Kommunalt bidrag för vägunderhåll

 

Väg. Foto: Jan Töve

Det finns tre typer av kommunala bidrag för underhåll av enskilda vägar i Ulricehamns kommun. Hur och när bidraget betalas ut beror på vilken typ av väg som bidraget avser. Nedan finner du information kring de olika bidragen och hur processen för respektive bidrag fungerar. Reglerna för bidragen finner ni via denna länk, reglerna benämns ”Regler för vägbidrag till enskilda vägar”.

Årligt bidrag - enskild utfartsväg

Varje år betalar Ulricehamn kommun ut ett bidrag för vägunderhåll av enskilda utfartsvägar. Berörd/berörda väghållare utmed vägen ska hålla vägen öppen för allmänheten och bestämmer själv över samt har ansvaret för väghållningen.

Vilka enskilda utfartsvägar omfattas?

Bidraget utgår till enskilda utfartsvägar som är minst 100 meter långa och hör till fastighet/fastigheter med året runt boende.

Vem betalas bidraget ut till?

Bidraget betalas till det permanentboende som ligger längst in på vägen och det är utifrån längden till denna fastighet som beräkningen av bidraget görs.

Hur beräknas bidraget?

Bidraget baseras på vägens längd och utifrån längden beräknas bidragssumman. Bidraget per meter år 2019 är 5.50 kr.

Hur går ansökningen till?

De enskilda utfartsvägar som tidigare fått bidraget får i början av varje år en blankett hemskickad. Blanketten är förifylld med uppgifter kring väg, vägens längd, kontonummer för utbetalning med mera.

Om uppgifterna stämmer bockar du i detta, skriver under blanketten och sänder den till Ulricehamns kommun, antingen via post eller e-post.

Om uppgifterna är felaktiga fyller du i de riktiga uppgifterna och sänder blanketten åter till kommunen.
OBS: Sista datum för att skicka in  står angivet på blanketten. För sent inkommen blankett gör att bidraget uteblir.

Om blanketten inte skickas tillbaka under två år i rad plockas er väg bort från kommunens lista och ni kommer då inte få någon blankett utskickad och måste då ansöka på nytt för att erhålla bidraget.

För dem som bor längs enskild utfartsväg som tidigare ej fått bidrag

Bor du/ni på en enskild utfartsväg där ni idag inte får något bidrag utbetalt och är intresserade av att ansöka om kommunalt bidrag?

Fyll i och sänd in blanketten:  Ansökan om kommunalt bidrag for underhåll av enskild utfartsväg

 

Viktigt:

  • Ange antalet meter till det permanentboende längst in på vägen
  • Ange uppgifter till den person som bor längst in på vägen. Det krävs att personen i fråga är skriven på adressen.
  • Det är också viktigt att andra eventuella fastighetsägare som bor utmed vägen undertecknar ansökan i fältet som finns för detta.

Frågor om bidraget?

Kontakta exploateringsenheten
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00

Årligt driftsbidrag - statsbidragsberättigad enskild väg

Varje år betalar Ulricehamns kommun ut ett årligt driftbidrag till enskilda vägar som är statsbidragsberättigade. Bidraget betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och bidraget ska användas till barmarksunderhåll och vinterväghållning.

Vilka vägar omfattas?

De enskilda vägar som uppfyller kraven för att få statsbidrag.

Hur beräknas bidraget?

Trafikverket betalar årligen ut ett bidrag till enskilda vägar som uppfyller kraven. Trafikverkets underlag skickas till Ulricehamns kommun och utifrån det underlaget beräknas hur stort det kommunala bidraget blir för respektive väg.

Hur går ansökningen till?

För att få det årliga driftsbidraget från Ulricehamns kommun behöver ni inte skicka in någon ansökan. Om ni har en statsbidragsberättigad enskild väg betalas det kommunala bidraget ut automatiskt när kommunen mottagit underlaget från Trafikverket.

När görs utbetalningen?

