Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) är en utbildning för dig som vill jobba med försäljning och service. Programmet för dig som vill arbeta med inköp, försäljning, marknadsföring, ekonomi, bokföring och kommunikation. Du får praktiska färdigheter som förbereder dig för arbetslivet, men du kan även få en grund för fortsatta högskolestudier.

Handel, ekonomi och försäljning

Du får kunskaper om inköp och försäljning, service och ekonomi. Du läser entreprenörskap och lär dig hur man sätter igång och genomför ett projekt. Du får till exempel kunskap i att starta och driva företag och förstå hur vi människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål.

Du ska bli självständig och våga ta egna initiativ. Du lär dig också att sälja och ge service. Här ingår att kunna sälja olika varor och tjänster inom skilda branscher.

Hos oss på Tingsholm

En stor del av utbildningen utgörs av praktik. Alla elever på programmet läser dessutom Ung Företagsamhet (UF). Då får du starta ett UF-företag tillsammans med några av de andra i klassen. Du lär dig se vägen från idé till att starta ett företag. Hur värderar man en affärsidé och hur gör man upp en affärsplan?

Efter gymnasieskolan du kan arbeta som försäljare i en butik, på ett företags försäljnings eller ekonomiavdelning, med webbpublicering, som egen företagare, med inköp med mera. Goda kunskaper om handel och ekonomi är dessutom till nytta i många andra arbeten.

Du kan också välja att läsa vidare på yrkeshögskolan, högskolan eller folkhögskolan. Tänk på behörigheten!

Tänk på behörigheten

Ett yrkesprogram ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Du kan också få högskolebehörighet genom att välja vissa kurser inom ditt individuella val. Prata med din studie- och yrkesvägledare.

Kurserna engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 2 ingår i många yrkesutgångar. Dessa kurser ger dig inte bara bra yrkeskunskaper utan är också två av de tre kurser som du behöver läsa för att få grundläggande behörighet till högskolan.

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap, 100 p
Servicekunskap 1, 100 p
Branschkunskap inom handel, 100 p
Information och kommunikation 1, 100 p
Personlig försäljning 1, 100 p
Praktisk marknadsföring 1, 100 p
Affärsutveckling och ledarskap, 100 p
Handel och hållbar utveckling, 100 p
Inköp 1, 100 p

Programfördjupning
Handel specialisering 1, 300 p
Information och kommunikation 2, 100 p
Personlig försäljning 2, 100 p
Praktisk marknadsföring 2, 100 p
Utställningsdesign 1,2, 200 p
Logistik 1, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Individuellt val, 200 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 29 december 2022 av Mats Bogren

Hjälpte informationen på denna sida dig?