Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

 

Obligatorisk ventilationskontroll
En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet med undantag för en- och tvåbostadshus. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Olika krav för olika byggnader
Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det inga krav på återkommande besiktningar då genomförs endast en första installationsbesiktning när ett nytt system börjar användas.

Beroende på vilken byggnad och vilken typ av ventilationssystem byggnaden har så genomförs besiktning vart 3 eller 6 år. Se nedan länk för en utförligare tabell på olika byggnader och dess besiktningsintervall.

På Boverket.se kan du läsa mer om vad som gäller för OVK.

Vem är ansvarig?
Byggnadens ägare är ansvarig för att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets föreskrifter.
Godkänns inte protokollet ska byggnadens ägare utreda och åtgärda fel och brister snarast samt boka en ny besiktning.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Ulricehamns kommun och övervakar så att OVK-kontrollerna genomförs vid rätt tid och på korrekt sätt av certifierade kontrollanter.

Vem får utföra besiktningen?
Endast certifierade kontrollanter med rätt behörighetsnivå, får utföra kontrollerna.

Hitta certifierade personer på Boverket

Efter utförd besiktning
Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll som redovisar resultat, noteringar av fel och brister i ventilationen, ge förslag på energieffektiviserande åtgärder.
Kontrollanten ska lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och ett exemplar ska skickas till bygg@ulricehamn.se alternativt;

Ulricehamns kommun
Byggenheten
523 86 Ulricehamn

Ett särskilt intyg ska upprättas av OVK-kontrollanten som visar att en besiktning av ventilationen är gjord, resultatet av besiktningen och datum för när den gjordes.
Intyget ska sättas upp av byggnadens ägare på en synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Har ni ytterligare frågor gällande OVK, mejla till bygg@ulricehamn.se så svarar vi så fort vi kan.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 24 januari 2020 av Pirjo Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet Hus:
Helgfria torsdagar kl.16.00-18.00, stadshusets huvudentré

Hjälpte informationen på denna sida dig?