Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper.

Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan det vara svårt att veta vad man som anhörig behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara.

Anhörigkonsulenten hjälper dig att hitta insatser anpassade efter ditt behov. Detta kan vara:

  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Hälsofrämjande insatser för att motverka egen ohälsa, exempelvis stresshantering, bokcirkel eller samtalsgrupp.
  • Information/tematräffar, exempelvis tematräff kring någon specifik diagnos, information om gode män och förvaltare eller om vad det finns för praktiskt stöd i vardagen.
  • Föreläsningar, exempelvis om att vara förälder till ett barn med särskilda behov eller om att vara medberoende.
  • Socialt stöd i grupp – att träffa andra i liknande situation som föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, partners till någon med cancer eller anhöriga som har sjuka föräldrar.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Program för hösten 2022

Anhörigkonsulenten samverkar med många olika verksamheter inom kommunen och i vissa fall även med sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. Oavsett vilka som tillsammans med anhörigstödet anordnar aktiviteterna, så välkomnas alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Program anhörigstöd hösten 2022 (pdf)

Vill du boka en tid? Har du tips, idéer eller frågor? Kontakta anhörigkonsulenten!

E-post: anhorigstod@ulricehamn.se

September

Fritid för alla – Lassalyckan

Vi samlas vid informationscentralen och därefter kan man gå, springa eller rulla efter förmåga. Öppet för alla, med eller utan ohälsa eller funktionsnedsättning. Man kan ta med sig sin assistent, förälder, kontaktperson eller bästa vän. De som vill avslutar gemensamt med egen medhavd fika. Kanske man träffar nya vänner eller andra anhöriga? Eller så kan man passa på att gemensamt planera andra tillgängliga aktiviteter! Vi startar i augusti och träffas varannan vecka under hösten. Ingen anmälan, men om du vill testa terränghjälpmedlet Joeletten är det bra att höra av dig i förväg så att den finns på plats vid samlingsplatsen. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Fritid för alla – Lassalyckan (pdf)

Tid: Onsdagar jämna veckor, kl. 18 – ca 19.30
Datum: Onsdagar 24 augusti, 7 september, 21 september och 5 oktober
Samling: Informationscentralen, Lassalyckan
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

För dig som är vuxensyskon

Att vara syskon till någon som är sjuk eller funktionsnedsatt innebär ofta ett särskilt syskonskap. Välkommen till en digital kväll där du får träffa andra vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) anordnar denna träff som är öppen även för anhöriga i Ulricehamns kommun. Efter denna träff finns möjlighet att delta i en kommande digital samtalsgrupp. Anmälan senast 6 september.

Digital kväll för Vuxensyskon 8 september (pdf)

Tid: Torsdag 8 september, kl. 18 -20
Plats: Zoomlänk som du får efter att du anmält dig
Frågor och anmälan: Nka e-post maria.ahlqvist@anhoriga.se, tel. 072-46 580 46

Samtalsgrupp för dig som är partner till någon med psykisk ohälsa

Digital samtalsgrupp i samarbete med anhörigstödet i sjuhäradskommunerna. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation och att ventilera dina tankar och funderingar. Vi använder oss av studiecirkelmaterialet från Trialog och träffas vid sex tillfällen. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig till anhörigkonsulent.

Psykisk ohälsa samtalsgrupp för partners höst 2022 (pdf)

Tid: Tisdagar, kl. 18 – 19.30
Start: 13 september
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Steget Ut – tematräff 1 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan.

Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)

Tid: Onsdag 14 september, kl. 18 – 20
Tema 1: Om stöd enligt lagen. Om SIP och anhörigstöd, samt information från LaSSe brukarstödcenter.
Anmälan: Anmälan till ”Steget ut” hos Studieförbundet Vuxenskolan

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.

Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2022 (pdf)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Steget Ut – tematräff 2 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan. Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)
Tid: Onsdag 28 september, kl. 18 – 20
Tema 2: Om olika vägar mot arbetslivet.
Anmälan: Steget ut fem tillfällen i höst – SV Sjuhärad

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.

Anhöriga seniorer fikaträffar (pdf)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Öppet anhörigcafé för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik

Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.

Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2022 (pdf)

Tid: kl. 15.30 – 17.30
Plats: 
31 augusti Ryttershov, 28 september Hökerumsgården, 26 oktober Ekero, 30 november Parkgården och 21 december Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, e-post johanna.bjork@ulricehamn.se eller tel. 0321-59 56 21

Oktober

Diagnosträff om sömnproblematik

I samarbete med vårdcentralen Närhälsan erbjuder vi diagnosträff för både den som har en diagnos och för den som är anhörig. Du får information om sjukdomen och vilken hjälp som finns att få.
Sömn (pdf)

Tid: Tisdag 4 oktober, kl. 17 – 18.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Fritid för alla – Lassalyckan

Vi samlas vid informationscentralen och därefter kan man gå, springa eller rulla efter förmåga. Öppet för alla, med eller utan ohälsa eller funktionsnedsättning. Man kan ta med sig sin assistent, förälder, kontaktperson eller bästa vän. De som vill avslutar gemensamt med egen medhavd fika. Kanske man träffar nya vänner eller andra anhöriga? Eller så kan man passa på att gemensamt planera andra tillgängliga aktiviteter! Vi startar i augusti och träffas varannan vecka under hösten. Ingen anmälan, men om du vill testa terränghjälpmedlet Joeletten är det bra att höra av dig i förväg så att den finns på plats vid samlingsplatsen. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Fritid för alla – Lassalyckan (pdf)

Tid: Onsdagar jämna veckor, kl. 18 – ca 19.30
Datum: Onsdagar 24 augusti, 7 september, 21 september och 5 oktober
Samling: Informationscentralen, Lassalyckan
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Digital samtalsgrupp för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom

En samtalsgrupp för anhöriga i någon av sjuhäradskommunerna. Gruppen vänder sig till dig som är barn, barnbarn eller vän till någon med demenssjukdom. De tre gruppträffarna har olika teman och syftet är att träffa andra anhöriga i en liknande situation, att ges möjlighet att prata och dela erfarenheter, samt ökad kunskap om demenssjukdom. Samtalsledare är personal vid anhörigstödet i Bollebygd och Tranemo. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig senast 28 september.

Digital anhöriggrupp demens hösten 22 (pdf)

Tid: kl. 17 – 18.30
Datum: 5 oktober, 19 oktober och 16 november
Plats: Via Teams, länk erhålles vid anmälan.
Anmälan: Anhörigkonsulent Cristina Mathiasson, Bollebygds kommun, cristina.mathiasson@bollebygd.se, tel. 0734-64 74 90

Att leva nära – Om att stå nära någon som inte mår bra

Vi uppmärksammar Nationella anhörigdagen med en inspirerande föreläsning med Gunnar Böhm, leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med människors ohälsa. En föreläsning om att vara anhörig och om den sårbarhet som anhörigskapet innefattar. I anslutning till föreläsningen arrangeras en utställning där kyrkorna i kommunen, studieförbundet Sensus och anhörigstödet visar upp sina hälsofrämjande aktiviteter. Ingen anmälan. Att leva nära – föreläsning med Gunnar Böhm 7 oktober (pdf)

Tid: Fredag 7 oktober, kl. 13 – 15
Plats: Equmeniakyrkan, Jägaregatan 6, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Förälder till förälder

För dig som är förälder till barn/vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk eller fysisk sjukdom, intellektuell funktionsnedsättning, eller annan diagnos/problematik. Vi delar in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnens ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Kanske man vill starta en aktivitetsgrupp, en samtalsgrupp, ordna tematräffar eller bara fika och dela tips och erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation.
Förälder till förälder 2022-10-12 (pdf)

Tid: Onsdag 12 oktober, kl. 17.30 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Steget Ut – tematräff 3 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan.

Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)

Tid: Onsdag 12 oktober , kl. 18 – 20
Tema 3: Om stöd kring ekonomi, samt information om personligt ombud.
Anmälan: Anmälan till ”Steget ut” hos Studieförbundet Vuxenskolan

ACT-grupp

För dig som vill bli bättre på att hantera stress och främja hälsa erbjuds ACT, som bygger på Acceptance and Commitment Therapy. Gruppen träffas vid fyra tillfällen och vi blandar teori och upplevelsebaserade moment. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.

ACT kvällstid hösten 2022 (pdf)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 17.30 – 20.30
Start: 13 oktober
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika. Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2022 (pdf)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Steget Ut – tematräff 4 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan.

Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)

Tid: Onsdag 26 oktober , kl. 18 – 20
Tema 4: Om vägen till eget boende.
Anmälan: Anmälan till ”Steget ut” hos Studieförbundet Vuxenskolan

Bubblan barngrupp

Det finns två olika stödgrupper för barn som är anhöriga. Musslan är en stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Bubblan är en stödgrupp för barn som är anhöriga på andra sätt. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar. Bubblan-gruppen träffas vid fem tillfällen. Det är begränsat antal platser och anmälan krävs.

Bubblan stödgrupp barn hösten 2022 (pdf)

Tid: Måndagar kl. 16 – 17.30
Start: 31 oktober
Plats: Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.

Anhöriga seniorer fikaträffar (pdf)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Öppet anhörigcafé för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik

Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.

Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2022 (pdf)

Tid: kl. 15.30 – 17.30
Plats: 
31 augusti Ryttershov, 28 september Hökerumsgården, 26 oktober Ekero, 30 november Parkgården och 21 december Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, e-post johanna.bjork@ulricehamn.se eller tel. 0321-59 56 21

November

Diagnosträff om stroke

I samarbete med vårdcentralen Hälsobrunnen erbjuder vi diagnosträff för både den som har en diagnos och för den som är anhörig. Du får information om sjukdomen och vilken hjälp som finns att få.

Tid: Måndag 7 november, kl. 18.30 – 20
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Steget Ut – tematräff 5 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan.

Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)

Tid: Onsdag 9 november, kl. 18 – 20
Tema 5: Om aktiv fritid, ledsagare, kontaktperson och om att ta körkort.
Anmälan: Anmälan till ”Steget ut” hos Studieförbundet Vuxenskolan

Lågaffektivt bemötande – hur du med ditt bemötande kan skapa lugn istället för eskalerande konflikter

Vi vänder oss främst till dig som är förälder till barn eller ung vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men även till andra intresserade. Föreläsare är Anette Carlsson, specialpedagog med egen erfarenhet som förälder till barn med NPF. Begränsat antal deltagare och du behöver anmäla dig till anhörigkonsulenten senast ett par dagar innan träff.
Lågaffektivt bemötande 2022-11-15 (pdf)

Tid: Tisdag 15 november, kl. 18 -20
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Steget Ut – tematräff 6 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan.

Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)

Tid: Onsdag 23 november, kl. 18 – 20
Tema 6: Om vägledning och erfarenhetsutbyte. Denna träff är en fysisk samling i Vuxenskolans lokaler i Borås.
Anmälan: Anmälan till ”Steget ut” hos Studieförbundet Vuxenskolan

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.

Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2022 (pdf)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.

Anhöriga seniorer fikaträffar (pdf)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Öppet anhörigcafé för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik

Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.

Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2022 (pdf)

Tid: kl. 15.30 – 17.30
Plats: 
31 augusti Ryttershov, 28 september Hökerumsgården, 26 oktober Ekero, 30 november Parkgården och 21 december Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, e-post johanna.bjork@ulricehamn.se eller tel. 0321-59 56 21

December

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.

Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2022 (pdf)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.

Anhöriga seniorer fikaträffar (pdf)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Öppet anhörigcafé för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik

Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.

Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2022 (pdf)

Tid: kl. 15.30 – 17.30
Plats: 
31 augusti Ryttershov, 28 september Hökerumsgården, 26 oktober Ekero, 30 november Parkgården och 21 december Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, e-post johanna.bjork@ulricehamn.se eller tel. 0321-59 56 21

Fritid för alla – Lassalyckan

Vi samlas vid informationscentralen och därefter kan man gå, springa eller rulla efter förmåga. Öppet för alla, med eller utan ohälsa eller funktionsnedsättning. Man kan ta med sig sin assistent, förälder, kontaktperson eller bästa vän. De som vill avslutar gemensamt med egen medhavd fika. Kanske man träffar nya vänner eller andra anhöriga? Eller så kan man passa på att gemensamt planera andra tillgängliga aktiviteter! Vi startar i augusti och träffas varannan vecka under hösten. Ingen anmälan, men om du vill testa terränghjälpmedlet Joeletten är det bra att höra av dig i förväg så att den finns på plats vid samlingsplatsen. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Fritid för alla – Lassalyckan (pdf)

Tid: Onsdagar jämna veckor, kl. 18 – ca 19.30
Datum: Onsdagar 24 augusti, 7 september, 21 september och 5 oktober
Samling: Informationscentralen, Lassalyckan
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

För dig som är vuxensyskon

Att vara syskon till någon som är sjuk eller funktionsnedsatt innebär ofta ett särskilt syskonskap. Välkommen till en digital kväll där du får träffa andra vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) anordnar denna träff som är öppen även för anhöriga i Ulricehamns kommun. Efter denna träff finns möjlighet att delta i en kommande digital samtalsgrupp. Anmälan senast 6 september.

