Hössna skola

Hössna skola har cirka 120 elever och ingår tillsammans med Timmele skola i Timmele skolområde.

Bild på Hössna skola i gult tegel med asfaltsbeklädda skolgården i förgrundenHössna skola och skolgård.

Skolan är belägen cirka nio kilometer från Ulricehamn.

Skolområdets verksamhetsidé är att bedriva en likvärdig utbildning, fostran och omsorg för alla de barn, från förskoleklass till årskurs sex som är inskrivna på skolan.

Skolan arbetar bland annat enligt en modell som kallas PALS, som bidrar till att utveckla samsyn, positiva förväntningar och goda relationer mellan barn och vuxna.

Vår målsättning är att elever ska lämna skolan med positiva minnen, gott självförtroende och väl förberedda för vidare studier.

På skolan finns också ett fritidshem som fokuserar på att erbjuda aktiviteter med mycket utevistelse och olika aktiviteter där barnen får utlopp för sin kreativitet.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 1 juni 2023 av Anders Rosenberg

Adress

Hössna Skolvägen 5
523 97 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?