Småhustomter

Tomter för enbostadshus

Under senare delen av våren 2019 kommer 16 stycken tomter för enbostadshus finnas tillgängliga på det nya bostadsområdet Handelsträdgården i Ulricehamns tätort. Området ligger i Villastaden och avgränsas av Reflevägen samt Vistabergsvägen. Området användes tidigare som Handelsträdgård men har under de senaste åren förberetts för att bli ett bostadsområde. Längre ner på denna sidan kan du läsa mer om hur ett tomtköp går till och hur tomterna förmedlas.

Det finns även tomter i 15 mindre orter i kommunen. I flikarna längre ner på denna sidan finns kartor över de olika tomterna.

Så säljs tomterna

Det finns ingen kommunal tomtkö. Villatomterna säljs genom fastighetsmäklare hos Svensk Fastighetsförmedling, www.svenskfast.se. Håll utkik på Hemnet om du är intresserad av köpa en kommunal tomt.

Så här går ett tomtköp till

Den som köper en  tomt av Ulricehamns kommun betalar en handpenning då avtalet tecknas. Köparen har sedan ett år på sig att få bottenplattan till huset klar. Detta kräver bygglov och startbesked. När bottenplattan är gjuten, betalas resterande del av tomtavgiften och då skrivs tomten över på köparen. Om bottenplattan ej är gjuten efter ett år, återgår köpet till kommunen och handpenningen går förlorad. I vissa fall medges dispens och tiden kan då förlängas om skäl finns.

Markreserv

Ulricehamns kommun har förutom ett antal säljbara bostadstomter även en markreserv för ytterligare bostäder i kransorterna. Kommunen kan vid stor efterfråga besluta att omvandla markreserven till säljbara bostadstomter genom bl.a. avstyckning och utbyggnad av gata.

Lediga tomter finns enligt följande:

Färgförklaring i kartorna: röd markerad tomt är ledig tomt, gul markerad tomt är reserverad tomt.

Färgförklaring, GUL=Reserverad RÖD= Ledig

 Lediga tomter  i  mindre orter runt om i kommunen, se flikar nedan


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 21 mars 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?