Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet med undantag för en- och tvåbostadshus. Syftet är att mäta om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

En svart ventil på röd tegelvägg

Olika krav för olika byggnader

Beroende på vilken byggnad och vilken typ av ventilationssystem byggnaden har, genomförs besiktning var tredje eller sjätte år. Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det inga krav på återkommande besiktningar. En första installationsbesiktning görs när ett nytt system börjar användas.

På boverket.se kan du läsa mer om vad som gäller för OVK byggnadens besiktningsintervall.

Fastighetens ägare är ansvarig för att OVK görs

Byggnadens ägare är ansvarig för att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets föreskrifter.
Godkänns inte protokollet ska byggnadens ägare utreda och åtgärda fel och brister snarast samt boka en ny besiktning.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet i Ulricehamns kommun och övervakar så att OVK-kontrollerna genomförs vid rätt tid och på korrekt sätt av certifierade kontrollanter.

Endast certifierade kontrollanter får göra OVK

Endast certifierade kontrollanter med rätt behörighetsnivå, får utföra kontrollerna.

Certifierade personer hittar du på boverket.se

Kontrollanten för protokoll och skickar det till kommunen

Kontrollanten ska föra protokoll som redovisar resultat, noteringar av fel och brister i ventilationen, ge förslag på energieffektiviserande åtgärder. Efter kontrollen ska kontrollanten lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och ett exemplar ska skickas till Ulricehamns kommun via epost: bygg@ulricehamn.se  eller via post

Ulricehamns kommun
Byggenheten
523 86 Ulricehamn

Intyg ska sättas på synlig plats i byggnaden

Kontrollanten skriver ett intyg som visar att en besiktning av ventilationen är gjord, resultatet av besiktningen och datum för när den gjordes.
Intyget ska sättas upp av byggnadens ägare på en synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Har du frågor om OVK?

Mejla till bygg@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 13 maj 2020 av Ulrika Emtervall

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Hjälpte informationen på denna sida dig?