Mat på skolor och förskolor

I Ulricehamns kommun satsar vi på näringsrik och klimatanpassad mat. Så långt det är möjligt lagar vi maten från grunden direkt i köken på förskolor och skolor.

illustration av en tallrik där det står 100 %100 % svenskt kött, kyckling och mejerier serveras på Ulricehamns förskolor och skolor.

Svenskt och ekologiskt – miljövänligare råvaror

Våra maträtter är därför baserade på mer grönsaker och fler ekologiska och säsongsanpassade produkter. Drygt 40 procent av den mat som serveras  är ekologisk och vi är på god väg mot målet på 50 procent 2021.

100 procent av kött, kyckling och mejeriprodukter består av svenska råvaror. Vi serverar färsk och fryst fisk som är MSC-märkt. Det innebär att fisken är fångad med hållbara metoder.

Eftersom ris är en råvara med stor miljöpåverkan har vi valt bort det från menyn. Istället serverar vi bulgur, matvete, potatis och pasta – varor som är mer miljövänliga och finns i svenskproducerade alternativ.

Vi lagar mat från grunden och undviker halvfabrikat

Våra kök undviker halvfabrikat och tillsatser. Istället lagas maten så långt det är möjligt från grunden.

Varje dag serveras två rätter på skolorna, varav en är vegetarisk.

De allra flesta skolorna har tillagningskök så att maten serveras nylagad utan långa frakttider.

Vi följer rekommendationer och utvecklar våra rätter och menyer

Våra anpassningar av matsedeln följer Livsmedelsverkets rekommendationer och nordiska näringsrekommendationer. Vi följer även Skollagen som säger att skolorna ska servera kostnadsfri och näringsrik mat.

Vi jobbar hela tiden med att utveckla matsedlarna och våra maträtter. Det gör vi i samarbete med våra matgäster. Har ni synpunkter på maten är ni välkomna att höra av er med både beröm och förbättringsförslag.

Specialkost

Specialkost

 

Du som vårdnadshavare eller du som är över 18 år kan anmäla behov av specialkost via kommunens e-tjänst anmälan av specialkost. Denna tjänst öppnar vecka 33.

Din anmälan av specialkost gäller för ett läsår i taget. Inför varje läsårsstart behöver anmälan av specialkost ses över, finns det inga förändringar bekräftar man att samma uppgifter gäller ytterligare ett läsår eller så uppdateras anmälan.

Specialkost kräver extra insatser. Anmäl alltid frånvaro direkt till personalen i köket samt tala om när eleven/barnet är tillbaka igen!

OBS! Anmälan av frånvaro till köket behöver inte göras av elever på Ätradalskolan, Stenbockskolan och Tingsholmsgymnasiet då denna information når köket via skolans frånvarosystem.

Uppgifterna om den specialkost barnet behöver når förskolan/skolans måltidspersonal. Vårdnadshavare ansvarar själv för att informera pedagog och lärare samt skolhälsovården då detta inte sker per automatik via denna anmälan.

Vi erbjuder följande:

Medicinska skäl

Ulricehamns kommun arbetar dagligen för att servera specialkost som håller hög kvalitet och hög säkerhet. Specialkosten tillagas med noggrannhet efter den anmälan om specialkost som lämnats in. Alla barn och elever ska känna sig trygga med den mat som serveras. Finns läkarintyg kan detta laddas upp och skickas med i anmälan om så önskas.

Etiska skäl

Vi serverar vegetarisk kost till de som av etiska skäl inte kan äta den mat som är planerad enligt matsedeln. Önskemål om att till exempel all kost ska komma från ekologiska odlade produkter av etiska skäl, faller utanför kommunens ramar för specialkost.

Religiösa skäl

Vi tar i största möjliga mån hänsyn till de krav som religioner ställer på mat och livsmedel. Önskemål om halal-slaktat kött och koscher har vi inte möjlighet att tillgodose.

Specialkost

 

Du som vårdnadshavare eller du som är över 18 år kan anmäla behov av specialkost via kommunens e-tjänst anmälan av specialkost. Denna tjänst öppnar vecka 33.

Din anmälan av specialkost gäller för ett läsår i taget. Inför varje läsårsstart behöver anmälan av specialkost ses över, finns det inga förändringar bekräftar man att samma uppgifter gäller ytterligare ett läsår eller så uppdateras anmälan.

Specialkost kräver extra insatser. Anmäl alltid frånvaro direkt till personalen i köket samt tala om när eleven/barnet är tillbaka igen!

OBS! Anmälan av frånvaro till köket behöver inte göras av elever på Ätradalskolan, Stenbockskolan och Tingsholmsgymnasiet då denna information når köket via skolans frånvarosystem.

Uppgifterna om den specialkost barnet behöver når förskolan/skolans måltidspersonal. Vårdnadshavare ansvarar själv för att informera pedagog och lärare samt skolhälsovården då detta inte sker per automatik via denna anmälan.

Vi erbjuder följande:

Medicinska skäl

Ulricehamns kommun arbetar dagligen för att servera specialkost som håller hög kvalitet och hög säkerhet. Specialkosten tillagas med noggrannhet efter den anmälan om specialkost som lämnats in. Alla barn och elever ska känna sig trygga med den mat som serveras. Finns läkarintyg kan detta laddas upp och skickas med i anmälan om så önskas.

Etiska skäl

Vi serverar vegetarisk kost till de som av etiska skäl inte kan äta den mat som är planerad enligt matsedeln. Önskemål om att till exempel all kost ska komma från ekologiska odlade produkter av etiska skäl, faller utanför kommunens ramar för specialkost.

Religiösa skäl

Vi tar i största möjliga mån hänsyn till de krav som religioner ställer på mat och livsmedel. Önskemål om halal-slaktat kött och koscher har vi inte möjlighet att tillgodose.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 mars 2015, senast ändrad den 5 augusti 2020 av Anette Westerlund