Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Vinkelhake i trä, papper och en pennaFoto: Dawid Malecki/ Unsplash

Inom detaljplanerat område

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt att söka eftersom förutsättningarna regleras i detaljplanen och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du önskar stycka av en fastighet utanför detaljplanelagt område för att kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning eller fastighetsreglering.

Ansökan

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som samverkansnämnden miljö och bygg beslutat om.

De här handlingarna behöver byggenheten

Ansökan om förhandsbesked för bygglov
– En situationsplan med en grundkarta som underlag där förslaget är inritat i en skala där det går att bedöma avstånd till gränser. (En vanlig skala är 1:500)
– En översiktlig vatten- och avloppsutredning. Markering av plats för enskilt avlopp och vatten/brunn. (Kontakta miljöenheten så kan de hjälpa dig om du är tveksam)
– Ett ritningsförslag över vilken byggnad du har tänkt att söka bygglov för

Här kan du ladda ner ett häfte med checklista och exempelritningar.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 24 maj 2017, senast ändrad den 20 december 2019 av Emma Magnusson

E-tjänster och blanketter

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet Hus:
Helgfria torsdagar kl.15.00-17.00, stadshusets huvudentré

Hjälpte informationen på denna sida dig?