Valberedningen

Valberedningen tar fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning, arvodesberedning och fyllnadsval som inte är ordförandeval. Beredningen består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige.

Ledamöter i valberedningen

Beredningsledare

Jan Holmin (M)

Vice beredningsledare

Övriga ledamöter

Jan-Åke Claesson (C)
Inger Broberg (C)
Evelina Karlsson (V)
Jan-Henric Henningsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Ulrika Ahlin (L)
Lisa Åkesson (NU)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 14 mars 2023 av Linnea Svensson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?