Ulricehamns kommun har för avsikt att betala ut bidraget under januari månad, viss försening kan förekomma och då betalas bidraget ut under februari.

Frågor?

Om ni har frågor kring bidraget är ni välkomna att skicka era frågor till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt ringa 0321-59 50 00.

Särskilt driftsbidrag - statsbidragsberättigad enskild väg

För de enskilda vägar som är statsbidragsberättigade finns det möjlighet att ansöka om ett särskilt bidrag vid speciella arbeten. Det kan exempelvis handla om att förstärka vägen eller byta en trumma.

Hur söks bidraget?

Inför att ett särskilt arbete ska genomföras kontaktas Trafikverket för kostnadsberäkning och information kring vilken bidragssumma som kan erhållas. Efter att arbetet är utfört och godkänt av Trafikverket, finns det möjlighet att ansöka om bidrag hos Ulricehamns kommun.

Fyll i och sänd in blanketten:  Ansökan om särskilt driftsbidrag för stadsbidragsberättigade enskilda vägar
Bifoga godkänt besiktningsprotokoll från Trafikverket samt ett protokoll där samfälligheten/föreningen tar beslut om arbete.

Ulricehamns kommun betalar 15 procent av Trafikverkets bidragsunderlag, inklusive moms om det finns medel kvar i årets budget. Det är först till kvarn-principen som tillämpas för detta bidrag och därmed kan inget bidrag garanteras på förhand.

Frågor?

Om ni har frågor kring bidraget är ni välkomna att kontakta oss på mail:  miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se eller ringa 0321-59 50 00.

Varje år betalar Ulricehamn kommun ut ett bidrag för vägunderhåll av enskilda utfartsvägar. Berörd/berörda väghållare utmed vägen ska hålla vägen öppen för allmänheten och bestämmer själv över samt har ansvaret för väghållningen.

Vilka enskilda utfartsvägar omfattas?

Bidraget utgår till enskilda utfartsvägar som är minst 100 meter långa och hör till fastighet/fastigheter med året runt boende.

Vem betalas bidraget ut till?

Bidraget betalas till det permanentboende som ligger längst in på vägen och det är utifrån längden till denna fastighet som beräkningen av bidraget görs.

Hur beräknas bidraget?

Bidraget baseras på vägens längd och utifrån längden beräknas bidragssumman. Bidraget per meter år 2019 är 5.50 kr.

Hur går ansökningen till?

De enskilda utfartsvägar som tidigare fått bidraget får i början av varje år en blankett hemskickad. Blanketten är förifylld med uppgifter kring väg, vägens längd, kontonummer för utbetalning med mera.

Om uppgifterna stämmer bockar du i detta, skriver under blanketten och sänder den till Ulricehamns kommun, antingen via post eller e-post.

Om uppgifterna är felaktiga fyller du i de riktiga uppgifterna och sänder blanketten åter till kommunen.
OBS: Sista datum för att skicka in  står angivet på blanketten. För sent inkommen blankett gör att bidraget uteblir.

Om blanketten inte skickas tillbaka under två år i rad plockas er väg bort från kommunens lista och ni kommer då inte få någon blankett utskickad och måste då ansöka på nytt för att erhålla bidraget.

För dem som bor längs enskild utfartsväg som tidigare ej fått bidrag

Bor du/ni på en enskild utfartsväg där ni idag inte får något bidrag utbetalt och är intresserade av att ansöka om kommunalt bidrag?

Fyll i och sänd in blanketten:  Ansökan om kommunalt bidrag for underhåll av enskild utfartsväg

 

Viktigt:

  • Ange antalet meter till det permanentboende längst in på vägen
  • Ange uppgifter till den person som bor längst in på vägen. Det krävs att personen i fråga är skriven på adressen.
  • Det är också viktigt att andra eventuella fastighetsägare som bor utmed vägen undertecknar ansökan i fältet som finns för detta.

Frågor om bidraget?

Kontakta exploateringsenheten
miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 00


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 mars 2017, senast ändrad den 9 maj 2019 av Gabriela Velasquez