Korttidsvistelse och trygg hemgång

Om du under kortare tid behöver omfattande omvårdnad från kommunen, exempelvis efter att du behandlats på sjukhus kan du antingen få plats för korttidsvistelse eller få extra stöd i hemmet, så kallad trygg hemgång.

Trygg hemgång innebär att du får möjlighet att komma tillbaka till din egen hemmiljö direkt efter din sjukhusvistelse. Syftet är att du genom att rehabiliteras i din egen bostad snabbare ska återfå din självständighet i vardagen. Du kommer att få hjälp och stöd i ditt hem av exempelvis hemtjänstpersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Korttidsenheten i Ulricehamns kommun finns placerad på Ulricehamns resurscenter. Där kan du beviljas plats om du är i behov av tillfällig omvårdnad och ditt vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt eget hem.

Hur bestäms det om jag får utredningstid eller beslut på korttidsvistelse?

Om du har behov av fortsatt vård och omsorg efter att du vistats på sjukhus eller annan vårdinrättning sker en så kallad vårdplanering.

En vårdplanering betyder att sjukhuset, kommunen och andra vårdgivare gemensamt planerar vårdinsatser och vem som ska genomföra dem.

Om du bedöms kunna vårdas i ditt eget hem kommer du att beviljas så kallad trygg hemgång. Trygg hemgång beviljas max två veckor.

Vi eftersträvar att så många som möjligt ska kunna få den vård och omsorg de behöver i sitt eget hem.

Så här fungerar trygg hemgång

Om du har blivit beviljad trygg hemgång kommer någon från kommunens hemtjänst att möta upp dig i din bostad när du kommer hem från sjukhuset.

Tillsammans med personal från kommunen, exempelvis hemtjänst, arbetsterapeut eller fysioterapeut, görs sedan en bedömning av ditt vårdbehov.

Vilken typ av omvårdnad du får eller hur ofta du får besök från exempelvis hemtjänsten beror på hur ditt behov ser ut.

Innan insatsen avslutas kommer du att få en ny vårdplanering i hemmet. Då görs en bedömning om du behöver fortsatt stöd och i så fall vilken typ av stöd som behövs.

Så här fungerar korttidsvistelse

På Resursenheten, som är beläget på Ulricehamns Resurscenter, finns idag 24 platser som är uppdelade på två avdelningar. Här arbetar cirka 35 personer, de flesta med undersköterskeutbildning.

Här arbetar även sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, assistenter och kökspersonal. Enheten har personalbemanning dygnets alla timmar på korttidsboendet.

Ansökan

För att ansöka om korttidsvistelse kan du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Äldreomsorg och ansökan om stöd

Kostnad

Kostnader för insatser från äldreomsorgen.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?