Samverkanshus i Gällstad

Nybyggnation av ett samverkanshus vård- och omsorgsboende (sex avdelningar), ny förskola för 120 barn och nytt storkök med restaurangdel.

Tidplan och projektstatus

Projektering pågår med förhoppningen att vara klar före jul. Upphandling  under 2024.

Kort fakta

Storlek på byggnad: Cirka 8 000 m2 på två plan som inrymmer förskola, vård- och omsorgsboende, kök, restaurang och personaldelar.
Antal lägenheter för äldre: 60
Antal barn i förskola: 120
Material i fasad: Trä
Material i stommar: Korslimmat trä
Planerad byggstart: Sannolik byggstart hösten 2024.
Planerad inflyttning: Sannolikt hösten 2026.
Kostnad: Ej fastställt.

Drönarfilm med konturerna på det planerade huset.

 

Skiss på entrè på det planerade samverkanshuset, äldreboende och förskola i samma hus.

Entré från gården. Observera att det är en skiss och att utseendet på byggnaden kan ändras under arbetets gång.

Skiss över matsalen på den planerade förskolan.

Matsal i förskoledelen. Observera att det är en skiss och att utseendet på byggnaden kan ändras under arbetets gång.

Skiss på inglasad balkong med ett äldre par.

Balkongen är stor och tänkt för alla boende som bor på en avdelning. Observera att det är en skiss och att utseendet kan ändras under arbetets gång.

Bilderna är framtagna av Wahlström & Steijner som också är arkitekt i projektet.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 juli 2020, senast ändrad den 22 maj 2024 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?