Lediga tomter

Småhustomter

Tomter för enbostadshus Under början av hösten 2019 kommer 16 stycken tomter för enbostadshus finnas tillgängliga på det nya bostadsområdet Handelsträdgården i Ulricehamns tätort. Området ligger i Villastaden och avgränsas av Reflevägen samt Vistabergsvägen. Området användes tidigare som Handelsträdgård men har under de senaste åren förberetts för att bli ett bostadsområde. Längre ner på denna…

industriområde

Industritomter

I Ulricehamns kommun finns ledig mark för industri och näringsliv på flertalet platser. För att läsa mer om aktuella områden med mera, vänligen följ länken.

bild på kvarteret Domherren

Försäljning av kvarteret Domherren

  Ulricehamns kommun säljer nu kvarteret Domherren som är beläget i centrala Ulricehamn. Kvarteret består av fastigheterna Domherren 1, 2 och 3. Inom kvarteret finns två stycken bevarandevärda byggnader varav det gamla tingshuset som uppfördes omkring 1900 äger både arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Kvarteret har ett gynnsamt läge för bostadsändamål med närhet till skola, affärer…

Markanvisningstävling Handelsträdgården

Ulricehamns kommun kan nu presentera det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen som hölls under våren 2019 för exploateringsområdet Handelsträdgården, del av blivande kv. Relingen och Riggen. Det vinnande förslaget är kallat Orangerierna och företaget bakom förslaget är Axeby Bostad AB. Förslaget innefattar totalt 16 parhus med koppling till platsens förflutna med växthus. Parhusen har ett gavelmotiv…

Hjälpte informationen på denna sida dig?