammans med anhörigstödet anordnar aktiviteterna, så välkomnas alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Program våren 2024 (pdf)

Vill du boka en tid? Har du tips, idéer eller frågor? Kontakta anhörigkonsulenten! Vill du ha ett program i pappersform finns det att hämta på Oasen, Järnvägstorget, eller Stadshuset, Ulricehamn.

E-post: anhorigstod@ulricehamn.se

Aktiviteter maj 2024

Föreläsning om sorg och sorgebearbetning – Välkommen till en inspirerande föreläsning med Anne Vesterlund och Erika Erlén

Anne delar med sig från sin egen erfarenhet av sorgebearbetning och Erika föreläser utifrån sin erfarenhet som diakon och själavårdare. Att känna sorg är normalt och naturlig reaktion på en förlust av något slag. Det kan handla om dödsfall eller skilsmässor, men även om separationer, övergrepp, relationsproblematik, egen eller närståendes sjukdom, eller att livet inte blev som man tänkt sig. Du får veta mer om hur man kan bearbeta sorg och förluster, samt får även konkreta tips på hur man själv kan finnas till stöd för någon som sörjer. Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Ulricehamns kommuns anhörigstöd i samarbete med Svenska kyrkan i Ulricehamn. Alla intresserade är varmt välkomna. Föreläsningen sker i samband med folkhälsomånaden Hälsa för alla.
Informationsblad: Sorg och sorgebearbetning 2 maj (PDF)

Tid: Torsdag den 2 maj, klockan 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: För frågor kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321 – 59 67 68 eller mejl maria.hagiwara@ulricehamn.se

Hur svårt kan det vara? – En föreläsning om självskadebeteende och ätstörningar

Föreläsning med SHEDOs representant Carolina Karlsson. Carolina föreläser om hur hon mitt i livet drabbades av psykisk ohälsa och hur hon mot alla odds tog sig tillbaka till ett fungerande liv. Hon var den välkända patienten i psykiatrin som man inte trodde skulle kunna bli frisk igen. Du får även veta mer om föreningen SHEDO, samt om vad man kan tänka på i mötet med någon som lever med självskadebeteende och ätstörningar.
Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Ulricehamns kommuns anhörigstöd i samarbete med SHEDO. Alla intresserade är varmt välkomna. Föreläsningen sker i samband med folkhälsomånaden Hälsa för alla.
Informationsblad: Självskadebeteende och ätstörningar 2024-05-06 (PDF)

Tid: Måndag den 6 maj, klockan 18 – 20
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: För frågor kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321 – 59 67 68 eller mejl maria.hagiwara@ulricehamn.se

Föreläsning med Ramona, Trygga Barnen-hjälte

Ramona berättar om sina erfarenheter av att leva i en familj med missbrukande föräldrar. Ramona är 23 år och föreläser om sin uppväxt i Dalstorp och kampen för att hitta trygghet i tillvaron. Hon är nu en av föreningen Trygga barnens lokala hjältar och vill berätta om vilket stöd som barn och unga kan få genom henne och föreningen. Trygga Barnen stöttar barn och unga 7-25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Deras vision är att alla barn och unga får det stöd och den trygghet de har rätt till. Vid tillfället deltar även kommunens anhörigstöd.
Alla ungdomar i högstadie- eller gymnasie-ålder är varmt välkomna. Ingen anmälan. Föreläsningen är kostnadsfri och sker i samband med folkhälsomånaden Hälsa för alla. Efter föreläsningen bjuder Rädda Barnen på pizza-slice (begränsat antal). Ramona samt anhörigstödet är kvar för samtal och frågor.
Informationsblad: Föreläsning Ramona Trygga barnen 8 maj 2024 (PDF)

Tid: Onsdagen den 8 maj, med start kl. 18.00 (Ungdomens hus är öppet till 21.00)
Plats: Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69 ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Föräldrastöd

Har du barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa? Oavsett vilken diagnos eller ohälsa det rör sig om så är du som förälder varmt välkommen på fika tillsammans med anhörigkonsulent och andra föräldrar i liknande situation. Kom ett eller flera tillfällen som det passar dig och din situation, men du behöver anmäla dig och eventuella allergier i förväg till anhorigstod@ulricehamn.se
Informationsblad: Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

För föräldrar till barn 0 – 12 år: 15 maj
För föräldrar till ungdomar 13 – 19 år: 22 maj

Tid: Onsdagar, kl. 17.30 – 19
Plats:
Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Vid några av ovanstående tillfällen kan vi gemensamt lyssna på digitala föreläsningar som anordnas av kommunens Öppenvårdsenhet:
22 maj, kl. 17.30 Tema: ANDTS med fokus på alkohol och narkotika.
För deltagande i dessa föreläsningar på egen hand, kontakta forebygg@ulricehamn.se

