Småhustomter

Tomter för enbostadshus

Under början av hösten 2019 kommer 16 stycken tomter för enbostadshus finnas tillgängliga på det nya bostadsområdet Handelsträdgården i Ulricehamns tätort. Området ligger i Villastaden och avgränsas av Reflevägen samt Vistabergsvägen. Området användes tidigare som Handelsträdgård men har under de senaste åren förberetts för att bli ett bostadsområde. Längre ner på denna sidan kan du läsa mer om hur ett tomtköp går till och hur tomterna förmedlas.

Det finns även tomter i 15 mindre orter i kommunen och en tomt i centralorten. I flikarna längre ner på denna sidan finns kartor över de olika tomterna.

Så säljs tomterna

Det finns ingen kommunal tomtkö. Villatomterna säljs genom fastighetsmäklare hos Svensk Fastighetsförmedling. Håll utkik på Hemnet om du är intresserad av köpa en kommunal tomt.

Så här går ett tomtköp till

Den som köper en  tomt av Ulricehamns kommun betalar en handpenning då avtalet tecknas. Från tillträdesdagen har köparen sedan åtta månader på sig att få ett beviljat bygglov på fastigheten. Efter 18 månader från tillträdesdagen ska köparen ha påbörjat byggnationen. Med påbörjat menas att bostadshusets klimatskal ska vara färdigställt. Klimatskal innefattar färdigställda ytterväggar, tak, bottenplatta/torpargrund, fönster och dörrar.  När ovanstående kriterier är uppfyllda, betalas resterande del av tomtavgiften och då skrivs tomten över på köparen. Om inte bygglov är beviljat efter åtta månader eller om arbetet inte är påbörjat inom 18 månader återgår köpet till kommunen och handpenningen går förlorad.

Markreserv

Ulricehamns kommun har förutom ett antal säljbara bostadstomter även en markreserv för ytterligare bostäder i kransorterna. Kommunen kan vid stor efterfråga besluta att omvandla markreserven till säljbara bostadstomter genom bl.a. avstyckning och utbyggnad av gata.

Lediga tomter finns enligt följande:

Färgförklaring i kartorna: röd markerad tomt är ledig tomt, gul markerad tomt är reserverad tomt.

Färgförklaring, GUL=Reserverad RÖD= Ledig

 Lediga tomter  i  mindre orter runt om i kommunen, se flikar nedan


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 15 augusti 2019 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?