Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lantmäteriet ansvarar för registret, men det är planeheten i Ulricehamns kommun som är registerförare i kommunen. Uppgift om vem som bor i fastigheten finns inte i lägenhetsregistret.

Folkbokföringen på lägenhet sköts av Skatteverket. Lägenhetsregistret och folkbokföringen på lägenhet är förutsättningar för framställning av registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och den innebär att alla fastighetsägare med flerbostads- och småhus är skyldiga att lämna in bostadsinformation till det nationella lägenhetsregistret.

För boende i lägenhet

Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer är fyrsiffrigt. Om det finns fler än en lägenhet vid samma ingång, ska numren finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

För fastighetsägare till flerbostadshus

Skatteverket folkbokför på fastighet, adress och lägenhet. Detta innebär, med vissa undantag, att folkbokföring inte är möjlig där det saknas lägenhetsregister. Vid nybyggnation är det därför viktigt att fastighetsägare med flerbostadshus lämnar in förslag på lägenhetsregister i god tid, alltså senast en månad innan inflyttning. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder ur dessa uppgifter.

Anmälningspliktig information för fastighetsägare med flerbostadshus:

 • förslag på lägenhetsnumrering
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • typ av bostad (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet) och ifall det finns tillgång till gemensamt kök

Använd denna blankett för ajourhållande av lägenhetsregistretflerbostadshus och specialbostäder

Justering av boytan i din fastighet

Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till planenheten i Ulricehamns kommun via ovanstående blanketter.

För småhusägare

Ägare till småhus som villor och radhus behöver bara lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Ägare av nybyggda småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

 • bostadsarea vid nybyggnation, om- och tillbyggnad
 • rivning

Använd denna blankett för ajourhållande av lägenhetsregistret – småhus och fritidshus

Justering av boytan i din fastighet

Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till Samhällsutvecklingsenheten, Ulricehamns kommun via ovanstående blanketter.

Skatteverket folkbokför på fastighet, adress och lägenhet. Detta innebär, med vissa undantag, att folkbokföring inte är möjlig där det saknas lägenhetsregister. Vid nybyggnation är det därför viktigt att fastighetsägare med flerbostadshus lämnar in förslag på lägenhetsregister i god tid, alltså senast en månad innan inflyttning. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder ur dessa uppgifter.

Anmälningspliktig information för fastighetsägare med flerbostadshus:

 • förslag på lägenhetsnumrering
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • typ av bostad (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet) och ifall det finns tillgång till gemensamt kök

Använd denna blankett för ajourhållande av lägenhetsregistretflerbostadshus och specialbostäder

Justering av boytan i din fastighet

Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till planenheten i Ulricehamns kommun via ovanstående blanketter.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 18 februari 2016, senast ändrad den 6 juli 2017

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?