Stöd via kommunens anhörigkonsulent

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga till närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik. Anhörigkonsulentens uppdrag är att utveckla och samordna insatser för anhöriga inom alla målgrupper.

Du kan alltid kontakta anhörigkonsulenten när du behöver information om vart du ska vända dig. Ibland kan det vara svårt att veta vad man som anhörig behöver, men du är alltid välkommen på ett samtal om vad du som anhörig har för behov och vad nästa steg kan vara.

Anhörigkonsulenten hjälper dig att hitta insatser anpassade efter ditt behov. Detta kan vara:

  • Stödsamtal individuellt eller i grupp
  • Hälsofrämjande insatser för att motverka egen ohälsa, exempelvis stresshantering, bokcirkel eller samtalsgrupp.
  • Information/tematräffar, exempelvis tematräff kring någon specifik diagnos, information om gode män och förvaltare eller om vad det finns för praktiskt stöd i vardagen.
  • Föreläsningar, exempelvis om att vara förälder till ett barn med särskilda behov eller om att vara medberoende.
  • Socialt stöd i grupp – att träffa andra i liknande situation som föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, partners till någon med cancer eller anhöriga som har sjuka föräldrar.

Det stöd du kan få genom anhörigkonsulenten kostar ingenting. Du behöver inte heller göra någon ansökan eller få ett särskilt beslut för att få stöd.

Program för hösten 2023

Anhörigkonsulenten samverkar med många olika verksamheter inom kommunen och i vissa fall även med sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. Oavsett vilka som tillsammans med anhörigstödet anordnar aktiviteterna, så välkomnas alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Program hösten 2023 (PDF)

Vill du boka en tid? Har du tips, idéer eller frågor? Kontakta anhörigkonsulenten!

E-post: anhorigstod@ulricehamn.se

November

Shared reading

Fika och reflektera över texter tillsammans med andra anhöriga. Ett kravlöst lyssnande med möjlighet att delta och samtala kring de tankar och funderingar som innehållet väcker. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Shared reading hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar kl. 15 -17
Datum: 9 november, 23 november och 7 december
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 9 november, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Tematräff med Anette Carlsson – Hur kan vi skapa samtal som leder till en bättre fungerande vardag?

Det är inte alltid så lätt att vara förälder och kommunicera med sina barn och ibland kan det vara ännu svårare om barnet har en neuropsykiatrisk svårighet. Här får du tips och inspiration utifrån en modell som bygger på ömsesidig respekt och gemensamt problemlösande. Vi vänder oss främst till dig som är förälder, men även till andra anhöriga och intresserade.
Tematräff 14 nov 2023 Anette Carlsson (PDF)

Tid: Tisdag 14 november, kl. 18 – 20
Plats: Folkets hus
Anmälan och frågor: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, anhorigstod@ulricehamn.se

Demenssjukdom – föreläsning om diagnosen och om vad det finns för behandling och stöd

Välkommen till en föreläsning med Joel Svensson, läkare på Hälsobrunnen vårdcentral i Ulricehamn. Om kroppsliga och psykiska besvär som beror på demenssjukdom och om vad det finns för stöd och behandling. Demenssamordnare Johanna Björk informerar om det stöd som finns genom Ulricehamns kommun. Vi vänder oss både till dig som har en demenssjukdom och till dig som är anhörig, men även till andra berörda. Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Ulricehamns kommuns anhörigstöd i samarbete med Hälsobrunnen vårdcentral. Begränsat antal deltagare och du behöver anmäla dig senast 2023-11-20.
Diagnosträff om demens 22 november (PDF)

Tid: Onsdag 22 november, kl. 14 – 15.30
Plats: Hälsobrunnen vårdcentral, Vistvägen 2, Ulricehamn
Frågor och anmälan:  Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321-59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 27 november, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med Region Gotland. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Du kan delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.
Digital mindfulness hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdag 29 november, kl. 11 – 11.45
Anmälan senast dagen innan: anhorigstod@gotland.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 29 november, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Parkgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

December

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 4 december, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Shared reading

Fika och reflektera över texter tillsammans med andra anhöriga. Ett kravlöst lyssnande med möjlighet att delta och samtala kring de tankar och funderingar som innehållet väcker. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Shared reading hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 7 december, kl. 15 -17
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 18 december, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med Region Gotland. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Du kan delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.
Digital mindfulness hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdag 20 december, kl. 11 – 11.45
Anmälan senast dagen innan: anhorigstod@gotland.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 20 december, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Ryttershov
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Shared reading

Fika och reflektera över texter tillsammans med andra anhöriga. Ett kravlöst lyssnande med möjlighet att delta och samtala kring de tankar och funderingar som innehållet väcker. Delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig. Begränsat antal platser och du behöver anmäla dig i förväg.
Shared reading hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar kl. 15 -17
Datum: 9 november, 23 november och 7 december
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Anmälan: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, tel. 0766-43 67 69, ulrika.ahlin@ulricehamn.se

