Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Sedan 1992 gäller en lag som bestämmer att ventilationssystem regelbundet ska kontrolleras av en sakkunnig, en så kallad OVK-besiktning. Det är byggnadsägarens skyldighet att funktionskontrollen av ventilationssystemet görs i rätt tid.

Har du frågor om OVK eller vill skicka in besiktningsprotokoll?

Mejla till bygg@ulricehamn.se

När ska OVK göras

Kontroll av ventilationssystemet ska göras innan ett nytt system tas i bruk första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på vilken verksamhet eller typ av byggnad det gäller.

  • För förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader, oavsett typ av ventilationssystem, är kontrollintervallet tre år.
  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, med ventilationssystemen FT-, FTX-ventilation, är kontrollintervallet  tre år.
  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, med ventilationssystemen, S-, F-, FX-ventilation är kontrollintervallet sex år.
  • För en- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation krävs endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Vem får göra OVK

Kontrollen ska utföras av en godkänd funktionskontrollant och kontrollanten ska ha riksbehörighet.

Hitta certifierade personer hos Boverket

OVK-intyg i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

När protokollet inte är godkänt

Om funktionskontrollanten rapporterar fel och/eller brister ska byggnadens ägare så snart som möjligt rätta till bristerna. Och ny besiktning bokas in. Protokoll från ombesiktningen ska skickas in till byggnadsnämnden. Vid uteblivet protokoll eller brister som inte åtgärdas kan byggnadsnämnden förelägga om en avgift i form utav vite. Nämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Kommunens tillsynsansvar

Byggnadsnämnden för ett register över byggnader som omfattas av besiktningsskyldigheter och ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen.

Kontroll av ventilationssystemet ska göras innan ett nytt system tas i bruk första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på vilken verksamhet eller typ av byggnad det gäller.

  • För förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader, oavsett typ av ventilationssystem, är kontrollintervallet tre år.
  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, med ventilationssystemen FT-, FTX-ventilation, är kontrollintervallet  tre år.
  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, med ventilationssystemen, S-, F-, FX-ventilation är kontrollintervallet sex år.
  • För en- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation krävs endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Hjälpte informationen på denna sida dig?