Undersökningar inom stöd och omsorg

För att förbättra vår omsorg deltar vi i Sveriges Kommuners och Regioners undersökning inom funktionshinderområdet samt Socialstyrelsens undersökning inom äldreomsorgen.

 

Funktionsnedsättning

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans. Frågorna i undersökningen mäter fem kvalitetsområden; självbestämmande, trygghet, bemötande, kommunikation och trivsel. Resultat från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Databasen Kolada

Äldreomsorg

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Resultaten i undersökningen ligger till grund för vårt förbättringsarbete som pågår inom hemtjänst och på våra vård- och omsorgsboenden. För att höja kvaliteten fokuserar vi på de sämre resultaten i undersökningen. Vårt mål är att du ska vara nöjd med den vård och omsorg vi erbjuder.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2022 (pdf)

Så tycker de äldre om hemtjänsten 2022 (pdf)

Äldreguiden

I Socialstyrelsens Äldreguide kan du jämföra statistik som baseras på nationella insamlingar.

Äldreguiden hos Socialstyrelsen

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans. Frågorna i undersökningen mäter fem kvalitetsområden; självbestämmande, trygghet, bemötande, kommunikation och trivsel. Resultat från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Databasen Kolada

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 8 september 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?