Torghandel

Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter.

Utomhusmiljön ska alltid hållas tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst. Om du vill använda Stora torget finns det vissa regler som måste följas.

Stora torget i Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel. För att boka torgplats, se information under fliken ”Bokning” längre ner på sidan.

Frågor om bokning?

Kontakta någon av våra mark- och exploateringsingenjörer, se namn till höger.
Eller sänd mail till vår e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Bokning av torgplats

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och mejla till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Ansökan om torghandel (pdf)

 

Regler för torghandel

Här nedan hittar du fullständiga regler kring torghandel.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel (pdf)

Avgift för torghandel

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte.

Taxebilaga-2023 (pdf)
Torghandelstaxa 2023 (pdf)

Information in English

Regulations for market trading (pdf)
Application for market stall (pdf)

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och mejla till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Ansökan om torghandel (pdf)

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 september 2019, senast ändrad den 24 januari 2023 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?