Kommunchef

Kommunchefen är Ulricehamns kommuns ledande tjänsteman och chef över den samlade kommunala förvaltningsorganisationen. Kommunchefen arbetar på direkt uppdrag av kommunstyrelsen och dess ordförande.

En bild på kommunchefen Gustaf Olsson, en man i 50-årsålderna som står framför en gul träbyggnad.Kommunchef Gustaf Olsson

Kommunchefen är även verkställande direktör i moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och ansvarar som koncernchef för samordning mellan bolag och kommunorganisation. I kommunkoncernen ingår bostadsbolaget Stubo, Ulricehamns energi AB, UEAB och Näringsliv Ulricehamn. De tre bolagen ansvarar för en stor del av den service Ulricehamns kommun erbjuder invånarna och ska bidra till samhällsutveckling och tillväxt i kommunen. Tillsammans med kommunens förvaltning utgör de kommunens största arbetsgivare med över 2 400 anställda fördelat på över 200 olika yrken.

Kommunens verksamheter såsom skola, äldreomsorg, samhällsutveckling, kultur och fritid finns samlade i en förvaltning, uppdelad i fyra sektorer och en kommunledningsstab. Kommunchefen ska också verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Vill du veta mer om detta finns en instruktion för kommunchefen (pdf).

Gustaf Olsson heter vår kommunchef

Från och med den 22 mars 2021 är Gustaf Olsson vår kommunchef.

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 april 2015, senast ändrad den 7 juni 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?