Sinnespromenader

Upplev skogens magi i en gemensam aktivitet för alla åldrar. En lugn och behaglig promenad i skogen där vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar. Fokus är närvaro i nuet och en stund för återhämtning. Ingen föranmälan. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Ta gärna med eget fika för gemensamt samtal efter promenaden.
Informationsblad: Sinnespromenader maj 2024 (PDF)

Tid: Måndagar i maj, kl. 10 – 12
Samling: utanför Hotell Lassalyckan
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Spelkväll för hela familjen

Vi vänder oss till familjer där någon av barnen/ungdomarna har en funktionsvariation, sjukdom eller ohälsa. Föräldrar och barn i alla åldrar är välkomna. Anhörigstödet bjuder på fika och föreningen Den rullande tärningen, har med sig olika spel som man kan testa under kvällen. Du behöver anmäla dig i förväg, samt meddela eventuella allergier.
Informationsblad: Spelkväll för hela familjen (PDF)

Tid: Måndag 16 maj, kl. 17.30 – 19
Samling: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan och kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Sista tillfället innan sommaruppehållet!
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Tid: Måndag 27 maj, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12.
Sista tillfället innan sommaruppehållet: torsdag 23 maj
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Folkhälsomånaden maj 2024

Under 2024 slår vi ihop Temavecka psykisk hälsa och Folkhälsoveckan till en Folkhälsomånad i maj. Under denna månad kommer du som anhörig att kunna hitta flera olika föreläsningar och aktiviteter. Programmet kommer att finnas i sin helhet på ulricehamn.se

Aktiviteter juni 2024

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Tid: Onsdag 26 juni, kl. 15.30 – 17.30
Plats: Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, tel. 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Informationsblad för våren 2024

Här hittar du PDF med informationsblad för vårens aktiviteter!

Program:

Program våren 2024 (PDF)

Barn och unga anhöriga:

Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Stödgrupp våren 2024 Barn och unga som förlorat syskon (PDF)

Föreläsning Ramona Trygga barnen 8 maj 2024 (PDF)

Spelkväll för hela familjen 16 maj (PDF)

Hälsofrämjande aktiviteter:

Mindfulness vår 2024 (PDF)

Självskadebeteende och ätstörningar 2024-05-06

Sinnespromenader maj 2024 (PDF)

Sorg och sorgebearbetning 2 maj (PDF)

Seniorer, samt anhöriga inom demens:

Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Anhörigcafé minnesproblematik våren 2024 (PDF)

Föräldrar:

Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

Anhörigstöd på finska:

Fika i Borås för finsktalande anhöriga våren 2024 (PDF)

Allmänt:

Vill du hjälpa till (PDF)

Kontakta anhörigkonsulent för information om anmälan och länkar. Följ gärna anhörigstödet på Facebook så kan du få mer löpande information.

Föreläsning om sorg och sorgebearbetning – Välkommen till en inspirerande föreläsning med Anne Vesterlund och Erika Erlén

Anne delar med sig från sin egen erfarenhet av sorgebearbetning och Erika föreläser utifrån sin erfarenhet som diakon och själavårdare. Att känna sorg är normalt och naturlig reaktion på en förlust av något slag. Det kan handla om dödsfall eller skilsmässor, men även om separationer, övergrepp, relationsproblematik, egen eller närståendes sjukdom, eller att livet inte blev som man tänkt sig. Du får veta mer om hur man kan bearbeta sorg och förluster, samt får även konkreta tips på hur man själv kan finnas till stöd för någon som sörjer. Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Ulricehamns kommuns anhörigstöd i samarbete med Svenska kyrkan i Ulricehamn. Alla intresserade är varmt välkomna. Föreläsningen sker i samband med folkhälsomånaden Hälsa för alla.
Informationsblad: Sorg och sorgebearbetning 2 maj (PDF)

Tid: Torsdag den 2 maj, klockan 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: För frågor kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321 – 59 67 68 eller mejl maria.hagiwara@ulricehamn.se

Hur svårt kan det vara? – En föreläsning om självskadebeteende och ätstörningar

Föreläsning med SHEDOs representant Carolina Karlsson. Carolina föreläser om hur hon mitt i livet drabbades av psykisk ohälsa och hur hon mot alla odds tog sig tillbaka till ett fungerande liv. Hon var den välkända patienten i psykiatrin som man inte trodde skulle kunna bli frisk igen. Du får även veta mer om föreningen SHEDO, samt om vad man kan tänka på i mötet med någon som lever med självskadebeteende och ätstörningar.
Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Ulricehamns kommuns anhörigstöd i samarbete med SHEDO. Alla intresserade är varmt välkomna. Föreläsningen sker i samband med folkhälsomånaden Hälsa för alla.
Informationsblad: Självskadebeteende och ätstörningar 2024-05-06 (PDF)

