Årsredovisning

Varje år upprättar Ulricehamns kommun en koncernövergripande årsredovisning. Rapporten innehåller uppföljning av verksamheten samt redovisning av kommunen och kommunkoncernens ekonomiska ställning per 31 december varje år.

Ekonomiskt resultat 2021 – bättre än förväntat

När Ulricehamns kommun summerar 2021 visar det återigen på ett positivt ekonomiskt resultat med större plussiffror än planerat. Kommunen går 103 miljoner kronor plus. Det är 85 miljoner kronor mer än vad som var budgeterat.

Mer skattepengar, statliga bidrag och höga sjuktal

2021 var ett speciellt år med covid-19 och alla verksamheter har arbetat fantastiskt och därför lyckats hålla sin budget.

Samtidigt påverkas Ulricehamns kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, av en förvånande stark ekonomisk återhämtning och med det också högre skatteintäkter (43 miljoner mer än beräknat). Kommunen har fått statliga bidrag i samband med pandemin och de har väl vägt upp kostnaderna. Stundtals hög sjukfrånvaro, främst inom förskola, skola, kosten, kultur och fritid som vi inte kunnat och ibland inte behövt täcka upp med vikarier, har gett minskade personalkostnader under de mest intensiva pandemiveckorna. Dessa är de stora orsakerna till resultatet.

Flera stora byggprojekt har skjutits framåt i tiden av olika anledningar, t ex stadsbiblioteket, samverkanshuset i Gällstad, Ryttershovs äldreboende, ny F-6-skola och nya lokaler för räddningstjänsten. Utgifterna kommer istället att hamna på 2022 och framåt.

Några nybyggnads- och ombyggnadsprojekt har också blivit billigare än vad som budgeterats. Exempelvis blev ombyggnationen av Tre Rosors förskola nästan 4 miljoner kronor billigare. Bygget av förskolan Lyckan blev nära fem miljoner billigare. De upprustningar av gator och vägar som gjordes under 2021 kostade 14 miljoner kronor, vilket var en miljon mindre än planerat.

Utvecklingen av det nya området Bergsäter har också förskjutits något och därför kommer en större del av kostnaderna för att färdigställa gator, parker och grönområden att hamna på 2022.

Årsredovisning 2021 (pdf)

Årsredovisning 2020 (pdf)

Årsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Publicerat av Anders Rosenberg den 29 november 2022, senast ändrad den 29 november 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?