Försäljning av receptfria läkemedel

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Om verksamheten förändras eller om du slutar sälja receptfria läkemedel ska du göra en ändringsanmälan till Läkemedelsverket.

Anmälan och ändringsanmälan, information på  Läkemedelsverkets webbplats

Egenkontroll

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel ska du skapa ett egenkontrollprogram. Det ska vara skriftligt och beskriva hur läkemedel säljs och hanteras i butiken. I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vilka instruktioner som egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

Detta gäller bland annat vid försäljning av receptfria läkemedel:

  • Receptfria läkemedel får endast säljas till kunder som har fyllt 18 år. Det ska finnas tydlig skyltning om 18-årsgränsen i butiken.
  • Om du säljer nikotinläkemedel så ska det också finnas en tydligt synbar skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.
  • Läkemedel måste förvaras under direkt uppsikt av personal eller inlåsta. Kunden ska tydligt kunna se vilka produkter som är läkemedel.

Regelverk för handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunens inspektörer kontrollerar att försäljare av receptfria läkemedel följer det regelverk som gäller. Allvarliga brister rapporteras till Läkemedelsverket. Kommunen tar ut en timavgift för tillsynen (aktuell avgift hittar du i kommunens taxebilaga).

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel ska du skapa ett egenkontrollprogram. Det ska vara skriftligt och beskriva hur läkemedel säljs och hanteras i butiken. I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vilka instruktioner som egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

Detta gäller bland annat vid försäljning av receptfria läkemedel:

  • Receptfria läkemedel får endast säljas till kunder som har fyllt 18 år. Det ska finnas tydlig skyltning om 18-årsgränsen i butiken.
  • Om du säljer nikotinläkemedel så ska det också finnas en tydligt synbar skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.
  • Läkemedel måste förvaras under direkt uppsikt av personal eller inlåsta. Kunden ska tydligt kunna se vilka produkter som är läkemedel.

Publicerat av Gabriela Velasquez den 25 juli 2019, senast ändrad den 24 september 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?