Teknikprogrammet

Problemlösning och teknikutveckling ger dig kunskap för framtiden. Teknikprogrammet på Tingsholm passar dig som vill ha en bred högskoleförberedande utbildning med inslag av matematik, teknik, konstruktion, design, ekonomi och praktiska uppgifter.

Beroende på vilken inriktning du väljer blir Teknikprogrammet antingen mer teoretiskt eller praktiskt orienterat. Skolan erbjuder de kurser som behövs för att du ska ha möjlighet att få högsta möjliga meritvärde. Alla elever kan läsa matematik upp till och med kursen Matematik 5.

Teknik och kreativitet

Teknikprogrammet syftar till att utveckla intresset för teknik och stimulera kreativitet och företagsamhet. Programmet kan sägas bestå av tre delar:

  • Du ska få en teknisk förståelse och se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö.
  • Du ska utveckla din förmåga att vara kreativ och kunna lösa problem.
  • Du läser fler kurser i ämnen som matematik, fysik och kemi.

Detta ger dig en grund för dina tekniska studier och ger dig också utökad behörighet till studier på högskolan. I utbildningen diskuteras tekniska lösningars konsekvenser på kort och lång sikt, samt teknikutveckling på gott och ont. Detta gäller inte minst miljöfrågor, som har en central roll i undervisningen.

Hos oss på Tingsholm

Tingsholmsgymnasiets Teknikprogram är en del av vårt Teknikcollege. För dig som elev innebär det att du går en utbildning som har en särskild kvalitetsstämpel och som väl motsvarar industrins krav och behov.

Inför år 2 kan du söka vårt teknikcollegepaket vilket ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom bland annat språk, biologi, teknik och ledarskap.

Efter gymnasieskolan

Programmets samarbete med kommunens olika företag via rådgivarföretag för Ung företagsamhet (UF) och praktikplatser ger dig ett brett nätverk när du senare ska söka arbete. Du får behörighet och kunskaper för att studera på högskola och universitet. Du kan välja att läsa på Chalmers, KTH eller på andra högskolor.

Programmet ger dig möjlighet att få följande områdesbehörighet A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A14 och A15. Vilket innebär att du får möjlighet att söka till de flesta utbildningar. Du kan välja att bli arkitekt, systemvetare eller civilingenjör, civilekonom, sjukgymnast, ortopedingenjör, lärare eller psykolog mm. Före detta elever från Teknikprogrammet på Tingsholm driver nu egna företag.

Inriktningar

I årkurs 1 väljer du mellan fyra olika inriktningar. Alla inriktningarna är högskoleförberedande.

Design och produktutveckling

Du får kunskaper i datorstyrd design och konstruktion. Du lär dig lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modeller. Du får en kurs i bild och kan själv välja att fördjupa dig inom det estetiska området genom att välja foto och formgivning.

Du läser kursen konstruktion som ger dig grunden för tekniskt konstruktionsarbete. Kurser i CAD (computer aided design) innebär att man använder datateknik för att rita, konstruera och designa olika produkter.

Produktionsteknik

Här får du arbeta med mekatronik som är en sammanslagning av mekanik och elektronik. Du får kunskaper om produktion och företagande.

Du lär dig om modern teknisk utrustning – ofta datorstyrd – och hur man lägger upp produktionslinjer. Du får en helhetssyn på produktionsapparaten, kunskaper som du kan utnyttja för att jobba som konsult vid inköp och försäljning.

Samhällsbyggande och miljö

Du får kunskaper om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du ska kunna se på byggandet ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Inriktningen ger dig förkunskaper om mjukvara som används inom arkitektur. Du får behörighet till arkitektprogrammet och alla ingenjörsutbildningar.

Teknikvetenskap

Du får kunskaper om hur man arbetar med att utveckla teknik. Du läser dessutom kurser i matematik och fysik. Inriktningen är främst till för dig som tänker fortsätta att studera på högskolans tekniska utbildningar – till exempel utbildningarna till civilingenjör.

Du läser därför kurserna matematik 4 och fysik 2. Kursen teknik 2 lär dig att använda matematiska modeller, att simulera, styra och reglera.

Informationsfilm om programmet

 

TIMPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c–3c, 300 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p
Teknik 1, 150 p

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p
Väljer du läsa teknikcollege får du läsa minst 300 p som utökad studiekurs.


Inriktningar:

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
Bild och form 1a1 50 p
CAD 1, 2, 100 p
CAD 3, 50 p
Design1, 100 p
Konstruktion 1, 100 p
Fysik 2, 100 p
Matematik 4, 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p

PRODUKTIONSTEKNIK
Mekatronik 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Robotteknik, 100 p
Datorstyrd produktion, 100 p
Cad/Cam, 100 p
Cad1/Cad 2, 100 p

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ
Arkitektur – hus 100 p
Hållbart samhällsbyggande, 100 p
Byggnadsverk, 100 p
Konstruktion 1, 100 p
Fysik 2, 100 p
Matematik 4, 100 p
Cad1/Cad 2, 100 p

TEKNIKVETENSKAP
Fysik 2, 100 p
Matematik 4, 100 p
Teknik 2, 100 p
Konstruktion 1, 100 p
Hållbart samhällsbyggande eller
Matematik 5, 100 p (val görs)
CAD 1, 2, 100 p


Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 8 oktober 2019 av Mats Bogren

E-tjänster relaterade till Tingsholmsgymnasiet

Hjälpte informationen på denna sida dig?