Miljö- och hälsoskydd

Information om bland annat miljöfarlig verksamhet och hantering av kemikalier eller hur du startar en skolverksamhet eller en skönhetssalong.

Närbild på ett barns ansikte

Verksamheter inom hälsa och skönhet

Vissa verksamheter som erbjuder hygienisk behandling kräver en anmälan till miljö- och byggnämnden. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Du som har eller vill starta egen verksamhet har enligt miljöbalken ett särskilt ansvar för människors hälsa och för miljön. Anmälan och information om Bassängbad Akupunktur, fotvård, piercing…

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Jordbruk och djurhållning

Jordbruksföretag kan påverka miljön genom till exempel hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. De räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån miljöbalken. Beroende på storlek räknas jordbruk och lantbruk som antingen B- eller C-verksamheter. Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få…

flaskor med kemikalier

Hantering av kemikalier

Du som importerar, säljer, handlar upp, använder eller hanterar kemikalier har ett särskilt ansvar så att människor eller miljö inte skadas. Det krävs kunskap om och försiktighet i hanteringen av kemikalier . EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, REACH, innebär bland annat att nya och befintliga ämnen ska registreras, riskbedömas och godkännas. Du som säljer kemiska produkter ska…

Rönnåsens industriområde. Foto: Charbel Sader

Miljöfarlig verksamhet

Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet enligt lagen. Beroende på typ kräver de anmälan eller tillstånd. Dessutom måste egenkontroll finnas. Vilka verksamheter räknas som miljöfarliga? Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i…

Köldmedier

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften. Dina skyldigheter som operatör Du som är operatör och har hand om utrustningen är också ansvarig för att följa de bestämmelser…

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Offentliga verksamheter

Med offentlig verksamhet menas förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola. Det är viktigt att både lärare och elever har en bra inomhusmiljö. Du som har eller vill starta egen verksamhet har enligt miljöbalken ett särskilt ansvar för människors hälsa och för miljön. Anmälan Alla nya verksamheter…

Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

När du driver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll. Enligt miljöbalken ska företagen själva kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka problem eller…

Hjälpte informationen på denna sida dig?