Fika för föräldrar – Träff för dig som har barn eller vuxet barn med sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du barn i skolåldern med diagnos, eller väntar ni på utredning? Har din tonåring en psykisk ohälsa? Har du ett vuxet barn med funktionsnedsättning? Vill du veta vad det finns för föräldrastöd, anhörigstöd, föreningar, nätverk eller andra bra saker? Vill du kanske delta i samtalsgrupp? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I så fall välkommen till en gemensam fika där vi delar tips och erfarenheter! Vi kan dela in oss i mindre samtalsgrupper utifrån barnets ålder, funktionsnedsättning eller andra önskemål. Anhörigstödet bjuder på fika. Ingen anmälan.
Fika för föräldrar hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdag 9 november, kl. 18 – 19.30
Plats: Oasen, Järnvägstorget 4, Ulricehamn
Kontaktperson: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara på tel. 0321 – 59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Tematräff med Anette Carlsson – Hur kan vi skapa samtal som leder till en bättre fungerande vardag?

Det är inte alltid så lätt att vara förälder och kommunicera med sina barn och ibland kan det vara ännu svårare om barnet har en neuropsykiatrisk svårighet. Här får du tips och inspiration utifrån en modell som bygger på ömsesidig respekt och gemensamt problemlösande. Vi vänder oss främst till dig som är förälder, men även till andra anhöriga och intresserade.
Tematräff 14 nov 2023 Anette Carlsson (PDF)

Tid: Tisdag 14 november, kl. 18 – 20
Plats: Folkets hus
Anmälan och frågor: Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, 0321 – 59 67 68, anhorigstod@ulricehamn.se

Demenssjukdom – föreläsning om diagnosen och om vad det finns för behandling och stöd

Välkommen till en föreläsning med Joel Svensson, läkare på Hälsobrunnen vårdcentral i Ulricehamn. Om kroppsliga och psykiska besvär som beror på demenssjukdom och om vad det finns för stöd och behandling. Demenssamordnare Johanna Björk informerar om det stöd som finns genom Ulricehamns kommun. Vi vänder oss både till dig som har en demenssjukdom och till dig som är anhörig, men även till andra berörda. Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Ulricehamns kommuns anhörigstöd i samarbete med Hälsobrunnen vårdcentral. Begränsat antal deltagare och du behöver anmäla dig senast 2023-11-20.
Diagnosträff om demens 22 november (PDF)

Tid: Onsdag 22 november, kl. 14 – 15.30
Plats: Hälsobrunnen vårdcentral, Vistvägen 2, Ulricehamn
Frågor och anmälan:  Anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321-59 67 68 eller e-post anhorigstod@ulricehamn.se

Mötesplats barn och unga anhöriga

Det spelar ingen roll på vilket sätt man är anhörig, man ska inte behöva känna sig ensam! Vi anordnar träffar för barn och unga som exempelvis har syskon med autism, missbruk, hjärtfel eller självskadebeteende, eller som kanske har förälder med cancer, MS eller utmattningssyndrom. Vi träffas sista måndagen i varje månad (förutom på lovdagar) och nya som gamla barn och unga är varmt välkomna! Ingen föranmälan.
Mötesplats barn och unga anhöriga hösten 2023 (PDF)

Tid: Måndag 27 november, kl. 15.30-17.30 (för barn 7-13 år) och kl. 18-20 (för ungdomar 13-21 år)
Plats: Ungdomens hus i Ulricehamn, Nygatan 21
Kontakt: Anhörigsamordnare Ulrika Ahlin, telefon: 0766 – 43 67 69, eller anhörigkonsulent Maria Hagiwara, telefon: 0766 – 43 67 68

Mindfulness

Digital möjlighet att träna mindfulness med andra anhöriga. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulness-övningar och du behöver inte ha några förkunskaper. I samarbete med Region Gotland. Vi träffas digitalt och det spelar ingen roll på vilket sätt du är anhörig eller var i landet du bor. Du kan delta en eller flera gånger utifrån hur det passar dig.
Digital mindfulness hösten 2023 (PDF)

Tid: Onsdag 29 november, kl. 11 – 11.45
Anmälan senast dagen innan: anhorigstod@gotland.se

Öppet anhörigcafé

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med minnesproblematik. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
Anhörigcafé hösten 2023 (PDF)

Tid: 29 november, kl. 15.30 – 17.30
Plats:
Parkgården
Anmälan: till demenssamordnare Johanna Björk, 0321- 59 56 21 eller johanna.bjork@ulricehamn.se.

Mötesplats anhöriga seniorer 

Anhörigträffar med Röda Korset där du kan få information, träffa andra anhöriga och en stund med fika i gemenskap. Kom en eller flera gånger utifrån hur det passar dig, ingen föranmälan.
Mötesplats anhöriga seniorer hösten 2023 (PDF)

Tid: Torsdagar udda veckor, kl. 10 – 12
Plats: Oasen seniorcenter, Järnvägstorget 4, Ulricehamn

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 31 oktober 2023 av Maria Hagiwara

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?