Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lantmäteriet ansvarar för registret, men det är planeheten i Ulricehamns kommun som är registerförare i kommunen. Uppgift om vem som bor i fastigheten finns inte i lägenhetsregistret.

Folkbokföringen på lägenhet sköts av Skatteverket. Lägenhetsregistret och folkbokföringen på lägenhet är förutsättningar för framställning av registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och den innebär att alla fastighetsägare med flerbostads- och småhus är skyldiga att lämna in bostadsinformation till det nationella lägenhetsregistret.

För boende i lägenhet

Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer är fyrsiffrigt. Om det finns fler än en lägenhet vid samma ingång, ska numren finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

För småhusägare

Ägare av småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret och lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

 • om flera bostäder på samma adress: förslag på lägenhetsnumrering (fyrsiffrigt lägenhetsnummer)
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning

För fastighetsägare till flerbostadshus

Vid nybyggnation ska du som fastighetsägare till flerbostadshus lämna in förslag på lägenhetsregister senast en månad innan inflyttning. Fastighetsägare är även skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd.

Anmälningspliktig information för fastighetsägare med flerbostadshus:

 • förslag på lägenhetsnumrering (fyrsiffrigt)
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • typ av bostad (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet) och ifall det finns tillgång till gemensamt kök
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning
 • tillkommande nya lägenheter

Anmälan och uppdatering av lägenhetsregistret

Ägare av småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret och lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

 • om flera bostäder på samma adress: förslag på lägenhetsnumrering (fyrsiffrigt lägenhetsnummer)
 • justering av boyta vid nybyggnation och om- och tillbyggnad
 • rivning

Publicerat av Elin Ohlsson den 18 februari 2016, senast ändrad den 8 november 2023 av Oscar Andersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?