Årsredovisning

Varje år upprättar Ulricehamns kommun en koncernövergripande årsredovisning. Rapporten innehåller uppföljning av verksamheten samt redovisning av kommunen och kommunkoncernens ekonomiska ställning per 31 december varje år.

Ekonomiskt resultat 2022 – bättre än förväntat

År 2022 hade Ulricehamns kommun ett resultat på cirka 70 miljoner kronor och gick därmed 45 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Överskottet ska sättas i relation till att kommunens omsättning är cirka 1,8 miljarder.

– Kommunen har gjort ett mycket bra resultat 2022, även om det inte når upp till samma nivå som 2021 då vi fick mycket statligt stöd för pandemin, säger ekonomichef Ulrica Fagerson.

Överskottet beror främst på att vi fick in mer pengar i skatt än vad vi hade budgeterat för.

– Skatteunderlaget, det vill säga löner och ersättningar som kommuninvånarna betalar skatt för, blev mycket bättre än vi trodde när vi gjorde budgeten i oktober 2021. Återhämtningen i ekonomin efter pandemin gick mycket snabbare än vad som prognostiserades då, säger Ulrica Fagerson.

Andra orsaker till överskottet är:

  • att flera stora investeringar har försenats
  • att kommunen sålt mer mark till företag än beräknat
  • att verksamheter som till exempel förskolor gått något bättre än beräknat.

En av kommunens verksamheter som gått sämre än budgeterat är sektor service. Där finns verksamheter som kultur och fritid, kost och IT. Underskottet beror främst på att sektorn delade ut extra stöd till föreningar på grund av höga elpriser och till stöd för särskilda projekt.

Kommunen hade planerat för investeringar på 480 miljoner kronor under 2022 men använde bara drygt 200 miljoner. Det beror alltså på att flera projekt försenats. Det handlar främst om:

  • ett nytt stadsbibliotek
  • en ny skola i Sanatorieskogen
  • ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Ryttershov
  • byggandet av ett samverkanshus i Gällstad.

Årsredovisning 2022 (pdf)

Årsredovisning 2021 (pdf)

Årsredovisning 2020 (pdf)

Årsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Publicerat av Anders Rosenberg den 29 november 2022, senast ändrad den 12 maj 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?