Digital kväll för Vuxensyskon 8 september (pdf)

Tid: Torsdag 8 september, kl. 18 -20
Plats: Zoomlänk som du får efter att du anmält dig
Frågor och anmälan: Nka e-post maria.ahlqvist@anhoriga.se, tel. 072-46 580 46

Samtalsgrupp för dig som är partner till någon med psykisk ohälsa

Digital samtalsgrupp i samarbete med anhörigstödet i sjuhäradskommunerna. Du får möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation och att ventilera dina tankar och funderingar. Vi använder oss av studiecirkelmaterialet från Trialog och träffas vid sex tillfällen. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig till anhörigkonsulent.

Psykisk ohälsa samtalsgrupp för partners höst 2022 (pdf)

Tid: Tisdagar, kl. 18 – 19.30
Start: 13 september
Anmälan: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, e-post maria.hagiwara@ulricehamn.se, tel. 0321-596768

Steget Ut – tematräff 1 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan.

Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)

Tid: Onsdag 14 september, kl. 18 – 20
Tema 1: Om stöd enligt lagen. Om SIP och anhörigstöd, samt information från LaSSe brukarstödcenter.
Anmälan: Anmälan till ”Steget ut” hos Studieförbundet Vuxenskolan

Mötesplats anhöriga barn och unga

För barn och unga som har syskon eller förälder med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan exempelvis handla om att ha ett syskon med autism, ADHD eller hjärtfel, eller att kanske ha en förälder med cancer, beroendeproblematik eller utmattningssyndrom. Vi träffas på Ungdomens hus sista lovfria måndagen i varje månad. Ingen anmälan, men meddela eventuella kostpreferenser då vi bjuder på fika.

Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2022 (pdf)

Mötesplats anhöriga barn
Hos oss får barn mellan 7 – 13 år möjlighet att träffa andra anhöriga barn. Vi leker, spelar eller pysslar, samt pratar och fikar ihop. Vi vill ha ett samtal med barnet ihop med vårdnadshavare innan barnet deltar i dessa träffar, men därefter är man välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Mötesplats unga anhöriga
Hos oss får ungdomar mellan 13 – 20 år möjlighet att träffa andra unga anhöriga. Man kan vara med och forma anhörigstödet utifrån vad man själv önskar – kanske se en bra film, spela musik ihop, önska föreläsare eller helt enkelt bara prata och fika. Man är välkommen en eller flera gånger efter vad man själv vill.

Tid: Barn upp till ca 13 år träffas kl. 15.30- 17.30. Ungdomar från ca 13 år träffas kl. 18 – 20.
Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december
Plats:
Ungdomens hus, Nygatan 21, Ulricehamn
Kontaktperson: Ingrid Horn af Åminne, ingrid.hornafaminne1@ulricehamn.se, tel. 076-643 67 69

Steget Ut – tematräff 2 om vägen till vuxenlivet

Anhörigstödet i sjuhäradskommunerna och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder sex tillfällen med information för dig som är förälder till ung vuxen med funktionsnedsättning. Även andra intresserade är välkomna att delta. De första fem träffarna är digitala och du kan delta vid ett eller flera tillfällen. Mer information hittar du på anhörigstödets och vuxenskolans hemsida. Anmälan till Studieförbundet vuxenskolan. Föräldraföreläsningar hösten 2022 Steget Ut (pdf)
Tid: Onsdag 28 september, kl. 18 – 20
Tema 2: Om olika vägar mot arbetslivet.
Anmälan: Steget ut fem tillfällen i höst – SV Sjuhärad

Mötesplats anhöriga seniorer

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.

Anhöriga seniorer fikaträffar (pdf)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Öppet anhörigcafé för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik

Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.

Anhörigcafé minnesproblematik hösten 2022 (pdf)

Tid: kl. 15.30 – 17.30
Plats: 
31 augusti Ryttershov, 28 september Hökerumsgården, 26 oktober Ekero, 30 november Parkgården och 21 december Ryttershov
Anmälan: Demenssamordnare Johanna Björk, e-post johanna.bjork@ulricehamn.se eller tel. 0321-59 56 21

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 30 september 2022 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?