Mat på skolor och förskolor

I Ulricehamns kommun satsar vi på näringsrik och klimatanpassad mat. Så långt det är möjligt lagar vi maten från grunden direkt i köken på förskolor och skolor.

illustration av en tallrik där det står 100 %100 % svenskt kött, kyckling och mejerier serveras på Ulricehamns förskolor och skolor.

Svenskt och ekologiskt – miljövänligare råvaror

Våra maträtter är baserade på mycket grönsaker och ekologiska och säsongsanpassade produkter. Drygt 40 procent av den mat som serveras  är ekologisk och vi är på god väg mot målet på 50 procent 2021.

100 procent av kött, kyckling och mejeriprodukter är svenska råvaror. Vi serverar färsk och fryst fisk som är MSC-märkt. Det innebär att fisken är fångad med hållbara metoder. Eftersom ris är en råvara med stor miljöpåverkan har vi inte det på menyn. Istället serverar vi bulgur, matvete, potatis och pasta – varor som är mer miljövänliga och finns i svenskproducerade alternativ.

Vi undviker halvfabrikat

Våra kök undviker halvfabrikat och tillsatser. Istället lagas maten så långt det är möjligt från grunden. Varje dag serveras två rätter på skolorna, varav en är vegetarisk. De allra flesta skolorna har tillagningskök så att maten serveras nylagad utan långa frakttider.

Vi följer rekommendationer och utvecklar våra rätter och menyer

Matsedeln följer Livsmedelsverkets rekommendationer och nordiska näringsrekommendationer. Vi följer även Skollagen som säger att skolorna ska servera kostnadsfri och näringsrik mat.

Vi utvecklar våra matsedlar och våra maträtter. Det gör vi i samarbete med matgästerna. Hör gärna av er med både beröm och förbättringsförslag.

Specialkost

Du som vårdnadshavare eller du som är över 18 år, kan anmäla behov av specialkost.

Anmäl behov av specialkost 

Din anmälan gäller för ett läsår i taget. Inför varje läsårsstart behöver anmälan av specialkost ses över. Finns det inga förändringar bekräftar du det eller eller så uppdaterar du anmälan.
OBS: Även om du har anmält specialkost via vår e-tjänst behöver du också meddela pedagoger och annan personal på skolan om specialkost.

Anmäl alltid frånvaro (gäller ej Ätradal, Stenbock eller Tingsholm)

Specialkost kräver extra insatser i våra kök. Anmäl därför alltid om barnet eller eleven är frånvarande. Gör det direkt till personalen i köket samt tala om när eleven/barnet är tillbaka igen!

Skäl till specialkost

Medicinska skäl

Specialkosten tillagas noggrant efter den anmälan om specialkost som lämnats in. Alla barn och elever ska känna sig trygga med den mat som serveras. Finns läkarintyg kan detta laddas upp och skickas med i anmälan om så önskas.

Etiska skäl

Vi serverar vegetarisk kost till de som av etiska skäl inte kan äta den mat som är planerad enligt matsedeln. Önskemål om att till exempel all kost ska komma från ekologiska odlade produkter av etiska skäl, faller utanför kommunens ramar för specialkost.

Religiösa skäl

Vi tar i största möjliga mån hänsyn till de krav som religioner ställer på mat och livsmedel. Önskemål om halal-slaktat kött och koscher har vi inte möjlighet att tillgodose.

Du som vårdnadshavare eller du som är över 18 år, kan anmäla behov av specialkost.

Anmäl behov av specialkost 

Din anmälan gäller för ett läsår i taget. Inför varje läsårsstart behöver anmälan av specialkost ses över. Finns det inga förändringar bekräftar du det eller eller så uppdaterar du anmälan.
OBS: Även om du har anmält specialkost via vår e-tjänst behöver du också meddela pedagoger och annan personal på skolan om specialkost.

Anmäl alltid frånvaro (gäller ej Ätradal, Stenbock eller Tingsholm)

Specialkost kräver extra insatser i våra kök. Anmäl därför alltid om barnet eller eleven är frånvarande. Gör det direkt till personalen i köket samt tala om när eleven/barnet är tillbaka igen!

Skäl till specialkost

Medicinska skäl

Specialkosten tillagas noggrant efter den anmälan om specialkost som lämnats in. Alla barn och elever ska känna sig trygga med den mat som serveras. Finns läkarintyg kan detta laddas upp och skickas med i anmälan om så önskas.

Etiska skäl

Vi serverar vegetarisk kost till de som av etiska skäl inte kan äta den mat som är planerad enligt matsedeln. Önskemål om att till exempel all kost ska komma från ekologiska odlade produkter av etiska skäl, faller utanför kommunens ramar för specialkost.

Religiösa skäl

Vi tar i största möjliga mån hänsyn till de krav som religioner ställer på mat och livsmedel. Önskemål om halal-slaktat kött och koscher har vi inte möjlighet att tillgodose.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 mars 2015, senast ändrad den 25 mars 2021

Hjälpte informationen på denna sida dig?