Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig en bred yrkesutbildning för arbete inom hälso- och sjukvård. Du får en kompetens att arbeta med människor och inom många yrkesområden.

Vård- och omsorgsutbildningen på Vuxenutbildningen kan kombineras med arbete. Du kan läsa heltid eller deltid och välja en studietakt som passar dig.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad (VO-college) är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund, utbildare och Arbetsförmedlingen. Syftet är att säkra kvaliteten på utbildning och verksamhet för att locka fler att studera och arbeta inom vård- och omsorg i Sjuhärad. Våra utbildningar är certifierade enligt VO-college.

Utbildningarna leder till arbete som undersköterska, vårdbiträde eller arbete inom området stöd till personer med funktionshinder.

Undersköterska

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska och motsvarande. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 – 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2 – 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 – 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1 – 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2 – 100 poäng
 • Omvårdnad 1 – 100 poäng
 • Omvårdnad 2 – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykiatri 2 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Social omsorg 1 – 100 poäng
 • Social omsorg 2 – 100 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 – 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 – 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering – 100 poäng alternativt
  Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100 poäng

Utbildningen omfattar totalt 1 500 poäng och tar 1,5 år med heltidsstudier.

Vårdbiträde

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde. För vårdbiträdesintyg från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 – 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1 – 100 poäng
 • Omvårdnad 1 – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Social omsorg 1 – 100 poäng
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 – 100 poäng

Utbildningen omfattar totalt 800 poäng och tar 1 år med heltidsstudier.

Studietiden kan variera beroende på din egen studietakt och tidigare studier. Du har också stora möjligheter att själv profilera din utbildning. Har du erfarenheter och kunskaper som du skaffat dig genom arbete inom vård- och omsorg har du möjlighet att validera dessa. På så vis kan du förkortar studietiden.

Kompetensutveckling

Du som redan har en vårdutbildning kan också läsa någon av våra kurser som kompetensutveckling. Välj de kurser som passar just dig.

Lärarledda kurser

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.

Värdering av dina tidigare kunskaper inom vård och omsorg

Med validering kan du som varit eller är verksam inom vård- och omsorg få dina yrkeskunskaper bedömda. Du får då intyg som är likvärdigt med omvårdnadsutbildningen. Valideringen innebär en dokumentation, bedömning och värdering av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Med valideringen får du en bekräftelse på dina erfarenheter från arbetsliv, samhällsliv och studier. Du kan sedan läsa in de kurser som du behöver komplettera för att avsluta omvårdnadsutbildningen. Kurserna är flexibla och du kan studera i din egen takt.

Teoretisk och praktisk validering

Dina teoretiska kunskaper bedöms av vårdlärare på omvårdnadsprogrammet. De tittar på hur dina kunskaper når upp till kursplanernas innehåll. Du gör också en praktisk validering. Den gör du ute i kommunens vård- och omsorgsverksamhet i samarbete med en valideringshandledare.

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 1 februari 2023 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?