Resedan 8 m.fl. ”Montessoriskolan”

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att planlägga för den skolverksamhet som idag finns i området samt möjliggöra för att berörda fastigheter (Resedan 3,5 och 8) även ska kunna användas för bostadsändamål.

Utpekat område över detaljplanen Resedan 8

Planen ska även ge möjlighet till att fler byggnader uppförs inom området. Den gällande detaljplanen från 1934 tillåter inte nuvarande verksamhet och är inte heller tillräckligt flexibel för att området ska kunna utvecklas efter nuvarande och framtida behov. Skolan har haft ett tillfälligt bygglov men lämpligheten av placeringen av skolan och tillhörande friytor utreds i detaljplaneprocessen. I den nya detaljplanens område ingår även ett antal privata fastigheter norr om skolområdet samt parken Ekhagen. Detta med syfte att planlägga för dagens användning då de gällande detaljplanerna (från 1934 respektive 1946) innehåller gamla och svårtolkade planbestämmelser och inte stämmer överens med dagens läge.

Planområdet ligger i Ulricehamns tätort och avgränsas av Gullbergsgatan, Borgmästargatan, Jönköpingsvägen, Lindängsvägen samt parken Ekhagens södra gräns. Planområdet inkluderar fastigheterna Resedan 1-8 samt del av Bogesund 1:86.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 16 april 2024 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?