Vanliga frågor och svar om serveringstillstånd

 1. Vad kostar en ansökan om serveringstillstånd?
  Vill du stadigvarande kunna servera alkohol i exempelvis en restaurang är 2019 års ansökningsavgift 7 920 kronor. Därutöver kan avgift för kunskapsprov tillkomma på 850 kronor per person och tillfälle. För mer information om avgifter, gå in på Kommunens taxor och avgifter
 2. Hur söker jag tillstånd för att få servera eller provsmaka alkoholdrycker?
  Ansökningsblankett och information om de handlingar vi behöver för att handlägga ansökan finns på Ansökan för servering av alkoholdrycker.
 3. Hur lång tid tar det att få ett tillstånd att servera alkoholdrycker?
  Det beror på vilket tillstånd du söker och hur snabbt du skickar in de underlag som krävs för utredningen. Här kan du själv påverka handläggningstiden! Alkoholhandläggaren börjar handlägga ärendet inom en vecka från det att alla underlag som behövs kommit oss tillhanda. Remisser skickas till våra samverkansmyndigheter (exempelvis polis, räddningstjänst och skatteverk). En ansökan som behöver beslutas av Miljö- och byggnämnden kan dröja något efter att vi fått remissvar beroende av sammanträdesdatum.
 4. Hur länge får man servera alkoholdrycker i Ulricehamn?
  Enligt alkohollagen är normtiden för alkoholservering 11:00 till 01:00. Kommunen får, enligt alkohollagen, besluta om andra tider och enligt Ulricehamns kommuns riktlinje innebär detta särskilda krav samt inte längre än till klockan 02:00. När det gäller uteserveringstår det i Ulricehamns kommuns riktlinje, att alkoholservering kan medges som längst till 23:00 dag före vardag medan och som längst till 01:00 fredag, lördag och dag före helgdag.
 5. Vad krävs för att få servera alkoholdrycker?
  Oavsett vilket slags tillstånd du söker ställs vissa krav på din personliga lämplighet, lokalen/platsen där serveringen ska äga rum och på den mat du tänker servera. Mer information finns på Vad krävs för att få tillstånd? Du är också välkommen att kontakta alkoholhandläggare per mejl miljo@ulricehamn.se eller per telefon 0321-59 52 86.
 6. När måste jag söka tillstånd för alkoholservering?
  Om du ska öppna en restaurang eller nattklubb med alkoholservering måste alltid ett tillstånd sökas. Detsamma gäller om du tillfälligt vill servera alkohol vid en festival eller liknande. Det finns tillfällen när tillstånd inte måste sökas. Om du exempelvis vill servera alkohol, utan vinst, privat vid ett enstaka tillfälle på ett bröllop finns möjligheter att göra detta utan tillstånd. Hör gärna av dig så berättar vi mer om de förutsättningar som gäller miljo@ulricehamn.se alternativt 0321-59 52 86.
 7. Måste jag göra ett kunskapsprov?
  Kunskapsprov krävs inte om du skrivit ett kunskapsprov under de senaste tre åren gällande det tillstånd du nu vill ansöka om. Kunskapsprov krävs inte heller om du har skrivit provet för mer en tre år sedan men senast på treårsdagen efter att provet skrevs bedriver en verksamhet med tillstånd att servera alkohol. Läs mer på Kommunens information om kunskapsprovet.
 8. Vem ansvarar för tillståndshanteringen i Ulricehamn?
  Kommunens alkoholhandläggare tar emot ansökningar och handlägger ärenden som gäller alkoholservering i Ulricehamn. Kontakt är miljo@ulricehamn.se eller telefon 0321-59 52 86.
 9. Kan jag få ett tillstånd om jag har en konkurs i bagaget?
  Det är omständigheterna bakom konkursen som är avgörande i den lämplighetsprövning som görs. Även seriösa aktörer kan göra konkurs och ska kunna beviljas ett (nytt) serveringstillstånd.
 10. Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller ägare?
  Ja. Som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till kommunen. I annat fall kan ditt tillstånd komma att återkallas. Anmälan görs med blankett Anmälan om ändrade ägarförhållanden.
 11. Är det tillåtet för en krögare att blanda egna shots i flaskor?
  Nej. Du får aldrig i förväg blanda egna shots eller färdigblandade spritdrinkar i flaskor. Däremot kan du göra en alkoholfri drinkbas i förväg och sedan, efter en direktbeställning av gäst på plats, tillsätta alkoholen i drinken som personen beställt.
 12. Måste jag som tillståndshavare söka tillfälligt tillstånd om jag vid enstaka tillfällen vill servera alkoholdrycker i en annan lokal än min egen?Ja. Ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet utan även till den tillståndsgivna lokalen.
 13. Jag har tillfälligt upphört med serveringsverksamheten. Måste jag anmäla detta till kommunen?
  Ja.
 14. Får jag ta med egna alkoholdrycker till en hyrd restaurang eller café som saknar serveringstillstånd och ha en privat fest där?
  Nej, privata fester med medhavd alkohol får inte hållas i lokaler som används för servering.
 15. Är det tillåtet med ”Happy Hour”?
  Ja. Under förutsättning att priset på mat och alkoholfria drycker också omfattas. Priserna ska sänkas proportionerligt.
 16. Får en gäst ta med sig alkoholdrycker från en restaurang eller annat område med serveringstillstånd som exempelvis festivalområde?
  Nej. Det är aldrig tillåtet för en gäst (eller krögare och personal) att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen.
 17. Vad ställs det för krav på den som är serveringsansvarig?
  Att man fyllt 20 år och att tillståndshavaren anmält personen som serveringsansvarig. Anmälan sker enklast via vår e-tjänst.
 18. Får en restaurang bjuda gästerna på alkoholdrycker?
  Nej. Inte ens som kompensation för dålig service eller liknande. Däremot är det tillåtet att bjuda på mat och kaffe.
 19. Får man röka på uteserveringen eller vid entrén?
  Från den 1 juli 2019 är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar eller vid entrén till en restaurang och uteservering. Den nya lagen säger inget inom vilket avstånd rökning får ske utanför till exempel en entré utan en bedömning får göras från fall till fall. Gäster ska kunna besöka ett serveringsställe utan att behöva gå igenom rök och rök får inte komma in på restaurangen eller in på uteserveringen från någon som står och röker i närheten.

 


Publicerat av Gabriela Velasquez den 7 oktober 2019, senast ändrad den 7 oktober 2019

Kontakt

E-tjänster relaterade till Serveringstillstånd för alkohol

Hjälpte informationen på denna sida dig?