Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd av kommunen som ger sökande lov att få riva hela eller delar av fastigheten.

Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras till exempel

  • Historiska
  • Kulturhistoriska
  • Miljömässiga
  • Konstnärligt värde

Ett rivningslov gäller i två år och ska vara avslutad inom fem år efter det datum rivningslovet fått laga kraft. Om datumet har passerats måste du lämna in en ny ansökan om rivningslov.

Var och vad ska du riva?

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område behövs ett rivningslov.

Inom spridd bebyggelse

Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad kräver en anmälan om byggnaden ligger i spridd bebyggelse.

Gör din ansökan/anmälan

I  ansökan skickar ni med en bygglovsblankett komplett ifylld och undertecknad. Vi behöver även en rivningsplan som beskriver hur ni ska ta hand om det material som rivs.

Dessa handlingar behövs:

  • Ansökan
  • Rivningsplan

Exempel på handlingar:

Ansökningshandlingar

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område behövs ett rivningslov.

Inom spridd bebyggelse

Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad kräver en anmälan om byggnaden ligger i spridd bebyggelse.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 augusti 2019, senast ändrad den 30 april 2024 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?