Invånare och kommunfakta

Antalet invånare i Ulricehamns kommun har de senaste åren ökat i snabb takt. Vårt mål är att fram till år 2025 bli 27 000 invånare. På denna sida finns statistik om befolkningen i kommunen.

Besökare på Storgatan under Smaka på Ulricehamn 2018. Foto: Emma EkstrandBesökare på Storgatan under Smaka på Ulricehamn 2018. Foto: Emma Ekstrand

Aktuella befolkningssiffror

Folkmängd: 24 408

Den senast uppmätta folkmängden gäller per den 30 september 2018. Folkmängden i Ulricehamns kommun ökade med 409 invånare under 2017, vilket är den största årliga befolkningsökningen som uppmätts genom tiderna i kommunen.

Bostäder

År 2017 hade kommunen 3508 bostäder i flerbostadshus och 7013 i småhus. Samma år var upplåtelseformerna för bostäderna fördelade så att hyresrätter utgjorde 32 %, bostadsrätter 9 % och äganderätter 59 %.

Förvärvsarbete

Andel förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år: 83,8 % (år 2017)
Motsvarande siffra för riket: 79,1 % (år 2017)

Arbetslöshet

Arbetsförmedlingen redovisar statistik över öppet arbetslösa och personer med aktivitetsstöd. Siffrorna gäller de som har anmält sig till Arbetsförmedlingen och de som inte har gjort det finns alltså inte redovisade i statistik på kommunnivå.

Andelen öppet arbetslösa och sökande med aktivitetsstöd i procent av arbetskraften var 4,5 % i augusti 2018 för Ulricehamns kommun. Motsvarande siffra för riket var 7,0 %.

I Ulricehamns kommun var antalet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i åldrarna 16-64 år 519 personer i augusti 2018. Samma siffra för åldrarna 18-24 år var 83 personer.

Pendling

Antal personer som pendlar in till kommunen: 2025 (år 2017)
Antal personer som pendlar ut från kommunen: 4224 (år 2017)
Antal personer som bor och arbetar i kommunen: 7891 (år 2017)

Personbilar

Antal personbilar i kommunen 2017: 14 206 st

Kommunens yta

Totalt 1 116 km2
Land 1 046 km2
Vatten 71 km2

Källor: Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 30 september 2019