Tid: Måndag den 6 maj, klockan 18 – 20
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: För frågor kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321 – 59 67 68 eller mejl maria.hagiwara@ulricehamn.se

Föreläsning med Ramona, Trygga Barnen-hjälte

Ramona berättar om sina erfarenheter av att leva i en familj med missbrukande föräldrar. Ramona är 23 år och föreläser om sin uppväxt i Dalstorp och kampen för att hitta trygghet i tillvaron. Hon är nu en av föreningen Trygga barnens lokala hjältar och vill berätta om vilket stöd som barn och unga kan få genom henne och föreningen. Trygga Barnen stöttar barn och unga 7-25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Deras vision är att alla barn och unga får det stöd och den trygghet de har rätt till. Vid tillfället deltar även kommunens anhörigstöd.
Alla ungdomar i högstadie- eller gymnasie-ålder är varmt välkomna. Ingen anmälan. Föreläsningen är kostnadsfri och sker i samband med folkhälsomånaden Hälsa för alla. Efter föreläsningen bjuder Rädda Barnen på pizza-slice (begränsat antal). Ramona samt anhörigstödet är kvar för samtal och frågor.
Informationsblad: Föreläsning Ramona Trygga barnen 8 maj 2024 (PDF)

Tid: Onsdagen den 8 maj, med start kl. 18.00 (Ungdomens hus är öppet till 21.00)
Plats: Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69 ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Föräldrastöd

Har du barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller psykisk ohälsa? Oavsett vilken diagnos eller ohälsa det rör sig om så är du som förälder varmt välkommen på fika tillsammans med anhörigkonsulent och andra föräldrar i liknande situation. Kom ett eller flera tillfällen som det passar dig och din situation, men du behöver anmäla dig och eventuella allergier i förväg till anhorigstod@ulricehamn.se
Informationsblad: Föräldrastöd fikaträffar våren 2024 (PDF)

För föräldrar till barn 0 – 12 år: 15 maj
För föräldrar till ungdomar 13 – 19 år: 22 maj

Tid: Onsdagar, kl. 17.30 – 19
Plats:
Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Vid några av ovanstående tillfällen kan vi gemensamt lyssna på digitala föreläsningar som anordnas av kommunens Öppenvårdsenhet:
22 maj, kl. 17.30 Tema: ANDTS med fokus på alkohol och narkotika.
För deltagande i dessa föreläsningar på egen hand, kontakta forebygg@ulricehamn.se

Sinnespromenader

Upplev skogens magi i en gemensam aktivitet för alla åldrar. En lugn och behaglig promenad i skogen där vi använder våra sinnen för en fördjupad kontakt med den nära omgivningen. Du blir tryggt guidad genom olika övningar. Fokus är närvaro i nuet och en stund för återhämtning. Ingen föranmälan. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Ta gärna med eget fika för gemensamt samtal efter promenaden.
Informationsblad: Sinnespromenader maj 2024 (PDF)

Tid: Måndagar i maj, kl. 10 – 12
Samling: utanför Hotell Lassalyckan
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Spelkväll för hela familjen

Vi vänder oss till familjer där någon av barnen/ungdomarna har en funktionsvariation, sjukdom eller ohälsa. Föräldrar och barn i alla åldrar är välkomna. Anhörigstödet bjuder på fika och föreningen Den rullande tärningen, har med sig olika spel som man kan testa under kvällen. Du behöver anmäla dig i förväg, samt meddela eventuella allergier.
Informationsblad: Spelkväll för hela familjen (PDF)

Tid: Måndag 16 maj, kl. 17.30 – 19
Samling: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan och kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, tel. 0766 – 43 67 69, eller ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Sista tillfället innan sommaruppehållet!
Barn och unga öppna träffar våren 2024 (PDF)

Tid: Måndag 27 maj, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68. Mejl: anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Anhöriga seniorer fika våren 2024 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12.
Sista tillfället innan sommaruppehållet: torsdag 23 maj
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontakt: Anhörigkonsulent Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69

Folkhälsomånaden maj 2024

Under 2024 slår vi ihop Temavecka psykisk hälsa och Folkhälsoveckan till en Folkhälsomånad i maj. Under denna månad kommer du som anhörig att kunna hitta flera olika föreläsningar och aktiviteter. Programmet kommer att finnas i sin helhet på ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 30 april 2024 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?