Miljö- och hälsoskydd

Information om bland annat miljöfarlig verksamhet och hantering av kemikalier eller hur du startar en skolverksamhet eller en skönhetssalong.

Bild på en person som gör en tatuering på en annan persons arm

Verksamheter inom hälsa och skönhet

Vissa verksamheter som erbjuder hygienisk behandling kräver en anmälan till miljö- och byggnämnden. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Du som har eller vill starta egen verksamhet har enligt miljöbalken ett särskilt ansvar för människors hälsa och för miljön. Verksamheter som kräver en anmälan Bassängbad Bassängbad som…

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Jordbruk och djurhållning

Du som driver jordbruksföretag kan påverka miljön genom din hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. Verksamheten räknas som miljöfarlig utifrån miljöbalken och kan behöva anmälas till kommunen. Beroende på storlek räknas jordbruk och lantbruk som antingen B- eller C-verksamheter. Om du är osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till…

Rönnåsens industriområde. Foto: Charbel Sader

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet enligt lagen. Beroende på typ kräver de anmälan eller tillstånd. Dessutom måste egenkontroll finnas. Oavsett vilken av kategorierna som…

flaskor med kemikalier

Hantering av kemikalier

Du som importerar, säljer, handlar upp, använder eller hanterar kemikalier har ett särskilt ansvar så att människor eller miljö inte skadas. Det krävs kunskap om och försiktighet i hanteringen av dessa. EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, REACH, innebär bland annat att nya och befintliga ämnen ska registreras, riskbedömas och godkännas. Du som säljer kemiska produkter ska kunna lämna…

Köldmedier

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften. Dina skyldigheter som operatör Du som är operatör och har hand om utrustningen är också ansvarig för att följa de bestämmelser…

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Offentliga verksamheter

Med offentlig verksamhet menas förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola. Det är viktigt att både lärare och elever har en bra inomhusmiljö. Du som har eller vill starta egen verksamhet har enligt miljöbalken ett särskilt ansvar för människors hälsa och för miljön. Anmälan Alla nya verksamheter…

Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

När du driver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att utföra egenkontroll. Genom god egenkontroll kan du upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering i tid innan allvarlig skada inträffar.  Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra hälsoproblem. Kontrollen…

Hjälpte informationen på denna sida dig?