Obligatorisk ventilationskontroll

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången måste ägaren kontrollera systemet genom en första besiktning. För de flesta byggnader krävs också återkommande besiktning vart tredje eller sjätte år.  Detta kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Besiktningsintervall

3-årsintervall gäller för: förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

6-årsintervall gäller för: flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

En- och tvåbostadshus med S-ventilation eller F-ventilation är undantagna från OVK.

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från kraven på återkommande besiktning, dock krävs en första besiktning.

Hur utförs kontrollen?

Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. Du kan hitta certifierade sakkunniga funktionskontrollanter med hjälp av Boverkets söktjänst.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollanter

Det är kommunens byggnadsnämnd som övervakar att byggnaders ägare låter utföra OVK enligt föreskrivna intervall. Om OVK inte utförs kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att utföra den. Om det framgår av ett besiktningsprotokoll att ventilationssystemet inte uppfyller kraven, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll, information på Boverkets webbplats.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019 av Gabriela Velasquez

Hjälpte informationen på denna sida dig?