Arkiv

Nyheter i kategori Allmänt

Som ett led i vårt kvalitetsarbete genomför vi årligen en föräldraenkät. Syftet med enkäten är att vårdnadshavares uppfattningar om förskolan, grundskolan…